Vyhľadávanie

Deň odpadového hospodárstva 2019

21.11.2019 - 21.11.2019 Bratislava, Hotel Saffron, Radlinského 27


15. ročník medzinárodného kongresu

Program:

 • Európske a národné politiky odpadového hospodárstva
 • Obehové hospodárstvo
 • Technické riešenia odpadového hospodárstva
 • Moderovaná diskusia: Materiálové vs. energetické zhodnocovanie odpadov

Viac informácií: http://www.doh.sk/index.html

Organizátor:Reclay Slovensko

ENVIRO konferencia 2019

19.11.2019 - 19.11.2019 Žilina

Témy konfrencie:
 • odpady,
 • EIA a
 • vodný zákon.
Viac informácií: https://konferencia.eseminare.sk

Organizátor:Verlag Dashöfer

Environmentálne záťaže a geologická verejnosť

18.11.2019 - 20.11.2019 VYSOKÉ TATRY – ŠTRBSKÉ PLESO A OKOLIE*


Workshop je zameraný na ANALÝZU RIZIKA ZNEČISTENÉHO ÚZEMIA. Prednostne je určený pre cieľovú skupinu osôb s odbornou spôsobilosťou podľa geologického zákona v znení neskorších predpisov, ale aj pre ostatných záujemcov o program workshopu.
Viac informácii: https://www.sazp.sk/projekty-eu

Organizátor:SAŽP

Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku

14.11.2019 - 15.11.2019 FPV UMB v Banskej Bystrici

Viac informácií: http://www.fpv.umb.sk/

Organizátor:FPV UMB v Banskej Bystrici

Zmena klímy 2019

13.11.2019 - 15.11.2019


Cieľom konferencie je zdieľanie a šírenie poznatkov a informácií v oblasti politiky zmeny klímy, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky, prijímaných postupov a riešení na medzinárodnej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

 • Strategický a koncepčný rámec zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na jej dopady na globálnej, národnej, regionálnej i lokálnej úrovni
 • Spolupráca zainteresovaných skupín spoločnosti pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo, odolné k zmene klímy
 • Podpora samospráv v realizácii opatrení
 • Trendy, predpovede a možné scenáre dopadov zmeny klímy
 • Možnosti financovania mitigačných a adaptačných opatrení
 • Dobré príklady a skúsenosti z praxe
Viac informácií: http://climate-change.sazp.sk/
 
Organizátor:Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia

Manažment chemických látok v podniku

12.11.2019 - 12.11.2019 webinár

Témou je legislatíva REACH a CLP, príslušné usmernenia pre manažment chemických látok, zmesí a výrobkov — súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov a následných užívateľov.
Program:
 • Legislatíva REACH – chemické látky, zmesi, výrobky
 • Povinnosti následných užívateľov – komunikácia v dodávateľskom reťazci
 • Prioritné oblasti manažmentu chemických látok
 • Chemický manažment v podniku
 • Interná dokumentácia
 • Odpovede na otázky
Viac informácií: https://reachtraining.eu

Organizátor:Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.

Ochrana ovzdušia 2019

11.11.2019 - 13.11.2019 Hotel Patria, Vysoké Tatry

Témy konferencie:
 1. Aktuálne otázky právnej úpravy ochrany ovzdušia
 2. Národné záväzky znižovania emisií
 3. Stratégia zlepšenia kvality ovzdušia
 4. Zmena klímy
 5. Znižovanie emisií z priemyslu
  1. BAT technológie
  2. Priemyselné emisie
 6. Monitorovanie emisií a kvality ovzdušia
 7. Smogové situácie a ako ich zmierňovať
 8. Spaľovanie odpadu
 9. Kvalita ovzdušia a zdravie obyvateľstva
 10. Prípadové štúdie na zlepšenie kvality ovzdušia
  1. Doprava v aglomeráciách
  2. Lokálne kúreniská
Viac informácií: https://www.kongres-studio.sk/inpage/ochrana-ovzdusia-2019/

Organizátor:Kongres STUDIO, spol. s r.o.

51. konferencia vodohospodárov v priemysle

11.11.2019 - 13.11.2019 Vyhne, Hotel Sitno


Konferencia vodohospodárov v priemysle viac ako 50-ročnou tradíciu.
Zameriava sa na oblasť legislatívy vo vodnom hospodárstve, nové technológie v úprave a čistení vôd, využívania dažďových vôd v priemyselných podnikoch, prevádzku a ekonomiku vodného hospodárstva v priemyselných podnikoch a hospodárneho nakladania s vodami v priemyselných podnikoch.
 

http://www.vodohospodari.sk/

Manažer chemickej bezpečnosti v podniku

05.11.2019 - 06.11.2019 Bratislava


Dvojdňový kurz má za úlohu oboznámiť účastníkov s relevantnými aspektami legislatívy REACH, ROHS, WEEE, Štokholmský dohovor a CLP, z pohľadu priemyselného podniku, čiže subjektu zodpovedného za dodržiavanie požiadaviek legislatívy. Hlavné oblasti: Prehľad aktuálnych legislatívnych požiadaviek Identifikácia povinností Plánovanie plnenia Interné pravidlá Externá komunikácia Kurz sa krok za krokom zaoberá rôznymi druhmi reálnych situácií. Účastníkom to pomôže získať potrebné informácie, predchádzať zbytočným nákladom pri plnení povinností a umožní účastníkom vyvážiť plnenie požiadaviek s podnikateľskými potrebami. Koncepcia školenia je založená na interakcii účastníkov a školiteľov. Súčasťou kurzu sú cvičenia a záverečné testy, ktorými musia účastníci prejsť. Účastníci kurzu budú mať možnosť precvičiť si získané vedomosti, ktoré budú odborne vyhodnotené. Na základe praktických testov znalostí dostanú účastníci certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu.
Viac informácií: https://reachtraining.eu

Organizátor:Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.

Ekoinovačné Slovensko 2019: Digitalizácia a inovácie pre obehové hospodárstvo

05.11.2019 - 06.11.2019 Bratislava

Cieľom konferencie je diskutovať o možnostiach digitalizácie pre podporu obehového hospodárstva na Slovensku, podmienkach pre rozvoj digitalizácie na úrovni štátnej a verejnej správy, v podnikateľskom sektore a eventuálnych prekážkach a rizikách rozvoja digitalizácie pre podporu obehového hospodárstva a zavádzania inovácií.

Tematické zameranie konferencie:
 • Strategický a koncepčný rámec  pre obehové hospodárstvo (so zameraním na digitalizáciu)
 • Digitalizácia pre podporu obehového hospodárstva v podnikoch -  dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky (EMAS , Ecolabel, GPP)
 • Príklady dobrej praxe, riešenia a skúsenosti
 • Informačné platformy pre vzdelávanie a osvetovú činnosť v oblasti obehového hospodárstva – programy, aktivity a skúsenosti
 • Financovanie inovácií pre obehové hospodárstvo
Viac informácií: https://www.sazp.sk/
Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia, Ministerstvo životného prostredia SR

Dušičky z Nového zámku 2019

02.11.2019 - 02.11.2019 Slovenské banské múzeum-Nový zámok


Slovenské banské múzeum – oddelenie histórie srdečne pozýva všetkých Štiavničanov a návštevníkov mesta na podujatie Dušičky z Nového zámku- večernú prehliadku expozície spojenú s atraktívnou vyhliadkou na „dušičkovú“ Banskú Štiavnicu. Okrem prehliadky stálej expozície a možnosti večernej vyhliadky spojenej s fotografovaním, je pre návštevníkov pripravená posterová prezentácia k desiatim osobnostiam pochovaným na banskoštiavnických cintorínoch. Unikátny večer v expozícii Nový zámok bude 2. novembra 2019 od 17:00 do 22:00 hod. Vstupné: 1,50 € Fotografovanie: 2 €
Viac informácií: www.muzeumbs.sk

E-mail:novyzamok@muzeumbs.sk, historik@muzeumbs.sk

SMOPAJ: Chránené územia v miniatúrach

01.11.2019 - 08.11.2019 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, Liptovský Mikuláš

Miniatúry ako zmenšené podoby chránených častí prírody Slovenska na poštových známkach, nálepkách, minciach, maľbách a ďalších predmetoch zo zbierok múzea.
Viac informácií: www.smopaj.sk

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

TOTO! JE KABINET ILUSTRÁCIE X.-Traja kamoši

04.10.2019 - 12.01.2020 Slovenské banské múzeum-Galéria Jozefa Kollára

Slovenské banské múzeum- Galéria Jozefa Kollára a TOTO! je galéria srdečne pozývajú na vernisáž výstavy TOTO! JE KABINET ILUSTRÁCIE X. KATARÍNA SLANINKOVÁ- Traja kamoši ..., ktorá sa uskutoční 4.októbra 2019 o 17:00 hod., Nám. Sv. Trojice 8, Banská Štiavnica. Katarína Slaninková je chameleón. Premieňa sa v čase, ale nie v každej knihe, chytí sa jednej formy, a potom ju ťahá, vzájomne prepletá technické riešenia ilustrácie, opakuje v detailoch postupy a až vtedy, keď ju unavia (alebo otrávia), ich opustí a vyberie sa úplne iným smerom. Práca s ceruzkou je v jej ilustrátorskom diele dominantná: pozeráte sa a vidíte ako tancuje na papieri. Ide totiž v páre so spisovateľom – vo vášnivých textoch vášnivo, v tých silových tlačí do papiera linku, v jednoduchých detských ju len tak, lenivo ťahá. Kašle na to, že ilustrácia pre dospelých by mala vyzerať dôležito a dôstojne. Jej ilustrácie súčasných autorov ako Peter Pišťanek či Peter Krištúfek stierajú hranicu medzi detským a dospelým čitateľským svetom. A ilustrátorku to baví – balansovať, skúšať, koľko unesie čitateľ. Deti ťahá do dospeláckej štylizácie, do pátosu, jemnosti, naopak dospelých necháva prekvapených v detskej zjednodušenej kresbe, v kolotočiarskej farebnosti… Originály týchto ilustrácií stojí za to vidieť. Od 4. 10. 2019 do 12. 1. 2020 v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

https://www.muzeumbs.sk/article/sk/vystava-kabinet-ilustracie-x-od-4-oktobra-2019-v-galerii-j-kollara