Vyhľadávanie

ENVIRO konferencia 2019

19.11.2019 - 19.11.2019 Žilina

Témy konfrencie:
  • odpady,
  • EIA a
  • vodný zákon.
Viac informácií: https://konferencia.eseminare.sk

Organizátor:Verlag Dashöfer

Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku

14.11.2019 - 15.11.2019 FPV UMB v Banskej Bystrici

Viac informácií: http://www.fpv.umb.sk/

Organizátor:FPV UMB v Banskej Bystrici

Zmena klímy 2019

13.11.2019 - 15.11.2019


Cieľom konferencie je zdieľanie a šírenie poznatkov a informácií v oblasti politiky zmeny klímy, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky, prijímaných postupov a riešení na medzinárodnej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

  • Strategický a koncepčný rámec zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na jej dopady na globálnej, národnej, regionálnej i lokálnej úrovni
  • Spolupráca zainteresovaných skupín spoločnosti pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo, odolné k zmene klímy
  • Podpora samospráv v realizácii opatrení
  • Trendy, predpovede a možné scenáre dopadov zmeny klímy
  • Možnosti financovania mitigačných a adaptačných opatrení
  • Dobré príklady a skúsenosti z praxe
Viac informácií: http://climate-change.sazp.sk/
 
Organizátor:Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia