Vyhľadávanie

ENVIRO konferencia 2019

24.10.2019 - 24.10.2019 Bratislava

Témy konfrencie:
 • odpady,
 • EIA a
 • vodný zákon.
Viac informácií: https://konferencia.eseminare.sk

Organizátor:Verlag Dashöfer

Climate conference Slovakia

06.10.2019 - 06.10.2019 Stará tržnica, Bratislava


Program:
1. Diskusný panel: Prečo sme ochotní klimatickú krízu ignorovať?

2. Diskusný panel: Prichádzame o kľúčové ekosystémy našej Planéty!

1.  séria workshopov
Objekt konfliktov a zmena myslenia
Udržateľná architektúra
Vtáčí spev a ekoturizmus
Život v meste so zmenou klímy

3. Diskusný panel: Prirodzené veci v živote začínajú byť plné otázok

4. Diskusný panel: Súčasné nastavenie spoločnosti nie je ďalej udržateľné 

2. séria workshopov
Svet očami novinára
Permakultúra vo vašej záhrade
Aký je život s elektromobilom & 80 eDays okolo sveta a Guinessov rekord
Vzájomné porozumenie

5. Diskusný panel: Čelíme masovému vymieraniu všetkých druhov, ekosystémov a biodiverzity. Prichádzame o strategické suroviny a biotopy

Viac informácií: www.climateconference.sk
 

Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia SR

01.10.2019 - 02.10.2019 Žilina


Konferencia je zameraná na predstavenie inšpirácií a riešení pre skavlitňovanie životného prostredia miest a na zdôraznenie významu lokálnych environmentálnych dát pre lepšie rozhodovanie samospráv.
 
Cieľom konferencie je poskytnúť odporúčania a návody pre skvalitnenie mestského životného prostredia a výmena skúseností so zavádzaním zaujímavých environmentálnych riešení do praxe. Príklady dobrej praxe a správne sústredenie informácií o životnom prostredí miest vedú k spolupráci verejného, štátneho, akademického i neziskového sektora pri zlepšovaní životného prostredia miest nielen pre súčasné, ale aj budúce generácie.
 
Osobitosťou tejto konferencie je vytvorenie priestoru na zviditeľnenie a ocenenie miest úspešných v súťaži ENVIROMESTO 2019, ktoré realizujú aktivity a trvalé opatrenia zamerané na mestské životné prostredie a uplatňujú environmentálnu politiku v reálnom živote prostredníctvom inovatívnych postupov v plánovaní a manažmente mestskej krajiny. Konferencia je určená primátorom miest, odborníkom mestskej, verejnej a štátnej správy, urbanistom, vedeckým a univerzitným pracovníkom, členom občianskych združení a verejnosti.
 
Tematické okruhy:

 • Environmentálne riešenia pre skvalitnenie života v mestách
 • Príklady dobrej praxe od laureáta súťaže ENVIROMESTO 2019
 • Príklady dobrej praxe od víťazov súťaže v oblastiach:
  • Prechod na zelené a obehové hospodárstvo
  • Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra
  • Ochrana ovzdušia
  • Adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy
 • Lokálne environmentálne dáta ako významný faktor pre rozhodovanie samospráv.
   
Organizátor:MŽP SR, SAŽP
Telefón:41 / 50 70 911
E-mail:enviromesto@sazp.sk