Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Plasty aktuálne - požiadavky chemickej legislatívy

30.10.2019 - 30.10.2019 webinár

Nosné témy sú Európska legislatíva polymérnych výrobkov a príslušné opatrenia chemickej legislatívy pre uvedenie polymérnych výrobkov na trh — súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov a distribútorov.

Program webinára: 
 • EÚ legislatíva REACH
 • REACH registrácia - monoméry
 • REACH REFIT a nové požiadavky na polyméry
 • Schéma registrácie polymérov
 • Manažment chemických látok
 • Otázky a odpovede
Viac informácií: https://reachtraining.eu

ENVIRO konferencia 2019

24.10.2019 - 24.10.2019 Bratislava

Témy konfrencie:
 • odpady,
 • EIA a
 • vodný zákon.
Viac informácií: https://konferencia.eseminare.sk

Organizátor:Verlag Dashöfer

Netopiere v službách pokroku robotiky

24.10.2019 - 24.10.2019 Zvolen, nám. SNP, 36, reštaurácia U Alexa,


Pozývame záujemcov, aj laickú verejnosť, do vedeckej kaviarne. Témou sú netopiere a využitie ich vlastností vo vývoji nových biologicky inšpirovaných algoritmov. Netopiere používajú unikátny biologický mechanizmus, ktorý je schopný prehľadávať priestor. Tieto vlastnosti sa dajú využiť napr. pri koordinácii dronov. Nevšedný výskum, spájajúci poznatky biológie, matematiky, informatiky a technológií priblíži v úvodnej prezentácii Mgr. Ladislav Naďo, PhD., vedecký pracovník Ústavu ekológie lesa SAV. Vo svojom výskume sa venuje behaviorálnej ekológii stromových druhov netopierov, zaujíma ho ich správanie a rozhodovanie pri pohyboch v skupine. Po prezentácii bude možné diskutovať pri malom občerstvení v neformálnej atmosfére, aká býva na týchto podujatiach.
Viac informácií: http://ife.sk/news/netopiere-v-sluzbach-pokroku-robotiky-sk/

Organizátor:Ústav ekológie lesa SAV

230. výročie úmrtia Giovanni Antonio Scopoli

24.10.2019 - 24.10.2019 Banská Štiavnica


Život, dielo a vedecké prínosy  2. profesora mineralógie, chémie a metalurgie na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici v r. 1769-1777.

Viac informácií: http://www.banickaspolocnost.sk/akcie-sbs.html
 

Organizátor:Slovenská banícka spoločnosť

Plasty sú problém, ale rýchlejšie rastie elektroodpad

23.10.2019 - 23.10.2019 Klub pod lampou, Bratislava


Často hovoríme o oceánoch plných plastov, počúvame o mikroplastoch v ľadovcoch a pripravujeme sa na zálohovanie plastových fliaš. Rýchlejšie však rastie elektroodpad. Vieme, čo s ním máme robiť? Kde končia naše staré fény, hriankovače, chladničky alebo telefóny? Ako elektroodpad správne recyklovať a ako je na tom Slovensko v jeho spracovaní? Uvedomujeme si nebezpečenstvá aj zaťaženie pre životné prostredie, ktoré v sebe skrývajú staré smartfóny, notebooky či obľúbené elektrické kolobežky?

O tom ako sa v tom jednoducho vyznať a ako sa jednoducho správať ekologicky budú diskutovať:

 • Radovan Kazda, šéfredaktorom portálu odpady-portal.sk
 • Marián Bošanský, právnik, ktorý sa venuje na právu životného prostredia a odpadového hospodárstva
 • Ronald Blaho zo spoločnosti Asekol SK, ktorá sa venuje celoštátnemu zberu elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov

Moderuje Ivana Šalgová z .týždňa.

Viac informácií: www.odpady-portal.sk

Environmentálne záťaže a geologická verejnosť

22.10.2019 - 24.10.2019 VYSOKÉ TATRY – ŠTRBSKÉ PLESO A OKOLIE*


Workshop je zameraný na ANALÝZU RIZIKA ZNEČISTENÉHO ÚZEMIA. Prednostne je určený pre cieľovú skupinu osôb s odbornou spôsobilosťou podľa geologického zákona v znení neskorších predpisov, ale aj pre ostatných záujemcov o program workshopu.
Viac informácií: https://www.sazp.sk/projekty-eu

Organizátor:SAŽP

Čistá energia pre všetkých Európanov a národné energeticko-klimatické plány

18.10.2019 - 18.10.2019 Národná rada Slovenskej republiky, Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava


Perspektívy obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku

Témy:

 • Ambície obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku
 • Na ceste k novému energetickému systému a trhom s energiou
 • Diskusia: Formovanie a financovanie energetického prechodu Slovenska


Viac informácií: https://euractiv.sk

Organizátor:Národná rada Slovenskej republiky

Šelmy a šelmičky

18.10.2019 - 18.10.2019 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, Liptovský Mikuláš


Podujatie realizované pri príležitosti Svetového dňa zvierat určené pre základné a stredné školy.
Viac informácií: www.smopaj.sk

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Snehová metelica 37 km od rovníka

17.10.2019 - 17.10.2019 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, Ul. Školská 4


Príďte si vypočuť pútavé rozprávanie Stanislava Kaľavského o jeho zážitkoch a skúsenostiach z dobrodružnej cesty do Kene a Ugandy. A to, že budú skutočne unikátne Vám napovedia aj slová samotného cestovateľa:
„Uganda a Keňa mi išli oproti už roky. Dlho som mal priveľký rešpekt pred rovníkovou Afrikou. Počúval som rôzne názory ľudí na túto zaujímavú časť sveta a snažil som sa utvoriť si svoj názor na ňu už dopredu. Ako vždy som sa na cestu pripravoval zodpovedne a s pokorou. A naozaj sa to oplatilo. Dostal som sa do najvyššieho pohoria Afriky, pozrel som sa zblízka do múdrych očí goríl a šimpanzov, zatancoval som si po divošsky s Pygmejmi kúsok od hraníc obávaného Konga, v treskúcej zime som v noci stúpal s mojím sprievodcom Kikujom na druhý najvyšší vrch Afriky, cez ktorý prechádza rovník, jedol  som ugali s kapustou s Masajmi v ich chatrčiach a nemohol som spať pre ohlušujúci bľakot stoviek kôz, ktoré boli celú noc pri mojom stane. Splnil som si svoj detský sen, že možno raz uvidím obrovské stáda zvierat na africkej savane. Nikde inde som nemal intenzívnejší pocit, že vnímam svet bez ohľadu na čas. Zvieratá sa nikde neponáhľajú, šialený beh o život v savane trvá iba chvíľku. A hlavne som si uvedomil, aké mám šťastie vidieť kúsok sveta, ktorý zostal rovnaký ako pred miliónmi rokov. Len dokedy?“  

Viac informácií: http://www.smopaj.sk/sk/clanok/295-ekopodujatie
 

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Hydrogeologický prieskum v deficitných oblastiach

16.10.2019 - 18.10.2019 Číž, Rimavská kotlina


Priebeh prvých štyroch terénnych hydrogeologických seminárov, ktoré sa začali stretnutím hydrogeológov v Blatnici (2008) a pokračovali v Starej Lesnej (2011), Krásnohorskej Dlhej Lúke (2015) a vo Vitanovej – Oraviciach (2017) presvedčil výbor SAH, že uvedená voľnejšia forma odborného podujatia bez prísne radených tém, zostavených zborníkov a organizovaných vystúpení našla svoju odozvu v radoch odbornej verejnosti. Výbor SAH preto pristupuje k organizácii ďalšieho následníckeho podujatia, tentoraz na tému: „Hydrogeologický prieskum v deficitných oblastiach”. Jeho cieľom je výmena praktických informácií o nových technologických a metodických postupoch či novej legislatíve v odbore – o veciach ktoré súčasných hydrogeológov najviac zaujímajú. Odborná diskusia sa na týchto podujatiach koná vždy na tvári hydrogeologicky tematicky zaujímavého miesta. V piatom ročníku terénneho seminára to budú hydrogeologické vrty a hydrodynamické skúšky realizované v rámci rozsiahlych vyhľadávacích hydrogeologických prieskumov podporovaných zo štrukturálnych fondov EÚ v oblasti Rimavskej kotliny a Cerovej vrchoviny – regiónu na našom území azda najviac postihnutého suchom a klimatickou zmenou.
Viac informácií: http://sah-podzemnavoda.sk

Organizátor:Slovenská asociácia hydrogeológov

Chránené územia v miniatúrach

16.10.2019 - 31.10.2019 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, Liptovský Mikuláš


Miniatúry ako zmenšené podoby chránených častí prírody Slovenska na poštových známkach, nálepkách, minciach, maľbách a ďalších predmetoch zo zbierok múzea. Výstava potrvá do 9. 11.
Viac informácií: www.smopaj.sk

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

100. rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku

15.10.2019 - 16.10.2019 Hotel Partizán **** Tále

Cieľ konferencie: pripomenutie histórie štátnej ochrany prírody na Slovensku, zhodnotenie doterajšieho vývoja, ako aj súčasného stavu a predstavenie vízie ďalšieho smerovania ochrany prírody a krajiny na Slovensku.

Viac informácií: http://100rokov.sopsr.sk/

Organizátor:Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Climate conference Slovakia

06.10.2019 - 06.10.2019 Stará tržnica, Bratislava


Program:
1. Diskusný panel: Prečo sme ochotní klimatickú krízu ignorovať?

2. Diskusný panel: Prichádzame o kľúčové ekosystémy našej Planéty!

1.  séria workshopov
Objekt konfliktov a zmena myslenia
Udržateľná architektúra
Vtáčí spev a ekoturizmus
Život v meste so zmenou klímy

3. Diskusný panel: Prirodzené veci v živote začínajú byť plné otázok

4. Diskusný panel: Súčasné nastavenie spoločnosti nie je ďalej udržateľné 

2. séria workshopov
Svet očami novinára
Permakultúra vo vašej záhrade
Aký je život s elektromobilom & 80 eDays okolo sveta a Guinessov rekord
Vzájomné porozumenie

5. Diskusný panel: Čelíme masovému vymieraniu všetkých druhov, ekosystémov a biodiverzity. Prichádzame o strategické suroviny a biotopy

Viac informácií: www.climateconference.sk
 

Regióny a mestá v kontexte udržateľnej energetiky a klimatických zmien

03.10.2019 - 03.10.2019 Univerzitná knižnica TUKE, Košice


Na konferencii sa bude diskutovať aj o tom, aké skúsenosti máme s posudzovaním vplyvov zmeny klímy na regionálnej a miestnej úrovni, aký typ vedeckej a politickej podpory je potrebný na zabezpečenie toho, aby regióny/mestá mali prístup k aktuálnym vedeckým informáciám o rizikách a dopadoch na miestnej úrovni alebo aké sú dostupné formy financovania prípravy a implementácie regionálnych a miestnych projektov, orientovaných na minimalizáciu zmien klímy a zmierňovanie jej vplyvov na spoločnosť.
Viac informácií: https://web.vucke.sk/sk/kalendar-podujati/regiony-mesta-kontexte-udrzatelnej-energetiky-klimatickych-zmien.html

Organizátor:Košický samosprávny kraj, Európska komisia

30. medzinárodná konferencia slovenskej baníckej spoločnosti - Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie

03.10.2019 - 04.10.2019 Hotel Repiská, Demänovská dolina


Analýza súčasného stavu baníctva a geológie, východiská pre jeho oživenie vo vzťahu ku životnému prostrediu.

Viac informácií: http://www.banickaspolocnost.sk/akcie-sbs.html

Organizátor:Slovenská banícka spoločnosť

Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia SR

01.10.2019 - 02.10.2019 Žilina


Konferencia je zameraná na predstavenie inšpirácií a riešení pre skavlitňovanie životného prostredia miest a na zdôraznenie významu lokálnych environmentálnych dát pre lepšie rozhodovanie samospráv.
 
Cieľom konferencie je poskytnúť odporúčania a návody pre skvalitnenie mestského životného prostredia a výmena skúseností so zavádzaním zaujímavých environmentálnych riešení do praxe. Príklady dobrej praxe a správne sústredenie informácií o životnom prostredí miest vedú k spolupráci verejného, štátneho, akademického i neziskového sektora pri zlepšovaní životného prostredia miest nielen pre súčasné, ale aj budúce generácie.
 
Osobitosťou tejto konferencie je vytvorenie priestoru na zviditeľnenie a ocenenie miest úspešných v súťaži ENVIROMESTO 2019, ktoré realizujú aktivity a trvalé opatrenia zamerané na mestské životné prostredie a uplatňujú environmentálnu politiku v reálnom živote prostredníctvom inovatívnych postupov v plánovaní a manažmente mestskej krajiny. Konferencia je určená primátorom miest, odborníkom mestskej, verejnej a štátnej správy, urbanistom, vedeckým a univerzitným pracovníkom, členom občianskych združení a verejnosti.
 
Tematické okruhy:

 • Environmentálne riešenia pre skvalitnenie života v mestách
 • Príklady dobrej praxe od laureáta súťaže ENVIROMESTO 2019
 • Príklady dobrej praxe od víťazov súťaže v oblastiach:
  • Prechod na zelené a obehové hospodárstvo
  • Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra
  • Ochrana ovzdušia
  • Adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy
 • Lokálne environmentálne dáta ako významný faktor pre rozhodovanie samospráv.
   
Organizátor:MŽP SR, SAŽP
Telefón:41 / 50 70 911
E-mail:enviromesto@sazp.sk