Vyhľadávanie

10. Stredoeurópska dipterologická konferencia

23.09.2019 - 25.09.2019 Kežmarské Žľaby (Vysoké Tatry)

Táto konferencia bude výnimočná tým, že v tomto roku uplynie polstoročie od založenia tradície pravidelných stretnutí českých a slovenských dipterológov, z ktorých sa časom vyvinuli konferencie presahujúce rámec Čiech, Moravy a Slovenska. Cieľom konferencie bude po dvoch rokoch zhromaždiť opäť pod jednu strechu dipterológov z Česka, Slovenska a okolitých európskych krajín, aby prezentovali výsledky svojej práce, podelili sa o svoje vedomosti a skúsenosti a strávili spolu príjemné chvíle.
Viac informácií: www.fpv.umb.sk


Organizátor:UMB B. Bystrica

Týždeň zelených budov

23.09.2019 - 29.09.2019 Bratislava

Hlavným mottom tohtoročnej kampane je: Spoločnými silami za ekologické, zdravé a klimaticky odolné prostredie pre všetkých.

Podujatia v rámci Týždňa zelených budov na Slovensku:

 • 23. september – Green Business Club: Slávnostné otvorenie Týždňa zelených budov na Slovensku (Bližšie informácie: kliknite sem)
 • 24. september – HN KONFERENCIA HR2019: Wellbeing a nové trendy v kanceláriách (Bližšie informácie: kliknite sem)
 • 25. september – Green Business Breakfast: Ako budeme bývať v budúcnosti? Nové trendy na rezidenčnom trhu (Bližšie informácie: kliknite sem)
 • 27. september – Green Day: Festival pre študentov (Bližšie informácie: kliknite sem)
 • 2. október – Green Business Breakfast: Zdravé budovy I. (akustika – svetlo – teplo) (Bližšie informácie: kliknite sem)
 • 3. október – Seminár: Úspešná obnova školskej budovy

  V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na adrese events@skgbc.org.
Viac informácií: http://skgbc.eu/portal/koniec-septembra-bude-na-slovensku-zeleny-9-rocnik-tyzdna-zelenych-budov/
Organizátor:Slovenská rada pre zelené budovy

Dokáže Európa zvrátiť klimatické zmeny?

18.09.2019 - 18.09.2019 Nová synagóga Žilina


Európska únia je jedným z hlavných aktérov v boji proti klimatickým zmenám. Snaží sa napĺňať ciele Parížskej klimatickej dohody a presadzuje konkrétne riešenia na zníženie objemu odpadu a rastu teploty. Sú tieto opatrenia klimaticky a ekonomicky efektívne? Do akej miery majú dosah na globálne zmeny podnebia? Dokáže EÚ znižovať emisie a byť konkurencieschopná?
Viac informácií: https://euractiv.sk


Organizátor:Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Informačné dni: ENVIROMENT and RESOURCES INFORMATION DAYS – 2020 topics

16.09.2019 - 17.09.2019 Brusel


Informačné dni programu H2020 sú zamerané na aktuálne výzvy.  
Súčasťou podujatia sú aj partnerské stretnutia (tzv. matchmaking), na ktoré je možné si z vopred uverejnených profilov registrovaných účastníkov vybrať partnerov k bilaterálnym rokovaniam.
Program podujatia aj registrácia je sprístupnená do 8. 9. 2019.

REACH konferencia

05.09.2019 - 06.09.2019 Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, Bratislava, Slovakia


Konferencia REACH 2019 sa koná 12-krát za účasti odborníkov z rôznych sektorov priemyslu, predstaviteľov štátnej správy a európskych inštitúcií, akademickej obce a ďalších zainteresovaných strán. Legislatíva REACH dosiahla na európskom trhu dôležitý medzník dokončenia registrácie látok nad 1 tonu ročne. Kvalita dokumentácie je však stále výzvou.

Následné clá pre následných užívateľov v dodávateľskom reťazci sú v procese implementácie. Expozičné scenáre a e-SDS sú čoraz častejšie a vytvárajú nové úlohy pre všetkých zúčastnených. Aj proces autorizácie je plne funkčný – kandidátsky zoznam teraz obsahuje celkovo 181 záznamov a autorizáčný zoznam obsahuje 43 jedinečných látok / záznamov. Ďalšie reštrikcie sa uplatňujú prostredníctvom revízie prílohy XVII. Prekrývanie sa REACH nariadenia s ďalšími legislatívnymi nástrojmi je predmetom širokých diskusií. Veľmi dôležité je prehodnocovanie REACH a CLP REFIT (REACH and CLP Review 2017).
 

Najdôležitejšie okruhy:

 • Chemická legislatíva REACH – vplyv a stratégie priemyselných sektorov REACH / CLP
 • REACH Autorizácia
 • REACH & Výrobky
 • REACH vs iné sektory
 • Priemysel vs chemická legislatíva
 • KBÚ / E-KBÚ a expozičné scenáre
 • Naslední užívatelia – povinnosti & komunikácia
 • Kontroly
 • Nástroje a riešenia
 • Chemická legislatíva po roku 2018
Viac informácií: https://reachconference.eu/

 

Organizátor:Ekotox Centrá

Geobádateľňa pre všetkých

04.09.2019 - 30.09.2019 Slovenské banské múzeum-Mineralogická expozícia,Berggericht


Slovenské banské múzeum- Mineralogická expozícia pozýva do Geobádateľne, miesta určeného na laboratórne, ale aj zábavné pokusy a aktivity pre malých i veľkých bádateľov. Zaujímavé aktivity je možné zažiť každú stredu vždy o 13:00 hod.
Informácie: www.muzeumbs.sk
 

Telefón:045 692 05 36
E-mail:geobadatelna@muzeumbs.sk