Vyhľadávanie

10. Stredoeurópska dipterologická konferencia

23.09.2019 - 25.09.2019 Kežmarské Žľaby (Vysoké Tatry)

Táto konferencia bude výnimočná tým, že v tomto roku uplynie polstoročie od založenia tradície pravidelných stretnutí českých a slovenských dipterológov, z ktorých sa časom vyvinuli konferencie presahujúce rámec Čiech, Moravy a Slovenska. Cieľom konferencie bude po dvoch rokoch zhromaždiť opäť pod jednu strechu dipterológov z Česka, Slovenska a okolitých európskych krajín, aby prezentovali výsledky svojej práce, podelili sa o svoje vedomosti a skúsenosti a strávili spolu príjemné chvíle.
Viac informácií: www.fpv.umb.sk


Organizátor:UMB B. Bystrica

Informačné dni: ENVIROMENT and RESOURCES INFORMATION DAYS – 2020 topics

16.09.2019 - 17.09.2019 Brusel


Informačné dni programu H2020 sú zamerané na aktuálne výzvy.  
Súčasťou podujatia sú aj partnerské stretnutia (tzv. matchmaking), na ktoré je možné si z vopred uverejnených profilov registrovaných účastníkov vybrať partnerov k bilaterálnym rokovaniam.
Program podujatia aj registrácia je sprístupnená do 8. 9. 2019.

REACH konferencia

05.09.2019 - 06.09.2019 Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, Bratislava, Slovakia


Konferencia REACH 2019 sa koná 12-krát za účasti odborníkov z rôznych sektorov priemyslu, predstaviteľov štátnej správy a európskych inštitúcií, akademickej obce a ďalších zainteresovaných strán. Legislatíva REACH dosiahla na európskom trhu dôležitý medzník dokončenia registrácie látok nad 1 tonu ročne. Kvalita dokumentácie je však stále výzvou.

Následné clá pre následných užívateľov v dodávateľskom reťazci sú v procese implementácie. Expozičné scenáre a e-SDS sú čoraz častejšie a vytvárajú nové úlohy pre všetkých zúčastnených. Aj proces autorizácie je plne funkčný – kandidátsky zoznam teraz obsahuje celkovo 181 záznamov a autorizáčný zoznam obsahuje 43 jedinečných látok / záznamov. Ďalšie reštrikcie sa uplatňujú prostredníctvom revízie prílohy XVII. Prekrývanie sa REACH nariadenia s ďalšími legislatívnymi nástrojmi je predmetom širokých diskusií. Veľmi dôležité je prehodnocovanie REACH a CLP REFIT (REACH and CLP Review 2017).
 

Najdôležitejšie okruhy:

  • Chemická legislatíva REACH – vplyv a stratégie priemyselných sektorov REACH / CLP
  • REACH Autorizácia
  • REACH & Výrobky
  • REACH vs iné sektory
  • Priemysel vs chemická legislatíva
  • KBÚ / E-KBÚ a expozičné scenáre
  • Naslední užívatelia – povinnosti & komunikácia
  • Kontroly
  • Nástroje a riešenia
  • Chemická legislatíva po roku 2018
Viac informácií: https://reachconference.eu/

 

Organizátor:Ekotox Centrá