Vyhľadávanie

TOTO! JE KABINET ILUSTRÁCIE X.-Traja kamoši

04.10.2019 - 12.01.2020 Slovenské banské múzeum-Galéria Jozefa Kollára

Slovenské banské múzeum- Galéria Jozefa Kollára a TOTO! je galéria srdečne pozývajú na vernisáž výstavy TOTO! JE KABINET ILUSTRÁCIE X. KATARÍNA SLANINKOVÁ- Traja kamoši ..., ktorá sa uskutoční 4.októbra 2019 o 17:00 hod., Nám. Sv. Trojice 8, Banská Štiavnica. Katarína Slaninková je chameleón. Premieňa sa v čase, ale nie v každej knihe, chytí sa jednej formy, a potom ju ťahá, vzájomne prepletá technické riešenia ilustrácie, opakuje v detailoch postupy a až vtedy, keď ju unavia (alebo otrávia), ich opustí a vyberie sa úplne iným smerom. Práca s ceruzkou je v jej ilustrátorskom diele dominantná: pozeráte sa a vidíte ako tancuje na papieri. Ide totiž v páre so spisovateľom – vo vášnivých textoch vášnivo, v tých silových tlačí do papiera linku, v jednoduchých detských ju len tak, lenivo ťahá. Kašle na to, že ilustrácia pre dospelých by mala vyzerať dôležito a dôstojne. Jej ilustrácie súčasných autorov ako Peter Pišťanek či Peter Krištúfek stierajú hranicu medzi detským a dospelým čitateľským svetom. A ilustrátorku to baví – balansovať, skúšať, koľko unesie čitateľ. Deti ťahá do dospeláckej štylizácie, do pátosu, jemnosti, naopak dospelých necháva prekvapených v detskej zjednodušenej kresbe, v kolotočiarskej farebnosti… Originály týchto ilustrácií stojí za to vidieť. Od 4. 10. 2019 do 12. 1. 2020 v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

https://www.muzeumbs.sk/article/sk/vystava-kabinet-ilustracie-x-od-4-oktobra-2019-v-galerii-j-kollara

Úloha mokradí v mestských sídlach

01.08.2019 - 01.01.2019 Slovenské múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, Ul. Školská 4


Výstava na piatich posteroch informuje návštevníkov o tom, čo sú to mokrade, aké poznáme mokrade v mestských sídlach a čo je ich úlohou v mestách. Zároveň poskytuje informácie o  ohrozeniach  mokradí v mestských sídlach a o možnostiach ich zachovania. Jeden poster je venovaný aj Svetovému dňu mokradí (2. február), ktorý bol v tomto roku zameraný na mokrade ako účinný nástroj na zmiernenie klimatických zmien.  
Viac informácií: http://www.smopaj.sk/sk/clanok/291-vystava

 

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Seminár o environmentálnych záťažiach

31.05.2019 - 31.05.2019 CIKKEROVA SIEŇ RADNICE, Nám. SNP 1, Banská Bystrica

Odborná verejnosť zo súkromného, verejného i neziskového sektora a akademickej obce, zástupcovia štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy, držitelia EZ. Seminár je určený štátnej správe a odbornej verejnosti, pracujúcej v oblasti environmentálnych záťaží, ale aj ostatným záujemcom.Seminár sa organizuje ako sprievodná aktivita k MFF EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2019.
Viac informácií: www.sazp.sk/projekty-eu/infoaktivity/kalendar-udalosti-hap5-environmentalne-zataze/seminar-o-environmentalnych-zataziach.html

Organizátor:SAŽP

EnergyCamp 2019

30.05.2019 - 31.05.2019 AquaCity Poprad

EnergyCamp 2019 je dvojdňová konferencia plná príkladov z praxe o príprave a realizácii energetických stavieb, implementácii IT a IoT technológií a skúseností z energetického manažmentu.
Viac informácií: www.energycamp.sk/Program

Organizátor:CHASTIA s.r.o., TERMOKLIMA s.r.o.

Krajina - človek - kultúra

30.05.2019 - 31.05.2019 Historická radnica mesta Banská Bystrica

XXIII. ročník konferencie je súčasťou podujatí pre podporu implementácie Európskeho dohovoru o krajine na Slovensku a je organizovaný ako sprievodné podujatie medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2019.

Konferencia Krajina – Človek – Kultúra je zameraná na hľadanie východísk integrácie záujmov ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva krajiny SR. Snahou konferencie je poskytnúť priestor na prezentáciu úspešných realizácií zameraných na zachovanie hodnôt krajiny, záchranu významných lokalít a objektov.

Viac informácií: www.sazp.sk

Organizátor:SAŽP, MŽP SR, TU Zvolen

ENVIRO 2019

29.05.2019 - 31.05.2019 Kursalon, Trenčianske Teplice

Štvrtý ročník Československej environmentálnej konferencie – ENVIRO 2019 je prirodzeným pokračovaním predošlých podujatí, ktoré sa konali v SR a ČR. Hlavným cieľom konferencie je výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch krajín.
Témy konferencie:
 • Nový zákon o EIA, postavenie verejnosti a povoľujúce konania
 • Odpady
 • Ovzdušie
 • Odpadové vody
 • IPPC
 • BREF/BAT
Viac informácií: pozvánka, www.ekonferencia.sk

Organizátor:EKOS PLUS, s. r. o.

DESIGN THINKING

21.05.2019 - 29.05.2019

Workshop zameraný na pochopenie metodológie DESIGN THINKING a hlavne jej aplikáciu do praxe. Ocitnete sa v roli dizajnéra, ktorý bude spoznávať svojho zákazníka, obchodných partnerov, životný cyklus materiálov a poznať neúmyselné dopady svojej činnosti.
Na tomto workshope nebudete oddychovať. Budete diskutovať, prichádzať s novými myšlienkami a návrhmi riešenia, zhovárať sa s vašimi potenciálnymi zákazníkmi či obchodnými partnermi. Na workshope vám pomôžeme zmeniť spôsob myslenia, klásť správne otázky a začať skúmať nové možnosti.
Obsah workshopu:
 • Oboznámenie sa s metodológiou DESIGN THINKING
 • Zadefinovanie problému
 • Generovanie nápadov
 • Návrh riešenia a jeho testovanie
 • Workshop je určený pre etablované i začínajúce podniky zoberajúce sa výrobou, dizajnérov a kreatívcov či recyklačné spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike
Účasť je bezplatná.

Viac informácií: www.sbagency.sk

TRENČÍN (21. máj 2019) - registrácia otvorená do 16. mája 2019
BANSKÁ BYSTRICA (22. máj 2019) - registrácia otvorená do 17. mája 2019

KOŠICE (29. máj 2019) -  registrácia otvorená do 23. mája 2019Organizátor:SBA

Noc múzeí a galérií 2019 - Handlová

18.05.2019 - 18.05.2019 Slovenské banské múzeum-Handlová

Slovenské banské múzeum pozýva do Expozície uhoľného baníctva na Slovensku, Handlová v sobotu 18. mája 2019 počas Noci múzeí a galérií 2019. V expozícii bude možnosť netradičnej prehliadky až do 19:00 hod. a to pod názvom ,,Pevnosť Boyard“ – Kto hľadá, ten nájde.
Info: www.muzeumbs.sk

Noc múzeí a galérií 2019 v Slovenskom banskom múzeu

18.05.2019 - 18.05.2019 Slovenské banské múzeum-Galéria Jozefa Kollára,Kammerhof

Slovenské banské múzeum ponúkne v sobotu 18. mája 2019 počas Noci múzeí a galérií 2019 bohatý program v 3 svojich expozíciách. Expozícia Baníctvo na Slovenku- Kammerhof ponúkne prehliadky až do 22:00 hod. V Galérii Jozefa Kollára je pripravený bohatý program, ktorý začne o 16:00 hod. V Expozícii uhoľného baníctva na Slovensku, Handlová bude možnosť netradičnej prehliadky až do 19:00 hod. a to pod názvom ,,Pevnosť Boyard“ – Kto hľadá, ten nájde.
Info: www.muzeumbs.sk

Festival udržateľnosti Pomalo

12.05.2019 - 12.05.2019 Stará tržnica, Bratislava

POMALO je hnutie za trvalo udržateľný spôsob života, ktoré prostredníctvom festivalu v bratislavskej Starej tržnici prinesie prehliadku zodpovednej módy a pomalého životného štýlu. Festival udržateľnosti je výberové predajné podujatie, ktoré sa sústredí na vzdelávanie a popularizáciu tém podporujúcich zodpovedný spôsob života. Na jednom mieste ponúkne inšpiratívne idey, nové prístupy, kvalitné lokálne produkty, ich príbehy a všetko pre váš pomalý životný štýl.
Viac informácií: https://www.facebook.com/events/388209298409127/

Organizátor:Fashion revolution, IPRUM, INCIEN,Nosene

Európske ekoinoačné fórum

06.05.2019 - 08.05.2019 Viedeň, Rakúsko

22. ročník fóra prinesie informácie o inováciách v oblasti textilného priemyslu, preskúma možné riešenia, ich podporu v európskej legislatíve a spojí spoločnosti, štátnu správu, finančníkov, mimovládne organizácie, inovátorov a výskumníkov, ktorí pracujú na vývoji a zavádzaní nových technológií a inovatívnych modelov podnikania a riadenia.
Viac informácií: https://ec.europa.eu/


Organizátor:Európska komisia