Vyhľadávanie

Úloha mokradí v mestských sídlach

01.08.2019 - 01.01.2019 Slovenské múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, Ul. Školská 4


Výstava na piatich posteroch informuje návštevníkov o tom, čo sú to mokrade, aké poznáme mokrade v mestských sídlach a čo je ich úlohou v mestách. Zároveň poskytuje informácie o  ohrozeniach  mokradí v mestských sídlach a o možnostiach ich zachovania. Jeden poster je venovaný aj Svetovému dňu mokradí (2. február), ktorý bol v tomto roku zameraný na mokrade ako účinný nástroj na zmiernenie klimatických zmien.  
Viac informácií: http://www.smopaj.sk/sk/clanok/291-vystava

 

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

9. Životné prostredie - problémy a možnosti riešenia

24.04.2019 - 26.04.2019 Štrbské Pleso, Hotel TOLIAR

Cieľom konferencie je priblížiť problémy a riešenia v oblasti životného prostredia a nakladania s odpadmi. Súčasťou konferencie je i prezentácia firiem a organizácií pôsobiacich v oblasti environmentálneho inžinierstva. Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti, pracovníkom orgánov štátnej správy, výstavby a správy životného prostredia, pracovníkom samospráv, pracovníkom v oblasti odpadového hospodárstva, pracovníkom výskumu, dodávateľom zariadení, projekciám v daných oblastiach a ďalším odborníkom.

Témy konferfencie:
 • Problémy životného prostredia priemyselnej a urbanizovanej krajiny
 • Súčasný stav v legislatíve odpadového hospodárstva, ochrany zložiek ŽP
 • Čistenie odpadových vôd
 • Nové technológie spracovania odpadov a degradácie kontaminovaných látok
 • Materiálové a energetické zhodnocovanie odpadov
 • Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom
 • Zneškodňovanie odpadov
 • Priemyselné havárie
 • Staré environmentálne záťaže
 • Sanácia a rekultivácia
 • Environmentálny manažment
 • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Viac informácií: Pozvánka

Organizátor:Elsewa, s. r. o.

EIA/SEA 2019

24.04.2019 - 25.04.2019 Clarion Congress Hotel Ostrava

Témy 12. ročníka medzinárodnej konferencie:
 • EIA a SEA v dopravnom sektore
 • hodnotenie podľa požiadaviek Rámcovej smernice o vodách
 • hodnotenie klimatických rizík
 • využitie dát v hodnotení
Viac informácií: Pozvánka

Organizátor:Regionální centrum EIA s.r.o.

Landscape diversity and biodiversity

23.04.2019 - 27.04.2019 Smolenice


18th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research
More information: www.uke.sav.sk/
 

Organizátor:Ústav krajinnej ekológie SAV

Informačný deň MINIMALIZUJME NÁKLADY NA KÚRENIE A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU

12.04.2019 - 12.04.2019 Hviezdoslavovo námestie, Námestvo


Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na informačný deň MINIMALIZUJME NÁKLADY NA KÚRENIE A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU s Ing. Jiřím Horákom, Ph.D., alias Smokemanom, odborníkom na vykurovanie v domácnostiach. Jeho poslaním je znižovať dym z našich komínov, pomáhať zvyšovať čistotu ovzdušia.
Viac informácií: www.sazp.sk, pozvánka

Veľkonočné dielničky v Kammerhofe

12.04.2019 - 13.04.2019 Slovenské banské múzeumKammerhof


Slovenské banské múzeum pozýva do Dielničky v Kammerhofe, kde sa v termíne 12. - 13. apríla 2019 uskutočnia tvorivé dielne pod názvom VEĽKONOČNÉ DIELNIČKY. PROGRAM Piatok, 12.apríl 2019, 13:00-17:00 Sobota, 13.apríl 2019, 9:00-17:00 Kde: Kammerhof –Dielnička, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica Kontakt: Mgr. Anna Ďuricová, tel.: 045/694 94 36, enviro@muzeumbs.sk Info: www.muzeumbs.sk Mediálny partner: Štiavnické noviny Tešíme sa na stretnutie v Dielničke.
Viac informácií: www.muzeumbs.sk

Týždeň zdravia a udržateľnosti

08.04.2019 - 12.04.2019


Program budú tvoriť rôzne prednášky, diskusie a workshopy na témy súvisiace s problematikou udržateľnosti.
Viac informácií: www.facebook.com
 

Organizátor:Beánia FMUK a Fakulta managementu UK, Bratislava

Slovakia Going Zero Waste

07.04.2019 - 07.04.2019 Stará tržnica, Bratislava


Celodenná konferencia o živote bez odpadu má za cieľ nasmerovať Slovensko k udržateľnejšiemu spôsobu fungovania a zníženiu množstva vyprodukovaného odpadu. Konferencia je určená pre širokú verejnosť, zástupcov firiem, samosprávy aj tvorcov legislatívy o odpadoch.
 
Na konferencii vystúpi 12 rečníkov v štyroch tematických blokoch, ktoré predstavujú celkový prierez problematikou: od širších súvislostí vrátane klimatickej zmeny, cez prechod k cirkulárnej ekonomike, až po príklady z praxe, ako sa prechod k bezodpadovosti dá uskutočniť. Počas dlhých prestávok bude pre účastníkov pripravených množstvo diskusií, workshopov, možnosti bezobalových nákupov a ďalšieho programu. Podujatie bude moderovať Slávka Halčáková. Po celodennom programe bude nasledovať afterparty s hudobným programom a obľúbenou talk show Adely Vinczeovej a jej hosťami z oblasti zero waste.

Viac informácií: program, http://zero-waste.sk/

E-mail:info@zero-waste.sk

Ako motivovať organizácie k zavádzaniu zelenších prístupov do praxe?

03.04.2019 - 03.04.2019

Cieľom seminára je vytvoriť priestor pre výmenu skúseností s využívaním nástroja EMAS, diskutovať o motivácii organizácií zlepšovať svoje environmentálne správanie a o prínosoch zo zavedenia tohto nástroja do manažérskych prístupov s ohľadom na ich environmentálnu výkonnosť ako i konkurencieschopnosť. Ústredným cieľom je prostredníctvom diskusie o vnímaní transparentnosti informácií o environmentálnom správaní identifikovať konkrétne možnosti zníženia administratívneho zaťaženia za účelom hľadania benefitov pre EMAS organizácie ako aj zvýšenia záujmu o využívanie schémy EMAS v národných podmienkach.

Viac informácií: http://www.sazp.sk/novinky/pozvanka-na-seminar-emas.html


Organizátor:SAŽP, MŽP SR

Geobádateľňa pre všetkých - apríl 2019

01.04.2019 - 23.04.2019 Slovenské banské múzeum-Berggericht,Mineralogická expozícia

Slovenské banské múzeum - Mineralogická expozícia pozýva do Geobádateľne, miesta určeného na laboratórne, ale aj zábavné pokusy a aktivity pre malých i veľkých bádateľov. Zaujímavé aktivity je možné zažiť každú stredu vždy o 13:00 hod. Kontakt: geobadatelna@muzeumbs.sk, 045 692 05 36 Informácie/ponuka aktivít: www.muzeumbs.sk
https://www.muzeumbs.sk/sk/aktualne-podujatia

Vykurovanie 2019

01.04.2019 - 05.04.2019 Grand Hotel Permon****, Podbanské, Vysoké Tatry

Ústrednou témou 27. ročníka medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie bude Smart technológie a inovácie pri zásobovaní teplom.
Viac informácií: http://www.sstp.sk

Organizátor:Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia