Vyhľadávanie

ODPADY e+ 2019

28.03.2019 - 28.03.2019 Hotel Holiday Inn, Žilina


Konferencia s medzinárodnou účasťou sa bude venovať problematike komunálnych odpadov, najmä biologicky rozložiteľným odpadom a plastovým odpadom. Tradične bude témou legislatívny vývoj v oblasti odpadového hospodárstva v EÚ aj v SR a nebude chýbať ani predstavenie moderných technológií zhodnocovania odpadov.

Tematické okruhy:

  • Legislatíva a aplikačná prax
  • Inovatívne technológie
  • Komunálne odpady
Viac informácií: Program
Organizátor:Ekos Plus
Telefón:0948 013 089
E-mail:vincent.susol@ekosplus.sk
http://www.ekosplus.sk/

CORINE Land Cover 2018: metodika, spracovanie, výstupy

28.03.2019 - 28.03.2019 Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica


Konferencia je určená nielen pre odborníkov v oblasti geoinformatiky, diaľkového prieskumu zeme a mapovania krajinnej pokrývky, ale aj pre akademickú obec a zástupcov z vedeckých inštitúcií.

CORINE Land Cover je súčasťou Paneurópskeho komponentu aktivity COPERNICUS. Jednou z úloh je mapovať stav a zmeny krajinnej pokrývky krajín Európy pomocou materiálov diaľkového prieskumu Zeme - z družicových snímok. Aktivity koordinuje Európska agentúra životného prostredia (EEA). Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) koordinuje mapovanie krajinnej pokrývky na národnej úrovni. Projekt CORINE LAND COVER bol realizovaný v roku 2018.

Viac informácií: pozvánka, program

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

5. Slovak Emission Trading

14.03.2019 - 14.03.2019 Bratislava, hotel Devín


Cena kvót v rámci európskeho obchodného systému vzrástla v priebehu dvanástich mesiacov trojnásobne. Európske inštitúcie sa na jar tohto roku dohodli na reforme obchodu s kvótami pre 4. obdobie obchodovania, ktoré prebehne v rokoch 2021 – 2030. Jeden z cieľov reformy bol znížiť objem kvót v systéme tak, aby sa zvýšila cena. Podľa analytikov je tento prudký rast ceny reakciou na prvú z reforiem systému EU ETS Market Stability Reserve, ktorá začala platiť už od začiatku roka 2019 a odstráni z trhu emisné kvóty v rozsahu 390 miliónov ton. Rast ceny by však mal pokračovať aj v tomto roku. Aké dopady budú mať nové obrysy reformovanej EU ETS a implementácia nových pravidiel do slovenskej legislatívy na slovenský priemysel? Ako prispôsobiť obchodovanie s kvótami novej situácii na trhu? Ako sa pripraviť čo najlepšie na ďalší možný rast ceny kvót?
Viac informácií: https://www.energie-portal.sk

Organizátor:B.I.D. services

Plasty od dizajnu po recykláciu

12.03.2019 - 12.03.2019 Karadžičova ul., Twin City, blok A

Cieľom seminára je priblížiť účastníkom pripravované legislatívne zmeny a výzvy vyplývajúce z implementácie európskych smerníc v oblasti obmedzenia používania jednorazových plastov, predchádzania vzniku nadmerného množstva plastových obalov a recyklovateľnosti plastových výrobkov a obalov.
 
V rámci podujatia budú ukázané inšpiratívne príklady, ktoré na tieto zmeny už reagujú od fázy dizajnu, výroby, používania až po samotnú recykláciu a likvidáciu odpadu. Adaptácia na zmeny vyžaduje okrem prekonania technologických výziev najmä spoluprácu a poznanie potrieb jednotlivých aktérov v hodnotovom reťazci - v rámci podujatia bude vytvorený priestor pre diskusie so zástupcami jednotlivých fáz.
 
Účasť na seminári je bezplatná. V prípade záujmu je potrebné registrovať sa.
Viac informácií: program
 
Organizátor:Slovak Business Agency

Geobádateľňa pre všetkých - marec 2019

06.03.2019 - 31.03.2019 Slovenské banské múzeum-Berggericht,Mineralogická expozícia

Slovenské banské múzeum - Mineralogická expozícia pozýva do Geobádateľne, miesta určeného na laboratórne, ale aj zábavné pokusy a aktivity pre malých i veľkých bádateľov. Zaujímavé aktivity je možné zažiť každú stredu vždy o 13:00 hod. Kontakt: geobadatelna@muzeumbs.sk, 045 692 05 36 Informácie/ponuka aktivít: www.muzeumbs.sk
https://www.muzeumbs.sk/sk/aktualne-podujatia

Hravý Starý zámok 2019

02.03.2019 - 02.03.2019 Slovenské banské múzeum-Starý zámok


Slovenské banské múzeum srdečne pozýva na zimnú rodinnú hru s názvom Hravý Starý zámok - netradičná a zábavná rodinná hra s indíciami. Deti s rodičmi budú prechádzať po areáli Starého zámku a v jeho tajomných zákutiach hľadať indície a skladať pripravenú tajničku. Budú musieť preukázať aj dávku odvahy, keď si pôjdu po indíciu do zatuchnutej tmavej kostnice plnej pavúkov a hadov, ktoré dňom aj nocou strážia indíciu ukrytú v žabom slize. Ďalšie nástrahy, ale aj úlohy číhajú aj v Karneri. V Himmelreichu sa stretnú s Kocúrom v čižmách, ktorý ich potrápi heraldikou a určite sa dobre zabavia aj pri spoznávaní netradičných predmetov z minulosti. Pri zámockej studni preskúša žabiak Harold z vedomostí o rozprávkových bytostiach a v Lapidáriu z rozprávkových hádanok. Najväčšie prekvapenie bude však ukryté v Severnej veži, kde návštevníci budú musieť poraziť dráčika Stráčika a oslobodiť princeznú Zlatovlásku.

https://www.muzeumbs.sk/article/sk/hravy-stary-zamok-2019-2-marec-2019

Zimomravenie v múzeu

02.03.2019 - 02.03.2019 Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica


Slovenské banské múzeum pozýva do svojich expozícií v sobotu 2. marca 2019 počas podujatia Zimomravenie. Expozícia Baníctvo na Slovensku, Kammerhof pozýva na prehliadku s možnosťou ryžovania zlat.
Dielnička v Kammerhofe ponúkne tvorivé aktivity: handrové loptičky, miesenie a pečenie chleba, smaltovanie príveskov a náušníc.
Starý zámok pozýva na zimnú rodinnú hru s názvom Hravý Starý zámok.

https://www.muzeumbs.sk/article/sk/zimomravenie-v-muzeu-2-marec-2019-expozicie