Vyhľadávanie

ODPADY e+ 2019

28.03.2019 - 28.03.2019 Hotel Holiday Inn, Žilina


Konferencia s medzinárodnou účasťou sa bude venovať problematike komunálnych odpadov, najmä biologicky rozložiteľným odpadom a plastovým odpadom. Tradične bude témou legislatívny vývoj v oblasti odpadového hospodárstva v EÚ aj v SR a nebude chýbať ani predstavenie moderných technológií zhodnocovania odpadov.

Tematické okruhy:

  • Legislatíva a aplikačná prax
  • Inovatívne technológie
  • Komunálne odpady
Viac informácií: Program
Organizátor:Ekos Plus
Telefón:0948 013 089
E-mail:vincent.susol@ekosplus.sk
http://www.ekosplus.sk/

5. Slovak Emission Trading

14.03.2019 - 14.03.2019 Bratislava, hotel Devín


Cena kvót v rámci európskeho obchodného systému vzrástla v priebehu dvanástich mesiacov trojnásobne. Európske inštitúcie sa na jar tohto roku dohodli na reforme obchodu s kvótami pre 4. obdobie obchodovania, ktoré prebehne v rokoch 2021 – 2030. Jeden z cieľov reformy bol znížiť objem kvót v systéme tak, aby sa zvýšila cena. Podľa analytikov je tento prudký rast ceny reakciou na prvú z reforiem systému EU ETS Market Stability Reserve, ktorá začala platiť už od začiatku roka 2019 a odstráni z trhu emisné kvóty v rozsahu 390 miliónov ton. Rast ceny by však mal pokračovať aj v tomto roku. Aké dopady budú mať nové obrysy reformovanej EU ETS a implementácia nových pravidiel do slovenskej legislatívy na slovenský priemysel? Ako prispôsobiť obchodovanie s kvótami novej situácii na trhu? Ako sa pripraviť čo najlepšie na ďalší možný rast ceny kvót?
Viac informácií: https://www.energie-portal.sk

Organizátor:B.I.D. services

Geobádateľňa pre všetkých - marec 2019

06.03.2019 - 31.03.2019 Slovenské banské múzeum-Berggericht,Mineralogická expozícia

Slovenské banské múzeum - Mineralogická expozícia pozýva do Geobádateľne, miesta určeného na laboratórne, ale aj zábavné pokusy a aktivity pre malých i veľkých bádateľov. Zaujímavé aktivity je možné zažiť každú stredu vždy o 13:00 hod. Kontakt: geobadatelna@muzeumbs.sk, 045 692 05 36 Informácie/ponuka aktivít: www.muzeumbs.sk
https://www.muzeumbs.sk/sk/aktualne-podujatia

Zimomravenie v múzeu

02.03.2019 - 02.03.2019 Slovenské banské múzeum
Slovenské banské múzeum pozýva do svojich expozícií v sobotu 2. marca 2019 počas podujatia Zimomravenie. Expozícia Baníctvo na Slovensku, Kammerhof pozýva na prehliadku od 9:00 do 12:00 hod. s možnosťou ryžovania zlata za 1,00€/osoba. Kontakt: Mgr. Gabriela Marková, tel.: 045/694 94 18, hramesa@muzeumbs.sk Dielnička v Kammerhofe ponúkne tvorivé aktivity: handrové loptičky, miesenie a pečenie chleba, smaltovanie príveskov a náušníc od 9:00 do 14:00 hod. Kontakt: Mgr. Anna Ďuricová, tel.:045/694 94 51, 045/694 94 36, enviro@muzeumbs.sk Starý zámok pozýva na zimnú rodinnú hru s názvom Hravý Starý zámok, ktorá sa uskutoční v čase od 9:00 do 15:00 hod. Kontakt: Mgr. Ivana Čengerová, tel.: 045/694 94 72, staryzamok@muzeumbs.sk Info: www.muzeumbs.sk Mediálny partner: Štiavnické noviny Cenník jednotlivých aktivít je uvedený na plagáte k podujatiu. Zmena programu vyhradená. Tešíme sa na stretnutie.
https://www.muzeumbs.sk/article/sk/zimomravenie-v-muzeu-2-marec-2019-expozicie