Vyhľadávanie

Úloha mokradí v mestských sídlach

01.08.2019 - 01.01.2019 Slovenské múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, Ul. Školská 4


Výstava na piatich posteroch informuje návštevníkov o tom, čo sú to mokrade, aké poznáme mokrade v mestských sídlach a čo je ich úlohou v mestách. Zároveň poskytuje informácie o  ohrozeniach  mokradí v mestských sídlach a o možnostiach ich zachovania. Jeden poster je venovaný aj Svetovému dňu mokradí (2. február), ktorý bol v tomto roku zameraný na mokrade ako účinný nástroj na zmiernenie klimatických zmien.  
Viac informácií: http://www.smopaj.sk/sk/clanok/291-vystava

 

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Envirozážitok

22.02.2019 - 24.02.2019 Nitra, Hotel Agroinštitút


Zaujíma vás ekológia a životné prostredie? Radi by ste pripravili zážitkové aktivity alebo programy (škola v prírode, tábor) s environmentálnou tematikou? Prihláste sa na víkendové vzdelávanie Envirozážitok 22. - 24. február 2019 (prvá časť) v Nitre. Vzdelávanie, ubytovanie a strava sú hradené zo štátneho rozpočtu. Viac informácií a registrácia: https://bit.ly/2T8IDNP

https://www.iuventa.sk/sk/Aktualne-skolenia/envirozazitok.alej?eventid=1024

Inštruktážne školenie pre OÚ v sídle kraja a SIŽP

14.02.2019 - 14.02.2019 SAŽP, Tajovského 28, Banská Bystrica


Inštruktážne školenie k zákonu č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o haváriách). Školenie je určené pre pracovníkov OÚ v sídle kraja a SIŽP útvaru inšpekcie ochrany vôd, ktorí zabezpečujú činnosti podľa zákona o haváriách.

Organizátor:SAŽP
http://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-sluzby/prevencia-zavaznych-priemyselnych-havarii-4019.html

AQUATHERM 2019

05.02.2019 - 05.02.2019 Kongresového centra výstaviska Agrokomplex, Nitra


TECHFORUM 2019 je nosnou konferenciou veľtrhu AQUATHERM 2019, ktorá je zameraná na prezentáciu a odbornú diskusiu profesionálov z oblasti TZB. Konferencia je určená pre architektov, projektantov, zástupcov realizačných spoločníkov a ďalších stavebných odborníkov.
Viac informácií: http://tech-forum.sk/program/