Vyhľadávanie

Oľga Kuchtová: Krajina so snom

06.04.2019 - 02.06.2019 Slovenské banské múzeum, Galéria Jozefa Kollára

Kurátorky výstavy: Mária Janušová & Lucia Tkáčová Vernisáž: 6. apríla o 17:00 hod. Výstava potrvá do 2.6.2019 Miesto: Priestor oslobodeného času, Galéria Jozefa Kollára Prvou výstavou celoročného projektu Zlaté časy je Krajina so snom Oľgy Kuchtovej. Výstavou pani Kuchtovej zároveň v rámci Galérie J. Kollára otvárame Priestor oslobodeného času - galériu v galérii, určenú na prezentáciu neprofesionálnych výtvarníčok a výtvarníkov zo Štiavnice a okolia.
Viac informácií: www.muzeumbs.sk

Envirozážitok

22.02.2019 - 24.02.2019 Nitra, Hotel Agroinštitút


Zaujíma vás ekológia a životné prostredie? Radi by ste pripravili zážitkové aktivity alebo programy (škola v prírode, tábor) s environmentálnou tematikou? Prihláste sa na víkendové vzdelávanie Envirozážitok 22. - 24. február 2019 (prvá časť) v Nitre. Vzdelávanie, ubytovanie a strava sú hradené zo štátneho rozpočtu. Viac informácií a registrácia: https://bit.ly/2T8IDNP

https://www.iuventa.sk/sk/Aktualne-skolenia/envirozazitok.alej?eventid=1024

Inštruktážne školenie pre OÚ v sídle kraja a SIŽP

14.02.2019 - 14.02.2019 SAŽP, Tajovského 28, Banská Bystrica


Inštruktážne školenie k zákonu č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o haváriách). Školenie je určené pre pracovníkov OÚ v sídle kraja a SIŽP útvaru inšpekcie ochrany vôd, ktorí zabezpečujú činnosti podľa zákona o haváriách.

Organizátor:SAŽP
http://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-sluzby/prevencia-zavaznych-priemyselnych-havarii-4019.html

AQUATHERM 2019

05.02.2019 - 05.02.2019 Kongresového centra výstaviska Agrokomplex, Nitra


TECHFORUM 2019 je nosnou konferenciou veľtrhu AQUATHERM 2019, ktorá je zameraná na prezentáciu a odbornú diskusiu profesionálov z oblasti TZB. Konferencia je určená pre architektov, projektantov, zástupcov realizačných spoločníkov a ďalších stavebných odborníkov.
Viac informácií: http://tech-forum.sk/program/