Vyhľadávanie

Ochrana ovzdušia 2018

28.11.2018 - 30.11.2018 Hotel Patria, Vysoké Tatry


Témy konferencie:

 1. Národný program znižovania emsií (NAPCP) podľa smernice EÚ č. 2016/2284
 2. Priemyselné emisie
 3. BAT technológie v praxi
 4. Emisie z dopravy
 5. Stanovenie, meranie a znižovanie emisí PM10 a PM25
 6. Monitorovanie emisií a kvality ovzdušia
 7. Modelovanie kvality ovzdušia, Identifikácia zdrojov znečistenia ovzdušia
 8. Vplyv kvality ovzdušia na zdravie obyvateľstva, Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia
 9. Zmena klímy
 10. Prípadové štúdie na zlepšienie životného prostredia


Viac informácií: www.shmu.sk

Organizátor:Kongres STUDIO, spol. s. r. o.

ENVIRO konferencia 2018 (Žilina)

22.11.2018 - 22.11.2018 ŽIlina

5. ročník ENVIRO konferencie poskytne komplexný pohľad na aktuálne zmeny v súvisiacej legislatíve, ako aj možnosti efektívneho riešenia otázok a nejasností z oblasti:
 • zákona o odpadoch
 • posudzovania vplyvov na životné prostredie,
 • novely vodného zákona a
 • zákona o ovzduší.

Viac informácií: http://konferencia.eseminare.sk/enviro-konferencia-2018-5-rocnik-productsem_k41/

Organizátor:Verlag Dashöfer

Environmental workshops

14.11.2018 - 14.11.2018 Budapešť, Maďarsko


Semináre sú určené reprezentatnom poradenských firiem, vládnych regulačných orgánov a PRP, poskytujú priestor na prezentovanie produktov alebo služieb odborníkom v oblasti životného prostredia, geológie a hydrogeológie.

Viac informácií: https://enviroworkshops.com

ENEF 2018

06.11.2018 - 07.11.2018 Hotel Pod zámkom****, Bojnice


Téma konferencie: INTELIGENTNE NA ENERGETICKÚ EFEKTÍVNOSŤ

Medzinárodná konferencia "enef" vstupuje do 13. ročníka. Aj v tomto ročníku pripravili organizátori zaujímavý a aktraktívny program. Cieľom podujatia je poskytnúť účastníkom konferencie informácie, ktoré v súčasnosti rezonujú v spoločnosti a ktoré zabezpečia efektívny, trvalo udržateľný, spoľahlivý a bezpečný rozvoj energetickej infraštruktúry.

Viac informácií: http://www.enef.eu/2018/

Organizátor:ASENEM Bratislava

Dušičky z Nového zámku 2018

03.11.2018 - 03.11.2018 Slovenské banské múzeum - Nový zámok

Slovenské banské múzeum – Nový zámok srdečne pozýva všetkých Štiavničanov a návštevníkov mesta na nočnú prehliadku expozície Nový zámok spojenú s atraktívnou vyhliadkou na „dušičkovú“ Banskú Štiavnicu pod názvom Dušičky z Nového zámku. Okrem prehliadky expozície Slovensko v období tureckej expanzie a možnosti nočnej vyhliadky spojenej s fotografovaním, je pre návštevníkov pripravená aj prezentácia k vybraným desiatim osobnostiam pochovaným na banskoštiavnických cintorínoch.
Viac informácií: www.muzeumbs.sk