Vyhľadávanie

Workshop pre geológov I. a II.

21.11.2018 - 23.11.2013 GRAND HOTEL BELLEVUE****, Horný Smokovec 21, Vysoké Tatry


Workshopy sú určené pre cieľovú skupinu osôb s odbornou spôsobilosťou podľa geologického zákona v znení neskorších predpisov.
Témy:
SEKCIA 1: Kam smerujeme v manažmente environmentálnych záťaží?
SEKCIA 2: Metodický pokyn na prieskum znečisteného územia – prečo pripravujeme nový?
SEKCIA 3: Analýza rizika znečisteného územia – ako ďalej?

Telefón:048/43 74 165
E-mail:frantisek.siska@sazp.sk
http://globus.enviroportal.sk/prihlaska/

Konferencia Priemyselné emisie 2018

23.10.2018 - 24.10.2018 Vienna House Easy Bratislava
Konferencia PRIEMYSELNÉ EMISIE je tak ako každý rok zameraná na najaktuálnejšie témy, kde hľadajú, v komunikácii so zástupcami štátnej správy i vo vzájomnej diskusii, odpovede a riešenia zástupcovia priemyslu ale i zástupcovia rôznych organizácií a samosprávy. Pre zástupcov štátnej správy je konferencia zdrojom poznatkov o aplikácii ich návrhov v praxi a vytvára pre nich objektívnu a okamžitú spätnú väzbu s možnosťou aplikovať získané poznatky od účastníkov z praxe, v pripravovaných legislatívnych návrhoch. Samozrejme predstavitelia vrcholných orgánov štátnej správy vo svojich prezentačných blokoch predstavia najnovšie legislatívne zmeny a odpovedia na otázky účastníkov.
http://www.aspek.sk/aktivity/historia-kpe/kpe-2018/

Nástroje hodnotenia a riadenia rizík v agropotravinárskom sektore

17.10.2018 - 18.10.2018 Hotel Doubletree by Hilton, Bratislava


Cieľom konferencie je diskusia a hľadanie optimálnych riešení tvorcov poľnohospodárskych politík, výskumníkov, akademickej obce a podnikateľských subjektov a odbornej verejnosti pri riadení a eliminácie rizika v agropotravinárskom sektore. Na konferencii vystúpia uznávaní európski a svetoví odborníci zaoberajúci sa otázkami riešenia rizikovosti agropotravinárstva, ktorí budú prezentovať rôzne prístupy k riadeniu rizík v agrosektore.
Viac informácií: www.vuepp.sk/konferencia
 

Organizátor:Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Školenie pre malé a stredné podniky v oblasti chemickej legislatívy

16.10.2018 - 16.10.2018 ZCHFP SR, Hattalova 12, Bratislava


Školenie je zamerané na poskytnutie aktuálnych informácií v oblasti chemickej legislatívy na úrovni EÚ a na úrovni SR pre malé a stredné podniky, ktoré nemajú dostatočné technické a odborné vybavenie na zvládnutie tak rozsiahlych legislatívnych požiadaviek. Program školenia a prihlášku na školenie nájdete v prílohách nižšie. Účasť na školení je bezplatná.
Viac informácií: www.sazp.sk
 

Energetická certifikácia a naštartovanie zmien v navrhovaní budov

15.10.2018 - 15.10.2018 Hotel Lindner, Metodova 4, Bratislava

Seminár priblíži vplyv stavebného konania, energetickej certifikácie a ich kontroly na výslednú kvalitu nových či obnovených budov. Kontrola kvality projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a energetická certifikácia ako základný predpoklad pre naštartovanie zmeny v navrhovaní budov.

Viac informácií: http://iepd.sk/events

Organizátor:Inštitút pre pasívne domy, Budovy pre budúcnosť

Kvalita vnútorného prostredia

15.10.2018 - 15.10.2018 Hotel Lindner, Metodova 4, Bratislava

Kvalitu vnútorného prostredia dosiahneme kvalitnou obnovou a výstavbou verejných a občianskych budov.

Viac informácií: http://iepd.sk
 

Organizátor:Inštitút pre pasívne domy, Budovy pre budúcnosť

XIV. Stretnutie ornitológov na Kubínskej holi

12.10.2018 - 14.10.2018 Chata na Kubínskej holi

Viac informácií: www.vtaky.sk

Organizátor:ŠOP SR, BirdLife Slovensko Bratislava, Ornitologický klub pri Oravskom múzeu

CONTAMINATED SITES 2018

08.10.2018 - 10.10.2018 Cikkerova sieň, Radnica, Námestie SNP 1, Banská Bystrica


The Ministry of Environment of the Slovak Republic and the Slovak Environment Agency is delighted to invite you to participate in the INTERNATIONAL CONFERENCE CONTAMINATED SITES 2018. The conference aims to provide a wide space for discussion, knowledge exchange among experts from government and non-government organizations, public and private sector, praxis, science and academic sector. There is no registration fee for early registered participants. On-line registration: http://contaminated-sites.sazp.sk/node/82 Deadlines • Online application and abstract submission for both oral and poster presentations – 30 July 2018 • Notification of acceptance of both oral and poster presentations – by 10 August 2018 • Expanded papers submission for conference proceedings (articles) – 10 September 2018

http://contaminated-sites.sazp.sk

Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie 2018

04.10.2018 - 05.10.2018 Hotel Repiská – Demänovská Dolina
Organizátor:SAV

Životné prostredie miest

02.10.2018 - 02.10.2018 Nová synagóga – centrum pre súčasné umenie a kultúru, J. M. Hurbana 220/11, 010 01 Žilina


Cieľom konferencie o mestskom životnom prostredí je podporiť úsilie miest zamerané na zlepšenie kvality životného prostredia a prechod na zelené hospodárstvo pri súčasnom rešpektovaní princípov udržateľného rozvoja. Nosnými témami sú mestské politiky a ich uplatňovanie pri rozvoji miest s priaznivým ohlasom na zvýšenie kvality zdravia obyvateľov. Určená je primátorom miest, odborníkom mestskej, verejnej a špecializovanej štátnej správy, urbánnym expertom, odborným a vedeckým pracovníkom, ktorí sa zaoberajú tvrobou mestského prostredia, členom občianskych iniciatív a širokej verejnosti.
Viac informácií: www.sazp.sk

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky