Vyhľadávanie

Workshop pre geológov I. a II.

21.11.2018 - 23.11.2013 GRAND HOTEL BELLEVUE****, Horný Smokovec 21, Vysoké Tatry


Workshopy sú určené pre cieľovú skupinu osôb s odbornou spôsobilosťou podľa geologického zákona v znení neskorších predpisov.
Témy:
SEKCIA 1: Kam smerujeme v manažmente environmentálnych záťaží?
SEKCIA 2: Metodický pokyn na prieskum znečisteného územia – prečo pripravujeme nový?
SEKCIA 3: Analýza rizika znečisteného územia – ako ďalej?

Telefón:048/43 74 165
E-mail:frantisek.siska@sazp.sk
http://globus.enviroportal.sk/prihlaska/

Komentovaná prehliadka v Galérii Jozefa Kollára

30.09.2018 - 30.09.2018 Slovenské banské múzeum, Galéria Jozefa Kollára, Nám. sv. Trojice 8, Banská Štiavnica

XII. Trienále malého objektu a kresby ide do finále. Kurátori na záver pre verejnosť pripravili komentovanú prehliadku. Autorským komentárom sa pridá aj Ján Sipöcz, ktorý sa v galérii v priestore Display BSC aktuálne predstavuje projektom „prestupná stanica“.
Viac informácií: www.muzeumbs.sk

ENVIRO konferencia 2018 (Bratislava)

26.09.2018 - 26.09.2018 Bratislava

5. ročník ENVIRO konferencie poskytne komplexný pohľad na aktuálne zmeny v súvisiacej legislatíve, ako aj možnosti efektívneho riešenia otázok a nejasností z oblasti:
  • zákona o odpadoch
  • posudzovania vplyvov na životné prostredie,
  • novely vodného zákona a
  • zákona o ovzduší.

Viac informácií: http://konferencia.eseminare.sk/enviro-konferencia-2018-5-rocnik-productsem_k41/

Organizátor:Verlag Dashöfer

Týždeň zelených budov

24.09.2018 - 30.09.2018 Bratislava

Hlavným mottom tohtoročného Týždňa zelených budov na Slovensku je EKOLOGICKY – ZDRAVO – EFEKTÍVNE.
Podujatie bude trvať do 2. 10. 2018.
Viac informácií: http://iepd.sk

Informačný seminár k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23

20.09.2018 - 20.09.2018 Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 20 A, Trenčín


Semináre k výzve zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
Viac informácií: www.sazp.sk
 

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Informačné semináre k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23

19.09.2018 - 19.09.2018 Budova Knižnice Jána Bocatia,Hviezdoslavova 5, Košice


Semináre k výzve zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
Viac informácií: www.sazp.sk
 

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Praktické skúsenosti v procesoch prípravy investičných zámerov na úseku ochrany prírody

19.09.2018 - 19.09.2018 Ružinovská ulica 1/4814, Bratislava

Komplexný obraz o požiadavkách na ochranu prírody v celom procese prípravy a schvaľovania dokumentácie.
Viac informácií: www.vik.sk/course
 

Organizátor:VIK

Krajinná diverzita a biodiverzita

18.09.2018 - 21.09.2018 Kongresové centrum SAV Smolenice, Slovensko

18. krajinno-ekologické sympózium
 

Organizátor:SAV

Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín

11.09.2018 - 13.09.2018 Ústav ekológie lesa SAV Zvolen
Organizátor:Ústav ekológie lesa SAV Zvolen

REACH konferencia

03.09.2018 - 04.09.2018 Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava

11. ročník medzinárodnej konferencie

Diskutované budú témy:
  • výsledky REACH registrácie 2018,
  • REACH povoľovanie,
  • REACH verzus ostatné sektory,
  • REACH verzus chemická legislatíva,
  • nástroje a riešenia atď.
Viac informácií: https://reachconference.eu
Organizátor:Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
E-mail:conference@ekotox.eu