Vyhľadávanie

Týždeň obehovej ekonomiky

11.06.2018 - 14.06.2018 Holandsko


Holandské veľvyslanectvo na Slovensku pozýva slovenské firmy do Holandska na Týždeň obehovej ekonomiky od 11. 6.2018 do 14. 6.2018. Holandská ambasáda na Slovensku poskytne záujemcom voľné vstupy v hodnote 595€. Týždeň obehovej ekonomiky sa organizuje vo viacerých nosných témach (stavebníctvo, plasty, elektronika, voda, textil,..) a program obsahuje zaujímavé formáty – B2B matchmaking, individuálne mítingy, konferencia, návštevy holandských podnikov. Náklady na cestu a ubytovanie si účastník hradí sám. Predbežný záujem firiem je potrebné nahlásiť Holandskej ambasáde na btl-ea@minbuza.nl alebo na 0902 916 702.
 

http://www.hcew.nl/programme/

Energetika 2018

05.06.2018 - 07.06.2018 Vysoké Tatry - Tatranské Matliare


Hlavným cieľom podujatia je nadviazanie a prehĺbenie spolupráce, ako aj výmena informácií a skúseností medzi odborníkmi na energetiku z praxe, univerzít a výskumných pracovísk zo Slovenska i zo zahraničia. Podujatie má prispieť formou prednášok, prezentácií a diskusie k ďalšiemu rozvoju v oblasti prevádzky a riadenia energetických systémov, obnoviteľných zdrojov, ekológie a ekonomiky energetiky.
Viac informácií: www.power-engineering.sk

Organizátor:Slovenská technická univerzita v Bratislave, Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie, Slovenský výbor Svetovej energetickej rady

ENVIRO 2018

31.05.2018 - 01.06.2018 Horský hotel Sepetná, Ostravice

Tretí ročník Československej environmentálnej konferencie – ENVIRO 2018 je prirodzeným pokračovaním predošlých podujatí, ktoré sa konali v SR a ČR. Hlavným cieľom konferencie je výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch krajín na poli odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a zmeny klímy, posudzovania vplyvov, integrovanej prevencie a uplatňovania BREF/BAT.

Tematické okruhy konferencie:
 • Odpady
  • Cirkulárna ekonomika
  • Zmeny na trhu s odpadmi
  • Energetické využitie odpadov
  • Odpady v ČR; Evidencia prepravy odpadov v systéme SEPNO
  • Aktuálny stav legislatívy
 • EIA, IPPC, BREF, BAT
  • Legislatívne zmeny EIA/IPPC
  • Skúsenosti so zlúčením stavebného a EIA konania
  • Aktuálne závery o BAT
  • Revízia BREF
  • Monitoring životného prostredia
 • Ovzdušie
  • Dôsledky implementácie smernice 2015/2193 (stredné zdroje) do českého a slovenského práva
Konferencie sa zúčastnia zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR i ČR, slovenskej i českej inšpekcie životného prostredia a odborníci na monitorovanie kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov, ako aj prevádzkovatelia významných priemyselných podnikov.

Registrácia: http://ekonferencia.sk/enviro2018/prihlaska
Viac informácií: Pozvánka


Organizátor:EKOS PLUS s.r.o. a E-expert s.r.o.
E-mail:vincent.susol@ekosplus.sk