Vyhľadávanie

Workshop pre geológov I. a II.

21.11.2018 - 23.11.2013 GRAND HOTEL BELLEVUE****, Horný Smokovec 21, Vysoké Tatry


Workshopy sú určené pre cieľovú skupinu osôb s odbornou spôsobilosťou podľa geologického zákona v znení neskorších predpisov.
Témy:
SEKCIA 1: Kam smerujeme v manažmente environmentálnych záťaží?
SEKCIA 2: Metodický pokyn na prieskum znečisteného územia – prečo pripravujeme nový?
SEKCIA 3: Analýza rizika znečisteného územia – ako ďalej?

Telefón:048/43 74 165
E-mail:frantisek.siska@sazp.sk
http://globus.enviroportal.sk/prihlaska/

Inspirujme se...

27.02.2018 - 28.02.2018 Vzdělávací a informační centrum Floret, Průhonice, ČR


Konference je letos věnován obcím a regionům. Ty jsou v oblasti získávání i využívání dat pro rozhodování a řízení rozvoje území zcela zásadními partnery pro orgány státní správy i pro odborné organizace.

Hlavní témata:

 • Data jako nástroj pro prezentaci a spolurozhodování na národní i evropské úrovni
 • Data ve službách udržitelného rozvoje měst a regionů
 • Chytré město poslouchá své obyvatele, rozhoduje nad daty a nebojí se moderních řešení
 • Otevřená veřejná správa v datech i službách
 • Infrastruktura INSPIRE v EU a využití dostupných dat
 • INSPIRE data - výsledky harmonizace, rozšiřování datových modelů, nové výzvy a témata k řešení
 • Prioritní data pro environmentální reporting
 • INSPIRE a územní plánování

Viac informácií: http://www.inspirujmese.cz/
 

Organizátor:CENIA, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informačný seminár k 36. výzve

22.02.2018 - 22.02.2018 SIEA, Bratislava


Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia pripravila informačný seminár k 36. výzve zameranej na výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív v Bratislave ( OPKZP-PO4-SC411-2017-36 ).

INFORMAČNÝ SEMINÁR
k 36. výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36
4.1.1 Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív

Program:
09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov
10:00 – 11:30 Základné informácie o výzve
11:30 – 12:00 Diskusia a osobné konzultácie

Viac informácií: www.siea.sk

Organizátor:Slovenská inovačná a energetická agentúra
E-mail:zuzana.murinova@siea.gov.sk

Zimomravenie v múzeu

21.02.2018 - 24.02.2018 Slovenské banské múzeum-expozície
Slovenské banské múzeum srdečne pozýva do svojich expozícií v rámci podujatia Zimomravenie. Bohatý program je pre návštevníkov pripravený od stredy 21. do soboty 24. februára 2018. Veríme, že si z našej ponuky vyberiete a tešíme sa na stretnutie. Program podujatia: http://www.muzeumbs.sk/zimomravenie-v-slovenskom-banskom-muzeu20-25-februar-2017/
http://www.muzeumbs.sk/zimomravenie-v-slovenskom-banskom-muzeu20-25-februar-2017/

Construction Conference 2018

15.02.2018 - 15.02.2018 Hotel TATRA, Bratislava


Trendy a výzvy v stavebníctve, technológie a materiály budúcnosti, stavebné techniky a trendy pre rok 2018 – ako stavať s víziou, ale i témy ako infraštruktúra, občianska vybavenosť, či potenciál a príležitosti Smart City – priemysel, mestá, doprava – odborný program, ktorý prináša Construction Conference 2018!
Viac informácií: https://www.konferencie.sk/d-344972/construction-conference-2018-konferencia-hotel-tatra-bratislava

 

Organizátor:In Form Slovakia, s.r.o.
E-mail:jankajova@informslovakia.sk

Valentín v ZOO

14.02.2018 - 14.02.2018 ZOO Bojnice


Organizátor:ZOO Bojnice

Vykurovanie 2018

12.02.2018 - 16.02.2018 Podbanské, hotel Permon, 059 85 Vysoké Tatry


Tradičná 26. konferencia so zahraničnou účasťou VYKUROVANIE 2018 je v tomto roku zameraná na tému nové trendy v zásobovaní budov teplom.
Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom: 

 • Energetika budov
 • Progresívna výroba tepla
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Automatizácia vo vykurovaní
 • Energetické služby 

 
Spolu sa uskutoční 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra, 7pracovných stretnutí profesijných organizácií a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 40 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.  
Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových druţstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.
Viac informácí: http://www.sstp.sk

Organizátor:Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
E-mail:dusan.petras@stuba.sk

Zákon o odpadoch – investori vs dodávatelia v stavebníctve

08.02.2018 - 08.02.2018 Košice


Cieľom seminára je osobným prístupom, teoretickým výkladom zmien zákona a praktickými príkladmi, na konkrétnych modelových prípadoch účastníkov, nadstaviť správne fungujúci systému povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a zmien, ktoré sú účinné od 1. 1. 2018. Seminár sa uskutoční 8. 2. v Košiciach, 13. 2. v Trnave.
Viac informácií: www.odpady-portal.sk

Eco-innovation

05.02.2018 - 06.02.2018 Sofia, Bulharsko

Medzinárodné fórum
Viac informácií: http://ec.europa.eu

Svetový deň mokradí

02.02.2018 - 02.02.2018 ZOO Bojnice

Rozprávanie o mokradiach v ZOO Bojnice.
Termíny: 2. február, 5. - 7. február
Viac informácií: plagát
 

Organizátor:ZOO Bojnice

Žijem na strome a je mi dobre

01.02.2018 - 28.02.2018 Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská Sobota

Výstavu venovanú rozmanitosti života na strome pripravilo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici. Výstava vtiahne nielen detského, ale aj dospelého návštevníka do rušného života stromu, kde prostredníctvom interaktívnych prvkov bude návštevník postupne objavovať tajomný život na strome, ktorý pri prechádzke prírodou nevníma. Autori výstavy zároveň upozorňujú na nepostrádateľný význam stromu v prírode a v živote človeka.
Trvanie výstavy: do 28. 2. 2018
Viac informácií: http://www.gmmuzeum.sk

Organizátor:Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská Sobota