Vyhľadávanie

Workshop pre geológov I. a II.

21.11.2018 - 23.11.2013 GRAND HOTEL BELLEVUE****, Horný Smokovec 21, Vysoké Tatry


Workshopy sú určené pre cieľovú skupinu osôb s odbornou spôsobilosťou podľa geologického zákona v znení neskorších predpisov.
Témy:
SEKCIA 1: Kam smerujeme v manažmente environmentálnych záťaží?
SEKCIA 2: Metodický pokyn na prieskum znečisteného územia – prečo pripravujeme nový?
SEKCIA 3: Analýza rizika znečisteného územia – ako ďalej?

Telefón:048/43 74 165
E-mail:frantisek.siska@sazp.sk
http://globus.enviroportal.sk/prihlaska/

SET Plan 2017

29.11.2017 - 30.11.2017 Grand Hotel River Park, Bratislava


Jubilejný desiaty ročník tejto najväčšej energetickej konferencie v EÚ bude spojený so slovenskou konferenciou regionálneho významu CEEC (Stredoeurópska energetická konferencia).
Konferencia bude hodnotiť pokrok v energetickej tranzícii dosiahnutý v poslednom desaťročí a kľúčovú úlohu, ktorú zohráva tzv. SET plán (plán Strategických Energetických Technológií) ako technologický pilier energetickej politiky EÚ. Zameria sa na pokrok v budovaní Energetickej únie s osobitným zameraním na jej úlohu pri výskume a inováciách (R&D).
Aká je úloha inovatívnych nízkouhlíkových technológií pri zvyšovaní európskej konkurencieschopnosti? Aký sme dosiahli pokrok vo vývoji nových technológií a inteligentných (smart) energetických systémov? Dokážeme využívať energiu efektívne a sme pripravení na narastajúci podiel obnoviteľných zdrojov na spotrebe energie v členských štátoch EÚ?
Okrem týchto otázok bude hodnotiť aj súčasné trendy v elektromobilite, bezpečnom využívaní jadrovej energie, skladovaní energie a mnohých ďalších aktuálnych otázkach transformácie energetického systému EÚ.
Viac informácií: https://setplan2017.sk/

Organizátor:SFPA, CVTI

Silné mesto pre lepší život

28.11.2017 - 28.11.2017 VIX RESTAURANT, Sládkovičova 164/3, Žilina
8. ročník Medzinárodnej konferencie životné prostredie miest s podtitulom Silné mesto pre lepší život
Konferenciu uzavrie večerná slávnosť, počas ktorej budú odovzdané ceny víťazným mestám prvého ročníka súťaže Enviromesto 2017. Tú vyhlásili Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia 20. septembra 2017 v oblastiach Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra; Mestská mobilita a Adaptácia na zmeny klímy a v kategóriách Aktívna samospráva, Originálna aktivita a Trvalé opatrenie. Do súťaže Enviromesto sa prihlásilo 14 miest a jej cieľom je zviditeľniť a oceniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku v reálnom živote. 
Viac informácií: Program, http://www.sazp.sk
Organizátor:SAŽP

Deň odpadového hospodárstva 2017

23.11.2017 - 23.11.2017 Bratislava


13. ročník medzinárodného kongresu
Viac informácií: http://www.doh.sk/
 

Národný informačný deň Horizont 2020

16.11.2017 - 16.11.2017 Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava


Na národnom informačnom dni Horizont 2020 pre oblasť Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny bude zástupcami z Európskej komisie predstavený nový pracovný program a výzvy pre obdobie 2018 – 2020.
Účasť na podujatí je zdarma, registrácia do 14.11.2017: http://h2020.cvtisr.sk/narodny-info-den-sc5.html?page_id=2491
Nový pracovný program na obdobie 2018 – 2020 je dostupný na odkaze: https://goo.gl/3uA6G7
Viac informácií: http://h2020.cvtisr.sk/, podrobný program

Organizátor:Centrum vedecko-technických informácií SR

Meteority - tajomní poslovia z hlbín vesmíru

09.11.2017 - 09.11.2017 Zvolen, reštaurácia U Alexa, nám. SNP 36, 9. 11. 2017, 16.00 h
Hosťom vedeckej kaviarne vo Zvolene v reštaurácii U Alexa 9. 11. 2017 je doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc. V úvodnej prezentácii priblíži základné poznatky o meteoritoch, ich zložení a rozdelení. Zaujímavé budú informácie o kráteroch, ktoré vznikajú po dopade meteoritov/asteroidov na Zem, o najznámejších meteoritoch, ktoré sa opísali na území Slovenska. Ukážky meteoritov prinesie hosť so sebou. Meteority sú vzácne vzorky mimozemskej hmoty, ktorá prichádza z rôznych oblastí Slnečnej sústavy. Prinášajú nám základné poznatky o jej stavbe i jej minulosti. Všetci záujemcovia, ktorí sa chcú dozvedieť viac o meteoritoch, sú vítaní. Po prezentácii bude možnosť diskutovať. Vstup je voľný, nebude chýbať malé občerstvenie. Viac informácií: knizuel@savzv.sk, tel. 045 5241 111
https://sk-sk.facebook.com/uelsav/

Zvlnenie

09.11.2017 - 23.11.2017 Slovenské banské múzeum-Dielnička
OZ Iniciatíva za živé mesto a Slovenské banské múzeum pozývajú na tvorivé stretnutia s ovčou vlnou – zVLNENIE, vždy od 15,00 hod. v Kammerhofe – Dielničke. Program: 9. 11. 2017 česanie a pradenie s Marcelkou Nemcovou 16.11. 2017 druganie a zápästkovanie s Magduškou Slivkovou 23. 11. 2017 pletenie a háčkovanie s Katkou Chrústovou a Renkou Brnákovou Všetkých malých i veľkých záujemcov srdečne pozývame. Bližšie informácie: tel. 045/6949451 (36), e-mail: enviro@muzeumbs.sk, www.muzeumbs.sk Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
http://www.muzeumbs.sk/zvlnenie-tvorive-stretnutie-s-ovcou-vlnou9-16-a-23-november-2017dielnickakammerhof/

Obehové hospodárstvo v automobilovom priemysle

06.11.2017 - 07.11.2017 Sheraton hotel, Bratislava


Podujatie je súčasťou tzv. Bratislavského procesu pre zelené hospodárstvo, ktorý odštartoval počas vlajkového podujatia slovenského predsedníctva EÚ „Prechod na zelené hospodárstvo“ (T2GE). Workshop poskytne výnimočnú príležitosť na diskusiu a výmenu informácií, myšlienok a inovácií, smerujúcich k zelenému (obehovému) hospodárstvu v automobilovom priemysle. Diskusie sú určené lídrom z celého dodávateľsko-odberateľského automobilového reťazca.

Súčasťou budú prezentácie úspešných príkladov materiálových inovácií ako aj inovatívnych biznis modelov a perspektívnych start-upov v automobilovom priemysle doma i v zahraničí. Workshop účastníkov zároveň oboznámi s rôznymi formami podpory prechodu na obehové hospodárstvo v automobilovom priemysle zo strany vlád, finančných či výskumných inštitúcií. Chýbať nebude ani inšpiratívna diskusia o vývoji mobility v budúcnosti.
Viac info na: http://www.t2ge.eu/content/workshop

Organizátor:MŽP SR, UNIDO, MH SR, Zväz automobilového priemyslu

Podzemné bohatstvo Oravy

01.11.2017 - 30.11.2017 Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

Úvodnú časť tvorí výstava, ktorú zapožičali členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti – oblastná skupina Orava, a ktorá je venovaná Brestovskej jaskyni, nedávno sprístupnenej verejnosti. Vlastná výstava Oravského múzea je zameraná na najvýznamnejšie zložky neživej prírody na Orave, akými sú geologická stavba územia, ťažba nerastných surovín v minulosti a dnes, ale aj minerálne pramene a jaskynné systémy. Okrem náučných panelov výstavu tvoria viaceré trojrozmerné predmety, ako sú napríklad kostrové nálezy z jaskýň a vzorky minerálov a hornín.
Výstava potrvá od 30. októbra do 3. decembra.
Viac informácií: www.oravskemuzeum.sk/

Organizátor:Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

Večerné komentované prehliadky

01.11.2017 - 30.10.2017 ZOO Bojnice
Organizátor:ZOO Bojnice

D1 Prešov

01.11.2017 - 16.11.2017
správa
http://