Vyhľadávanie

Workshop pre geológov I. a II.

21.11.2018 - 23.11.2013 GRAND HOTEL BELLEVUE****, Horný Smokovec 21, Vysoké Tatry


Workshopy sú určené pre cieľovú skupinu osôb s odbornou spôsobilosťou podľa geologického zákona v znení neskorších predpisov.
Témy:
SEKCIA 1: Kam smerujeme v manažmente environmentálnych záťaží?
SEKCIA 2: Metodický pokyn na prieskum znečisteného územia – prečo pripravujeme nový?
SEKCIA 3: Analýza rizika znečisteného územia – ako ďalej?

Telefón:048/43 74 165
E-mail:frantisek.siska@sazp.sk
http://globus.enviroportal.sk/prihlaska/

Večerné komentované prehliadky

01.11.2017 - 30.10.2017 ZOO Bojnice
Organizátor:ZOO Bojnice

Strašidelná ZOO

31.10.2017 - 31.10.2017 ZOO Bojnice
Organizátor:ZOO Bojnice

ENVIRO 2017

25.10.2017 - 27.10.2017 Hotel SOREA MÁJ, Liptovský Ján

Spoločnosť EKOS PLUS s.r.o. Vás pozýva na druhý ročník Československej environmentálnej konferencie – ENVIRO 2017, ktorý je prirodzeným pokračovaním podujatia konaného minulý rok v Českej republike. Stretnutie odborníkov a inštitúcií venujúcich sa problematike životného prostredia zo Slovenskej a Českej republiky sa uskutoční v Liptovskom Jáne 25. až 27. októbra 2017.
Konferenciu otvorí  JUDr. Boris Susko, PhD., štátny tajomník MŽP SR.

Bližšie informácie a registračný formulár nájdete na:  www.ekonferencia.sk

Viac informácií: program, cirkulár

Organizátor:EKOS PLUS, s. r. o., E-expert, s. r. o.
Telefón:0948 013 089
E-mail:vincent.susol@ekosplus.sk

Vybrané aspekty integrovaného manažmentu životného prostredia

23.10.2017 - 24.10.2017 TU Zvolen


V. medzinárodná vedecká konferencia pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR
Cieľom konferencie je rozvoj integrovaného manažmentu životného prostredia (IMŽP) v SR a EÚ, s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj. Témou konferencie bude rozvíjať konkrétne riešenia v oblasti udržateľného rozvoja, turizmu, účinného využívania prírodných zdrojov, ochrany životného prostredia, kultúrnych hodnôt, rozmanitosti a dedičstva, čistej vody a hygieny (SDG6), prepojením vedeckého chápania, edukácie, politiky a rozhodovania.
Viac informácií: pozvánka

Telefón:045/5206583, 045/520
E-mail:diviakova@tuzvo.sk, ruzinska@tuzvo.sk

Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy

19.10.2017 - 20.10.2017 Hotel Hrádok, Hrádok pri Jelšave


XXVI. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou
 

Znečistené územia 2017

16.10.2017 - 18.10.2017 Hotel ***SOREA TRIGAN, Štrbské Pleso, Slovensko


Pozývame vás na aktívnu účasť na slovensko-českej konferencii ZNEČISTENÉ ÚZEMIA 2017, ktorá sa bude konať 16. až 18. 10. 2017 v hoteli SOREA TRIGAN na Štrbskom Plese. Konferencia sa zameriava na problematiku environmentálnych záťaží na Slovensku a v Čechách. Online prihlasovanie prebieha v termíne do 31. júla 2017: http://contaminated-sites.sazp.sk/node/71

http://contaminated-sites.sazp.sk

Priemyselné emisie

10.10.2017 - 11.10.2017 Hotel Chopin, Bratislava

Konferencia PRIEMYSELNÉ EMISIE je tak ako každý rok zameraná na najaktuálnejšie témy, kde hľadajú, v komunikácii so zástupcami štátnej správy i vo vzájomnej diskusii, odpovede a riešenia zástupcovia priemyslu ale i zástupcovia rôznych organizácií a samosprávy. Pre zástupcov štátnej správy je konferencia zdrojom poznatkov o aplikácii ich návrhov v praxi a vytvára pre nich objektívnu a okamžitú spätnú väzbu s možnosťou aplikovať získané poznatky od účastníkov z praxe, v pripravovaných legislatívnych návrhoch.
Organizátori konferencie cielene rozširujú každý rok témy s filozofiou, aby pojem priemyselné emisie nebol chápaný úzko iba na problematiku ovzdušia ale i na problematiku odpadových vôd, vznikajúcich odpadov i aplikácie progresívnych technológií a postupov pre riešenie týchto oblastí. V tomto roku je konferencia rozšírená v súlade so súčasnými trendmi o blok zaoberajúci sa ekoinováciami a už druhý rok po sebe dávame priestor aj doktorandom z vysokých škôl na predstavenie ich výskumných projektov.
Viac informácií:  Pozvánka, http://www.aspek.sk/priemyselne-emisie-prihlaska/


 

Organizátor:ASPEK

Výstava Kabinet ilustrácie III.

06.10.2017 - 31.10.2017 Banská Štiavnica

Ilustrácie z tretieho kabinetu vznikli v „tých“ sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch. V priestore kníh, medzi písmenkami, boli ilustrátori aj v neslobodnej dobe slobodní. Viazaní iba príbehom, bez formálnych hraníc. Fantázia bez zábran bežala po stránkach. Testovali sa netradičné metódy ako airbrush, alebo koláže. Tak sa na výber z ilustrácie 70. a 80. rokov pozrite. Nech sa páči, vstúpte... Kontakt: galeria@muzeumbs.sk, 045 691 34 31, www.muzeumbs.sk Vernisáž: 6. október 2017 o 19:00 hod. Výstava potrvá od 6. 10. do 13. 12. 2017. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
 

http://www.muzeumbs.sk/vystava-kabinet-ilustracie-iii-6-10-13-12-2017galeria-jozefa-kollara/

Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie

05.10.2017 - 06.10.2017 Hotel Repiská, Demänovská dolina


Medzinárodná konferencia
Viac informácií: http://www.banickaspolocnost.sk/akcie-sbs.html
 

Organizátor:Slovenská banícka spoločnosť
E-mail:hrabovsky.np@gmail.com, blast.mine@stonline.sk