Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Platforma pre udržateľné financie pre taxonómiu

24.02.2021 - 24.02.2021


Európskej komisie pripravila webináre týkajúce sa kľúčových konceptov taxonómie, smerovania a prístupov pri jej tvorbe. Jedná sa o päť samostnatných webinárov, ktoré prebehnú za sebou: 

Témy:  

 • 10:00 – 12:00 - Webinar on enabling transition finance
 • 13:30 – 15:00 – Webinar on developing potential taxonomies beyond green activities
 • 15:30 – 17:30 - Webinar on data and corporate reporting
 • 10:00 – 11:30 – Webinar on the process of developing taxonomy criteria for the remaining four environmental objectives
 • 14:00 – 16:00 – Webinar on Social taxonomy - how might it look like

Viac informácií: https://ec.europa.eu/info/events/finance-210224-sustainable-finance-platform-webinars_en

Organizátor:Európska komisia

Environmentálna stopa produktov

10.12.2020 - 10.12.2020 Online priestor


Úvodné technické školenie, na ktoré budú nadväzovať informácie a školenia, ktoré budú dostupné na adrese https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_trainings.htm.

Registrácia je možná na adrese: https://sphera.com/live-webinar-pef-product-environmental-footprint-what-it-is-and-benefits-for-smes/

Organizátor:DG ENV

Dutch-Slovak online B2B meetings 2020

19.11.2020 - 20.11.2020


Online stretnutia slovenských a holandských spoločností, ktorým trvalo udržateľné podnikanie nie je cudzie. Počas stretnutí je možné nadviazať bilaterálne partnerstvá.

Podujatie je vhodné pre všetky firmy, organizácie a inštitúcie, ktoré sa vo svojej činnosti venujú trvalo udržateľnému podnikaniu a pohybujú sa v oblastiach ako:

 • automobilový priemysel,
 • chemický priemysel,
 • medicínske vybavenie,
 • elektrické zariadenia,
 • telekomunikácie,
 • obalové materiály,
 • plasty.

Webová stránka podujatia: https://dutch-slovak-online-b2b-meetings.b2match.io/home 
Viac informácií: https://www.een.sk/

Organizátor:Slovak Business Agency
Telefón:+ 421 907 857 342
E-mail:jartimova@sbagency.sk

5. EÚ fórum o zdrojoch

03.11.2020 - 03.11.2020 Online priestor


Online konferencia poskytne priestor na diskusiu o možnostiach trvalo udržateľného využívania zdrojov. Konferencia je určená európskym činiteľom s rozhodovacou právomocou a odborníkom z oblasti rozvoja politiky, priemyslu, akademickej obce, občianskej spoločnosti a médií. Očakáva sa, že do diskusie sa zapojí 300 účastníkov z viac ako 40 krajín.

Viac informácií: https://www.umweltbundesamt.de/en/node/26203
 

Organizátor:Európske fórum zdrojov
E-mail:erf@uba.de

Odpad ako zdroj

15.10.2020 - 15.10.2020


Až 40 % výdavkov výrobných podnikov je spojených s materiálmi. Čo robiť s „odpadom“, ktorý vzniká vo výrobe alebo pri stavebnej činnosti? Skládkovanie je veľmi nákladnou formou zneškodňovania odpadu. Ak tieto sa tieto materiály vrátia späť do obehu, ušetria sa nielen primárne zdroje, ale aj finančné.

Webinár zodpovie otázky:

 • Aké výhody a úspory prináša cirkulárne odpadové hospodárstvo pre podnikanie?
 • Aké sú príklady využitia odpadu ako zdroja na Slovensku?
 • Ako sa zapojiť do premeny odpadu na zdroj už dnes?

Komu je určený?
Pre zvedavých podnikateľov a podnikateľky, ktorí chápu potrebu inovácií a pre odbornú a širokú verejnosť, ktorá chce poznať novinky a trendy v oblasti obehového hospodárstva.

Na webinári odznejú prednášky:
1/ Cirkulárne odpadové hospodárstvo / Roman Gdovjak, Vojtěch Pilnáček, Cyrkl
2/ Premeňme suť na park / Juraj Hariš, projekt Nová Cvernovka
3/ Začíname a končíme PET fľašou / František Doležal, General Plastics
4/ CREATIVITY4CIRCULARITY Inovujte udržateľne a zároveň kreatívne. Predstavenie výzvy pre výrobné spoločnosti / Jana Bieliková, Slovak Business Agency

REGISTRÁCIA

Organizátor:Platforma pre obehové hospodárstvo Circular Slovakia, INCIEN, SBA
Online podujatie

Obehové hospodárstvo ako príležitosť pre podnikanie

08.10.2020 - 08.10.2020 Online podujatie


Obehové hospodárstvo je jedným z hlavných pilierov Európskej zelenej dohody (Green Deal), prináša príležitosti pre podnikanie a nový vietor do plachiet v krízových časoch.

Webinár zodpovie tieto kľúčové otázky:

 • Kam sa uberá európska a národná legislatíva v oblasti obehového hospodárstva?
 • Aké príležitosti prináša obehové hospodárstvo pre vaše podnikanie?
 • Aké akčné kroky môžeme ako podnikatelia prijať už dnes, aby nás neprekvapila sprísňujúca sa legislatíva?

Komu je webinár určený?
Pre zvedavých podnikateľov a podnikateľky, ktorí chápu potrebu inovácií a pre odbornú a širokú verejnosť, ktorá chce poznať novinky a trendy v oblasti obehového hospodárstva.

Prednášky:

 • Strategické smerovanie obehového hospodárstva v európskom a národnom kontexte /zástupcovia MŽP SR
 • Obehové hospodárstvo ako príležitosť pre podnikanie / Petra Csefalvayova, INCIEN
 • CREATIVITY4CIRCULARITY Inovujte udržateľne a zároveň kreatívne. Predstavenie výzvy pre výrobné spoločnosti /Jana Bieliková, SBA

Webinár je súčasťou série troch online podujatí.

Pre verejnosť a záujemcov o webinár mimo partnerov platformy Circular Slovakia bude webinár dostupný naživo cez stream. Pre viac informácií sledujte podujatie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/342060013902798

Organizátor:Platforma pre obehové hospodárstvo Circular Slovakia, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Ministerstvo životného prostredia SR a Slovak Business Agency

Potravinový odpad na Slovensku: Odpovede a riešenia, ktoré pomôžu

29.09.2020 - 29.09.2020 Online podujatie


Témy interaktívnej diskusie:

 • Darí sa nám na Slovensku znižovať potravinový odpad?
 • Znižovanie potravinového odpadu z farmy na tanier
 • Kde sa náš odpad stráca? Ukážka projektu Incien a Nadácie Tesco - Miesta preč
Online vysielanie: https://vimeo.com/event/287891/embed
Viac informácií: Pozvánka, Program


Organizátor:Tesco, Circular Slovakia

Letná škola: Ekonomika v kruhu

10.08.2020 - 14.08.2020


Projekt letnej školy Ekonomika v kruhu má za úlohu predstaviť princípy cirkulárnej ekonomiky, oboznámiť s nimi nastupujúce generácie a ukázať im ako fungujú praktické riešenia v každodennom živote. Cieľom je ukázať tento prístup žiakom nie len v teoretickej forme, ale zažiť čo najviac princípov obehového hospodárstva v praxi a každodennom živote.

Aktivity letnej školy budú zahŕňať prednášky, workshopy či hry na témy:

 • Dizajn výrobkov – životnosť výrobkov,
 • Odevný priemysel – móda s posolstvom,
 • Odpadové hospodárstvo – odpad zdrojom,
 • Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom – kompostovanie,
 • Zelené budovy – trvalo udržateľné stavby a zelené strechy,
 • Správanie spotrebiteľov – stravovanie, nakupovanie, tvorba odpadu.

Súčasťou projektu budú tematické podujatia a exkurzie (skládka, spaľovňa, kompostáreň, zberný dvor, zelené strechy, komunitné záhrady). Letná škola je určené žiakom piateho až deviateho ročníka a má kapacitu 20 detí. Školu budú viesť experti z oblasti obehového hospodárstva a dobrovoľníci z radov stredných škôl a univerzity.

Projektová koordinátorka: doc. Mgr. Veronika Gežík, PhD.
Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum, Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave

Viac informácií: http://3e-institut.sk/letna-skola.html?fbclid=IwAR113ViZukzgHDKac3bcut85w4eOp7oQ4ETv3bn9TMHTv4nYoxkXioDnt8c

Organizátor:3E inštitút, platforma Circular Slovakia, Univerzita Komenského Bratislava
E-mail:veronika.gezik@fm.uniba.sk

Financovanie kreatívnych inovácií. Prečo majú inovácie zmysel aj v čase krízy a ako ich podporiť?

08.07.2020 - 08.07.2020 Online podujatie


Kreativita sa stáva hnacím motorom inovácií a zasahuje aj do priemyselných oblastí. Dizajnéri, architekti, marketéri, vývojári a ďalší zástupcovia kreatívneho priemyslu prinášajú iný pohľad na výzvy výrobného sektora a vytvárajú most medzi umením, podnikaním a technológiami. Webinár sa zaoberá zmyslom inovácií v čase krízy a  možnostiam ich podpory pomocou rôznych finančných nástrojov.

Webinár je sprievodným podujatím k prebiehajúcej výzve pre výrobné spoločnosti Inovácie inak! Pozrite sa na svoje výzvy očami kreatívcov, ktorá je otvorená do 15. júla 2020. Viac o výzve TU.

PROGRAM PODUJATIA

KEDY A KDE

 • Webinár sa uskutoční 8. júla. 2020 od 10:00 – 11:00 cez aplikáciu Zoom.

PRIHLASOVANIE

KONTAKT: Facebook COCO4CCI Slovakia

Organizátor:Slovak Business Agency

Kreativita ako hnací motor inovácií

01.07.2020 - 01.07.2020 Online podujatie


Kreativita sa stáva hnacím motorom inovácií a zasahuje aj do priemyselných oblastí. Dizajnéri, architekti, marketéri, vývojári a ďalší zástupcovia kreatívneho priemyslu prinášajú iný pohľad na výzvy výrobného sektora a vytvárajú most medzi umením, podnikaním a technológiami. Na webinári odznejú príklady úspešných spoluprác kreatívnych inovácií. Zaujíma vás téma kreatívnych inovácií?

Webinár je sprievodným podujatím k prebiehajúcej výzve pre výrobné spoločnosti Inovácie inak! Pozrite sa na svoje výzvy očami kreatívcov, ktorá je otvorená do 15. júla 2020. Viac o výzve TU.

PROGRAM PODUJATIA

KEDY A KDE

 • Webinár sa uskutoční 1. júla. 2020 od 11:00 – 12:00 cez aplikáciu Zoom.

PRIHLASOVANIE

KONTAKT: Facebook COCO4CCI Slovakia

Organizátor:Slovak Business Agency

Sú lesy národný poklad alebo tovar?

25.06.2020 - 25.06.2020 Art Cafe, Banská Štiavnica


Nie je žiadnym tajomstvom, že ochrana lesov na Slovensku nie je taká dôsledná, ako by sa patrilo. Za ostatné roky sa javí ťažba dreva nadmerná a odohráva sa nielen v hospodárskych lesoch, ale aj v tých najvzácnejších – v národných parkoch a chránených územiach. Na druhej strane, na začiatku tohto roka vstúpila do platnosti novela zákona, ktorá sprísňuje podmienky pre náhodný výrub lesov. Bude to prvý krok von zo začarovaného kruhu ochrany prírody na Slovensku? Čo to v praxi znamená pre vlastníkov lesov? Aké sú v súčasnosti ich práva a povinnosti? Aké sú ďalšie problémy v správe lesov na Slovensku a ako ich riešiť?

Diskutovať budú:

 • Ladislav Miko, vedúci, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
 • Eduard Apfel, hlavný inžinier, Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
 • Marián Jasík, ekologický aktivista, PRALES, o.z.

Moderátor: Patrik Kováč, Slovak Foreign Policy Association
Diskusia je súčasťou série Citizens’ Dialogues.

Viac informácií: https://www.facebook.com/events/695971584305433/

Organizátor:SFPA, Zastúpenie EK v SR

Odpadové výzvy samospráv

24.06.2020 - 24.06.2020 On-line podujatie


Kľúčovú úlohu v rámci obehového hospodárstva zohrávajú aj samosprávy, ktoré majú v zozname svojich povinností nakladanie s komunálnymi odpadmi. Online podujatie sa zameria na to, aké výzvy čakajú na týchto aktérov v blízkej budúcnosti. Následne budú predstavené  príklady dobrej praxe a dostupné nástroje na zefektívnenie súčasného stavu.
Panelisti:

 • Andrej Kovarik, splnomocnenec pre životné prostredie, Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy
 • Pavel Kravec, starosta obce, Trnavá Hora
 • Katarína Bednáriková, konzultantka pre obehové hospodárstvo na samosprávach, Inštitút Cirkulárnej Ekonomiky
Čas online podujatia: 10:00 - 11:30

Registračný formulár: https://forms.gle/CTpaQQha65SEaP5K6

Organizátor:Inštitút Cirkulárnej Ekonomiky

Zarábajúce cirkulárne odpadové hospodárstvo

24.06.2020 - 24.06.2020

Druhý webminár z cyklu Cirkulárne odpadové hospodárstvo. Prednášať bude odpadový expert Vojtěch Pilnáček. Venovať sa bude ukážkam dobrej praxi, definícii obalov, legislatíve a nástrojom ako obaly, ktoré spoločnosti nevyužijú, môžu predávať.

Začiatok online podujatia je o 9:00. Registrácia je možná na adrese: https://docs.google.com/forms/

Zelená obnova ekonomiky

09.06.2020 - 09.06.2020


Hlavnou témou online diskusie je hľadanie spôsobu, ako zosúladiť obnovu ekonomiky po koronakríze s cieľmi v oblasti klímy a širšej ochrany životného prostredia.

Európska ekonomika prechádza hlbokou krízou vyvolanou pandémiou COVID-19. Krajiny aj európske inštitúcie spúšťajú programy masívnych investícií do oživovania ekonomiky. Podľa Európskej komisie nemajú prebiehať na úkor environmentálnych cieľov  obnova hospodárstva má byť v zhode s klimatickými (resp. širšie environmentálnymi) plánmi Únie. Aprílový summit ukázal, že s týmto názorom súhlasí aj veľká väčšina európskych lídrov.

Podobný zámer deklaruje v programovom vyhlásení aj nová slovenská vláda. Boj s hospodárskymi následkami koronakrízy je aj príležitosťou na reštrukturalizáciu slovenského hospodárstva, na zmeny, ktoré ho urobia viac udržateľným a lepšie pripravia na dlhodobé výzvy.

Podujatie si dáva za cieľ odpovedať na otázky:
 • Premietnu sa klimatické ciele Slovenska do plánu obnovy ekonomiky po koronakríze?
 • V ktorých oblastiach, sektoroch ekonomiky vidíte najväčšie príležitosti na zmenu?
 • Plánujete do procesu prípravy plánov zapájať širšiu skupinu aktérov: expertov, zástupcov environmentálnych organizácií a firmy?
Diskuovať budú: 
 • JÁN BUDAJ, minister životného prostredia SR
 • MICHAL WIEZIK, poslanec Európskeho parlamentu (SPOLU / EPP)
 • LADISLAV MIKO, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
 • JURAJ ZAMKOVSKÝ, výkonný riaditeľ Priatelia Zeme-CEPA
 • LILIANA RÁSTOCKÁ, koordinátorka Slovenskej klimatickej iniciatívy
Moderátor: RADOVAN GEIST, EURACTIV Slovensko

Viac informácií: program, registrácia


Organizátor:Slovenská klimatická iniciatíva, EURACTIV Slovensko

Ekoinovačné Slovensko 2019: Digitalizácia a inovácie pre obehové hospodárstvo

05.11.2019 - 06.11.2019 Bratislava

Cieľom konferencie je diskutovať o možnostiach digitalizácie pre podporu obehového hospodárstva na Slovensku, podmienkach pre rozvoj digitalizácie na úrovni štátnej a verejnej správy, v podnikateľskom sektore a eventuálnych prekážkach a rizikách rozvoja digitalizácie pre podporu obehového hospodárstva a zavádzania inovácií.

Tematické zameranie konferencie:
 • Strategický a koncepčný rámec  pre obehové hospodárstvo (so zameraním na digitalizáciu)
 • Digitalizácia pre podporu obehového hospodárstva v podnikoch -  dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky (EMAS , Ecolabel, GPP)
 • Príklady dobrej praxe, riešenia a skúsenosti
 • Informačné platformy pre vzdelávanie a osvetovú činnosť v oblasti obehového hospodárstva – programy, aktivity a skúsenosti
 • Financovanie inovácií pre obehové hospodárstvo
Viac informácií: https://www.sazp.sk/
Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia, Ministerstvo životného prostredia SR

Climate conference Slovakia

06.10.2019 - 06.10.2019 Stará tržnica, Bratislava


Program:
1. Diskusný panel: Prečo sme ochotní klimatickú krízu ignorovať?

2. Diskusný panel: Prichádzame o kľúčové ekosystémy našej Planéty!

1.  séria workshopov
Objekt konfliktov a zmena myslenia
Udržateľná architektúra
Vtáčí spev a ekoturizmus
Život v meste so zmenou klímy

3. Diskusný panel: Prirodzené veci v živote začínajú byť plné otázok

4. Diskusný panel: Súčasné nastavenie spoločnosti nie je ďalej udržateľné 

2. séria workshopov
Svet očami novinára
Permakultúra vo vašej záhrade
Aký je život s elektromobilom & 80 eDays okolo sveta a Guinessov rekord
Vzájomné porozumenie

5. Diskusný panel: Čelíme masovému vymieraniu všetkých druhov, ekosystémov a biodiverzity. Prichádzame o strategické suroviny a biotopy

Viac informácií: www.climateconference.sk
 

Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia SR

01.10.2019 - 02.10.2019 Žilina


Konferencia je zameraná na predstavenie inšpirácií a riešení pre skavlitňovanie životného prostredia miest a na zdôraznenie významu lokálnych environmentálnych dát pre lepšie rozhodovanie samospráv.
 
Cieľom konferencie je poskytnúť odporúčania a návody pre skvalitnenie mestského životného prostredia a výmena skúseností so zavádzaním zaujímavých environmentálnych riešení do praxe. Príklady dobrej praxe a správne sústredenie informácií o životnom prostredí miest vedú k spolupráci verejného, štátneho, akademického i neziskového sektora pri zlepšovaní životného prostredia miest nielen pre súčasné, ale aj budúce generácie.
 
Osobitosťou tejto konferencie je vytvorenie priestoru na zviditeľnenie a ocenenie miest úspešných v súťaži ENVIROMESTO 2019, ktoré realizujú aktivity a trvalé opatrenia zamerané na mestské životné prostredie a uplatňujú environmentálnu politiku v reálnom živote prostredníctvom inovatívnych postupov v plánovaní a manažmente mestskej krajiny. Konferencia je určená primátorom miest, odborníkom mestskej, verejnej a štátnej správy, urbanistom, vedeckým a univerzitným pracovníkom, členom občianskych združení a verejnosti.
 
Tematické okruhy:

 • Environmentálne riešenia pre skvalitnenie života v mestách
 • Príklady dobrej praxe od laureáta súťaže ENVIROMESTO 2019
 • Príklady dobrej praxe od víťazov súťaže v oblastiach:
  • Prechod na zelené a obehové hospodárstvo
  • Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra
  • Ochrana ovzdušia
  • Adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy
 • Lokálne environmentálne dáta ako významný faktor pre rozhodovanie samospráv.
   
Organizátor:MŽP SR, SAŽP
Telefón:41 / 50 70 911
E-mail:enviromesto@sazp.sk

Informačné dni: ENVIROMENT and RESOURCES INFORMATION DAYS – 2020 topics

16.09.2019 - 17.09.2019 Brusel


Informačné dni programu H2020 sú zamerané na aktuálne výzvy.  
Súčasťou podujatia sú aj partnerské stretnutia (tzv. matchmaking), na ktoré je možné si z vopred uverejnených profilov registrovaných účastníkov vybrať partnerov k bilaterálnym rokovaniam.
Program podujatia aj registrácia je sprístupnená do 8. 9. 2019.

Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske

22.08.2019 - 22.08.2019 Partizánske


Konferencia zameraná na odpadové hospodárstvo.
 

Organizátor:MsÚ Partizánske

Podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

12.08.2019 - 15.08.2019 Bratislava, Banská Bystrica, Košice


Cieľom výzvy, ktorá bola vyhlásená 1. júla 2019, je podpora elektromobility v Slovenskej republike formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry. O finančný príspevok môžu požiadať obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie. Podpora je poskytovaná vo výške 2 500 eur až 5 000 eur. Žiadatelia musia mať 5 % vlastných zdrojov, 95 % nákladov pokryje dotácia zo štátneho rozpočtu. V prvom kole výzvy je vyčlenených 500 000 eur a žiadosti bude možné podávať do 1. októbra 2019.

Na seminároch sa bude hovoriť nielen o formálnych náležitostiach výzvy a podmienkach poskytnutia dotácie, ale aj o tom, ako žiadosť vyplniť, čo je nevyhnutné vedieť a ako správne podať žiadosť. Účastníci budú taktiež informovaní, ako bude vykonávateľ postupovať v prípade, ak v žiadosti a jej prílohách identifikuje nezrovnalosti.

Termíny a miesta konania seminárov:

Viac informácií: www.siea.sk

Organizátor:Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Slovenská inovačná a energetická agentúra

DESIGN THINKING

21.05.2019 - 29.05.2019

Workshop zameraný na pochopenie metodológie DESIGN THINKING a hlavne jej aplikáciu do praxe. Ocitnete sa v roli dizajnéra, ktorý bude spoznávať svojho zákazníka, obchodných partnerov, životný cyklus materiálov a poznať neúmyselné dopady svojej činnosti.
Na tomto workshope nebudete oddychovať. Budete diskutovať, prichádzať s novými myšlienkami a návrhmi riešenia, zhovárať sa s vašimi potenciálnymi zákazníkmi či obchodnými partnermi. Na workshope vám pomôžeme zmeniť spôsob myslenia, klásť správne otázky a začať skúmať nové možnosti.
Obsah workshopu:
 • Oboznámenie sa s metodológiou DESIGN THINKING
 • Zadefinovanie problému
 • Generovanie nápadov
 • Návrh riešenia a jeho testovanie
 • Workshop je určený pre etablované i začínajúce podniky zoberajúce sa výrobou, dizajnérov a kreatívcov či recyklačné spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike
Účasť je bezplatná.

Viac informácií: www.sbagency.sk

TRENČÍN (21. máj 2019) - registrácia otvorená do 16. mája 2019
BANSKÁ BYSTRICA (22. máj 2019) - registrácia otvorená do 17. mája 2019

KOŠICE (29. máj 2019) -  registrácia otvorená do 23. mája 2019Organizátor:SBA

Európske ekoinoačné fórum

06.05.2019 - 08.05.2019 Viedeň, Rakúsko

22. ročník fóra prinesie informácie o inováciách v oblasti textilného priemyslu, preskúma možné riešenia, ich podporu v európskej legislatíve a spojí spoločnosti, štátnu správu, finančníkov, mimovládne organizácie, inovátorov a výskumníkov, ktorí pracujú na vývoji a zavádzaní nových technológií a inovatívnych modelov podnikania a riadenia.
Viac informácií: https://ec.europa.eu/


Organizátor:Európska komisia

Informačný deň MINIMALIZUJME NÁKLADY NA KÚRENIE A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU

12.04.2019 - 12.04.2019 Hviezdoslavovo námestie, Námestvo


Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na informačný deň MINIMALIZUJME NÁKLADY NA KÚRENIE A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU s Ing. Jiřím Horákom, Ph.D., alias Smokemanom, odborníkom na vykurovanie v domácnostiach. Jeho poslaním je znižovať dym z našich komínov, pomáhať zvyšovať čistotu ovzdušia.
Viac informácií: www.sazp.sk, pozvánka

Ako motivovať organizácie k zavádzaniu zelenších prístupov do praxe?

03.04.2019 - 03.04.2019

Cieľom seminára je vytvoriť priestor pre výmenu skúseností s využívaním nástroja EMAS, diskutovať o motivácii organizácií zlepšovať svoje environmentálne správanie a o prínosoch zo zavedenia tohto nástroja do manažérskych prístupov s ohľadom na ich environmentálnu výkonnosť ako i konkurencieschopnosť. Ústredným cieľom je prostredníctvom diskusie o vnímaní transparentnosti informácií o environmentálnom správaní identifikovať konkrétne možnosti zníženia administratívneho zaťaženia za účelom hľadania benefitov pre EMAS organizácie ako aj zvýšenia záujmu o využívanie schémy EMAS v národných podmienkach.

Viac informácií: http://www.sazp.sk/novinky/pozvanka-na-seminar-emas.html


Organizátor:SAŽP, MŽP SR

Energeticky efektívne v roku 2019

28.03.2019 - 28.03.2019 EXPO Club, areál výstaviska Incheba, Bratislava


Cieľom seminára je priniesť prehľad o požiadavkách, možnostiach podpory a príkladoch z praxe, ktoré môžu inšpirovať. Podujatie je určené pre zástupcov podnikov, verejného sektora, výrobcov a dodávateľov energie, energetických audítorov a poskytovateľov energetických služieb.
Viac informácií: www.siea.sk

Organizátor:Slovenská inovačná a energetická agentúra

ENERGOFUTURA 2019

25.03.2019 - 26.03.2019 Hotel Gloria Palac, Košice


Témy konferencie:

 1. Aktuálna energetická politika SR a súvisiace legislatívne procesy, pripravované a aktuálne predpisy a dokumenty v EU a SR v oblasti energetiky, environmentálneho prostredia a priemyselného projektovania a výstavby.
 2. Najnovšie informácie o trendoch a novinkách v oblasti tradičných a obnoviteľných energetických zdrojov.
 3. Environmentálne a energetické korelácie a inovácie modernej produktovo orientovanej spoločnosti.
 4. Podpora inovácií a zvyšovanie konkurencieschopnosti a trvalej udržateľnosti domácich priemyselných diel a projektov.
 5. Projektový manažment a tvorba moderných implementácií v priemyselnom projektovaní.

Viac informácií: prihláška, pozvánka

Organizátor:MBA

Ako motivovať organizácie k zavádzaniu zelenších prístupov do praxe?

20.03.2019 - 20.03.2019 Nitra

Cieľom seminára je vytvoriť priestor pre výmenu skúseností s využívaním nástroja EMAS, diskutovať o motivácii organizácií zlepšovať svoje environmentálne správanie a o prínosoch zo zavedenia tohto nástroja do manažérskych prístupov s ohľadom na ich environmentálnu výkonnosť ako i konkurencieschopnosť. Ústredným cieľom je prostredníctvom diskusie o vnímaní transparentnosti informácií o environmentálnom správaní identifikovať konkrétne možnosti zníženia administratívneho zaťaženia za účelom hľadania benefitov pre EMAS organizácie ako aj zvýšenia záujmu o využívanie schémy EMAS v národných podmienkach.

Viac informácií: http://www.sazp.sk/novinky/pozvanka-na-seminar-emas.html


Organizátor:SAŽP, MŽP SR

Ochrana ovzdušia 2018

28.11.2018 - 30.11.2018 Hotel Patria, Vysoké Tatry


Témy konferencie:

 1. Národný program znižovania emsií (NAPCP) podľa smernice EÚ č. 2016/2284
 2. Priemyselné emisie
 3. BAT technológie v praxi
 4. Emisie z dopravy
 5. Stanovenie, meranie a znižovanie emisí PM10 a PM25
 6. Monitorovanie emisií a kvality ovzdušia
 7. Modelovanie kvality ovzdušia, Identifikácia zdrojov znečistenia ovzdušia
 8. Vplyv kvality ovzdušia na zdravie obyvateľstva, Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia
 9. Zmena klímy
 10. Prípadové štúdie na zlepšienie životného prostredia


Viac informácií: www.shmu.sk

Organizátor:Kongres STUDIO, spol. s. r. o.

Deň opadového hospodárstva 2018

21.11.2018 - 21.11.2018 Kongresové centrum Technopol, Bratislava


14. ročník medzinárodného kongresu

PROGRAM
I. blok: Európske a národné politiky odpadového hospodárstva

 • Európska stratégia pre obehové hospodárstvo a plastový odpad (Hugo-Maria Schally / DG Environment (EÚ), oddelenie udržateľnej výroby, výrobkov a spotreby)
 • Odpadové hospodárstvo SR (Peter Šimurka / Ministerstvo životného prostredia SR)
 • Obehové hospodárstvo v Nemecku (Fritz Flanderka / Reclay Group GmbH, DE)

II. blok: Ako ďalej s platovým odpadom?

 • Potenciál recyklácie plastových obalov (Manuel Ramos / Reclay Group, EN)
 • Výzvy a záväzky nadnárodnej spoločnosti v oblasti obehového hospodárstva (Franz Speer / environmentálny poradca, DE)  
 • Plast náš každodenný a naša zodpovednosť pri nakladaní s plastovým odpadom (Petra Cséfalvayová, Ivana Malešová / Inštitút cirkulárnej ekonomiky, SK)
 • Informácia o recyklácii plastov v Rakúsku (Christian Strasser / PET to PET Recycling Österreich GmbH, DE)
 • Slávnostné vyhlásenie Cien odpadového hospodárstva Zlatý mravec za rok 2018 (13. ročník)

III. blok: Nakladanie s odpadmi SR

 • Zber komunálnych a priemyselných odpadov v podmienkach SR (Štefan Sklenár / ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., SK)
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov - v období rokov 2016 - 2018 (Annamária Tóthová | Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.,Peter Valent, Združenie Envidom, prúd elektrických a elektronických zariadení)
 • ZMOS – súčasný stav komunálneho odpadového hospodárstva SR (Jozef Turčány | Združenie miest a obcí Slovenska, SK)
DOH+ Moderovaná diskusia
 • Novela zákona o odpadoch v súvislostiach


Viac informácií: http://www.doh.sk/
 

Organizátor:Reclay Slovensko

Nástroje hodnotenia a riadenia rizík v agropotravinárskom sektore

17.10.2018 - 18.10.2018 Hotel Doubletree by Hilton, Bratislava


Cieľom konferencie je diskusia a hľadanie optimálnych riešení tvorcov poľnohospodárskych politík, výskumníkov, akademickej obce a podnikateľských subjektov a odbornej verejnosti pri riadení a eliminácie rizika v agropotravinárskom sektore. Na konferencii vystúpia uznávaní európski a svetoví odborníci zaoberajúci sa otázkami riešenia rizikovosti agropotravinárstva, ktorí budú prezentovať rôzne prístupy k riadeniu rizík v agrosektore.
Viac informácií: www.vuepp.sk/konferencia
 

Organizátor:Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Školenie pre malé a stredné podniky v oblasti chemickej legislatívy

16.10.2018 - 16.10.2018 ZCHFP SR, Hattalova 12, Bratislava


Školenie je zamerané na poskytnutie aktuálnych informácií v oblasti chemickej legislatívy na úrovni EÚ a na úrovni SR pre malé a stredné podniky, ktoré nemajú dostatočné technické a odborné vybavenie na zvládnutie tak rozsiahlych legislatívnych požiadaviek. Program školenia a prihlášku na školenie nájdete v prílohách nižšie. Účasť na školení je bezplatná.
Viac informácií: www.sazp.sk
 

Životné prostredie miest

02.10.2018 - 02.10.2018 Nová synagóga – centrum pre súčasné umenie a kultúru, J. M. Hurbana 220/11, 010 01 Žilina


Cieľom konferencie o mestskom životnom prostredí je podporiť úsilie miest zamerané na zlepšenie kvality životného prostredia a prechod na zelené hospodárstvo pri súčasnom rešpektovaní princípov udržateľného rozvoja. Nosnými témami sú mestské politiky a ich uplatňovanie pri rozvoji miest s priaznivým ohlasom na zvýšenie kvality zdravia obyvateľov. Určená je primátorom miest, odborníkom mestskej, verejnej a špecializovanej štátnej správy, urbánnym expertom, odborným a vedeckým pracovníkom, ktorí sa zaoberajú tvrobou mestského prostredia, členom občianskych iniciatív a širokej verejnosti.
Viac informácií: www.sazp.sk

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky

ENVIRO konferencia 2018 (Bratislava)

26.09.2018 - 26.09.2018 Bratislava

5. ročník ENVIRO konferencie poskytne komplexný pohľad na aktuálne zmeny v súvisiacej legislatíve, ako aj možnosti efektívneho riešenia otázok a nejasností z oblasti:
 • zákona o odpadoch
 • posudzovania vplyvov na životné prostredie,
 • novely vodného zákona a
 • zákona o ovzduší.

Viac informácií: http://konferencia.eseminare.sk/enviro-konferencia-2018-5-rocnik-productsem_k41/

Organizátor:Verlag Dashöfer

Informačný seminár k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23

20.09.2018 - 20.09.2018 Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 20 A, Trenčín


Semináre k výzve zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
Viac informácií: www.sazp.sk
 

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Informačné semináre k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23

19.09.2018 - 19.09.2018 Budova Knižnice Jána Bocatia,Hviezdoslavova 5, Košice


Semináre k výzve zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
Viac informácií: www.sazp.sk
 

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

REACH konferencia

03.09.2018 - 04.09.2018 Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava

11. ročník medzinárodnej konferencie

Diskutované budú témy:
 • výsledky REACH registrácie 2018,
 • REACH povoľovanie,
 • REACH verzus ostatné sektory,
 • REACH verzus chemická legislatíva,
 • nástroje a riešenia atď.
Viac informácií: https://reachconference.eu
Organizátor:Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
E-mail:conference@ekotox.eu

Informačný seminár k výzve zameranej na podporu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie

10.07.2018 - 10.07.2018 Kongresová sála Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina


Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Informačno – poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja Vás pozývajú na informačný seminár k 41. výzve zameranej na podporu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OPKZP-PO4-SC411-2018-41).
Viac informácií: www.siea.sk
 

Organizátor:SEIA

Deň Dunaja

28.06.2018 - 28.06.2018 Kinosála SHMÚ, Bratislava

Program seminára:
 1. Vyhodnotenie znečisťujúcich látok v povrchovej vode v povodí Dunaja
 2. Vyhodnotenie znečisťujúcich látok v podzemnej vode v povodí Dunaja
 3. Vyhodnotenie trendov v podzemných vodách
 4. Emisie znečisťujúcich látok vo vypúšťaných odpadových vodách v povodí Dunaja
 5. ČOV - zdroj znečistenia povrchových vôd farmaceutikami
 6. Diskusia
Viac informácií: www.shmu.sk


Organizátor:SHMÚ

Energetika 2018

05.06.2018 - 07.06.2018 Vysoké Tatry - Tatranské Matliare


Hlavným cieľom podujatia je nadviazanie a prehĺbenie spolupráce, ako aj výmena informácií a skúseností medzi odborníkmi na energetiku z praxe, univerzít a výskumných pracovísk zo Slovenska i zo zahraničia. Podujatie má prispieť formou prednášok, prezentácií a diskusie k ďalšiemu rozvoju v oblasti prevádzky a riadenia energetických systémov, obnoviteľných zdrojov, ekológie a ekonomiky energetiky.
Viac informácií: www.power-engineering.sk

Organizátor:Slovenská technická univerzita v Bratislave, Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie, Slovenský výbor Svetovej energetickej rady

Global forum on env-plastics in Circular Economy

29.05.2018 - 31.05.2018 Kodaň, Dánsko

Fórum OECD upriami pozornosť na možnosti výroby trvalo udržateľných plastov z perspektívy chemických látok.

Viac informácií: www.oecd.org


Spoločenské a environmentálne výzvy v oblasti inovácií a technológií

22.05.2018 - 22.05.2018 Hotel Tatra, Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava


Hlavným cieľom podujatia je výmena poznatkov medzi odborníkmi, výskumnými inštitúciami, univerzitami, firmami a tvorcami politík. Súčasťou podujatia bude aj zaujímavý workshop (účasť dobrovoľná). Komunikačným jazykom bude angličtina.

Účasť na podujatí je bezplatná, je potrebné sa vopred zaregistrovať.

Organizátor:Centrum vedecko-technických informácií SR

Doprava 2018

26.04.2018 - 26.04.2018


Predstavuje aktuálne problémy a riešenia, ktoré ovplyvňujú podnikateľskú činnosť dopravných spoločností.
Cieľová skupina: riaditelia prepravných, zasielateľských, dopravných spoločností, právnických kancelárií, medzinárodných spoločností, verejná správa, dopravné podniky

Viac informácií: https://konferencie.hnonline.sk

FUTURE IT

24.04.2018 - 24.04.2018 Hotel PARK INN Bratislava


Držať v dnešnej dobe krok s modernými technológiami je už nutnosťou. Platí to aj pre podnikanie, kde sa často riešia otázky ako zvýšiť produktivitu alebo byť bližšie k zákazníkom. Vytvára sa potreba integrácie nových, efektívnejších technológií, ktoré by uľahčili prácu a zároveň stimulovali podnikanie.
Cieľová skupina: IT, marketing, média, štátna a verejná správa


Viac informácií: https://konferencie.hnonline.sk

Smart Energy Forum Slovakia 2018

18.04.2018 - 18.04.2018 Technopol, Bratislava

3. Ročník konferencie sa zameria na:

 • Energetické zmeny za účasti štátu. Ako štát ovplyvní novú energetiku a ako pomôže zaujať Slovensku a slovenskému priemyslu významnú úlohu.
 • Ako decentralizovaná, distribuovaná, riadená - jednoducho povedané Smart - energetika pomôže firmám a domácnostiam.
 • Čo Slovensko a okolie vie pre túto rastúcu oblasť ľudskej činnosti ponúknuť za technológie.
Viac infromácií: http://www.smartenergyforum.sk/

 
Organizátor:EnergiaWeb

Informačný seminár k 36. výzve

22.02.2018 - 22.02.2018 SIEA, Bratislava


Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia pripravila informačný seminár k 36. výzve zameranej na výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív v Bratislave ( OPKZP-PO4-SC411-2017-36 ).

INFORMAČNÝ SEMINÁR
k 36. výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36
4.1.1 Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív

Program:
09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov
10:00 – 11:30 Základné informácie o výzve
11:30 – 12:00 Diskusia a osobné konzultácie

Viac informácií: www.siea.sk

Organizátor:Slovenská inovačná a energetická agentúra
E-mail:zuzana.murinova@siea.gov.sk

Vykurovanie 2018

12.02.2018 - 16.02.2018 Podbanské, hotel Permon, 059 85 Vysoké Tatry


Tradičná 26. konferencia so zahraničnou účasťou VYKUROVANIE 2018 je v tomto roku zameraná na tému nové trendy v zásobovaní budov teplom.
Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom: 

 • Energetika budov
 • Progresívna výroba tepla
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Automatizácia vo vykurovaní
 • Energetické služby 

 
Spolu sa uskutoční 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra, 7pracovných stretnutí profesijných organizácií a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 40 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.  
Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových druţstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.
Viac informácí: http://www.sstp.sk

Organizátor:Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
E-mail:dusan.petras@stuba.sk

Zákon o odpadoch – investori vs dodávatelia v stavebníctve

08.02.2018 - 08.02.2018 Košice


Cieľom seminára je osobným prístupom, teoretickým výkladom zmien zákona a praktickými príkladmi, na konkrétnych modelových prípadoch účastníkov, nadstaviť správne fungujúci systému povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a zmien, ktoré sú účinné od 1. 1. 2018. Seminár sa uskutoční 8. 2. v Košiciach, 13. 2. v Trnave.
Viac informácií: www.odpady-portal.sk

Univerzity a firmy – spolu na ceste k inováciám

30.01.2018 - 30.01.2018

Na workshope budú predstavené:
1.    príklady úspešnej praxe slovenských vysokých škôl v oblasti otvorených inovácií,
2.    konkrétne možnosti spolupráce v oblasti inovácií so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave,
3.    skúsenosti renomovaných výrobných firiem zo spolupráce s vysokými školami.

Viac informácií: www.centire.com


Organizátor:Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Obchod s Čínou bez rizika a so ziskom

17.01.2018 - 17.01.2018 Hotel Dubná Skala, J. M. Hurbana 345/8, 010 01 Žilina


Čína je v mnohých ohľadoch najväčší trh sveta, na ktorom však neuspeje každý. Ak sa chcete zaradiť medzi úspešných podnikateľov, tak práve pre vás je určený tento seminár. 17. januára 2018 v Žiline sa dozviete všetko podstatné - od využitia silných a slabých stránok čínskej ekonomiky až po podpísanie zmluvy s čínskym dodávateľom. Naučíte sa tiež ako zistiť, či je váš čínsky obchodný partner spoľahlivý a ako najefektívnejšie predať importované výrobky. Prednášajúcim je bývalý diplomat pôsobiaci v Číne, skúsený lektor prednášajúci nielen v ČR, ale aj v Šanghaji, a predovšetkým človek s množstvom praktických skúseností súvisiacich s obchodovaním s Čínou, Jan Hebnar. Príďte a objavte nové príležitosti na rozvoj vášho podnikania. Registrujte sa prostredníctvom online formulára najneskôr do 12. januára 2018.
Viac informácií: www.sario.sk

 

Národný informačný deň Horizont 2020

16.11.2017 - 16.11.2017 Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava


Na národnom informačnom dni Horizont 2020 pre oblasť Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny bude zástupcami z Európskej komisie predstavený nový pracovný program a výzvy pre obdobie 2018 – 2020.
Účasť na podujatí je zdarma, registrácia do 14.11.2017: http://h2020.cvtisr.sk/narodny-info-den-sc5.html?page_id=2491
Nový pracovný program na obdobie 2018 – 2020 je dostupný na odkaze: https://goo.gl/3uA6G7
Viac informácií: http://h2020.cvtisr.sk/, podrobný program

Organizátor:Centrum vedecko-technických informácií SR

Informačný seminár - 29. jún 2017, Trenčín

29.06.2017 - 29.06.2017 Informačno-poradenské centrum pre EŠIF, Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 20A, Trenčín

Informačný seminár je určený pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku k výzvam s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11.

Sekcia fondov EÚ Slovenskej agentúry životného prostredia pripravila pre prijímateľov NFP informačný seminár v oblasti implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží v rámci OP KŽP v programovom období 2014 – 2020.

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia organizuje informačný seminár pre zazmluvnených prijímateľov nenávratného finančného príspevku s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11 zameraný na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov (výzva č. 10) a triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov (výzva č. 11). 

Počas informačného semináru budú účastníci oboznámení s náležitosťami týkajúcimi sa zmluvy o poskytnutí NFP, so základnými povinnosťami prijímateľa NFP, s realizovaním aktivít projektu, monitorovaním a zmenami projektu, zabezpečením záväzkov poskytovateľa či spôsobom ukončenia zmluvy o poskytnutí NFP. Na seminári odznejú tiež informácie k žiadosti o platbu a s ňou súvisiacich povinností a kontrole verejného obstarávania.
Predmetné výzvy s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11 boli vyhlásené v rámci prioritnej osi  1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry a je zameraná na špecifický cieľ:
 • 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Pozvánku na informačný seminár nájdete tu.

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Informačný seminár - 28. jún 2017

28.06.2017 - 28.06.2017 Informačno-poradenské centrum pre EŠIF, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov


Informačný seminár je určený pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku k výzvam s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11.

Sekcia fondov EÚ Slovenskej agentúry životného prostredia pripravila pre prijímateľov NFP informačný seminár v oblasti implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží v rámci OP KŽP v programovom období 2014 – 2020.

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia organizuje informačný seminár pre zazmluvnených prijímateľov nenávratného finančného príspevku s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11 zameraný na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov (výzva č. 10) a triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov (výzva č. 11). 

Počas informačného semináru budú účastníci oboznámení s náležitosťami týkajúcimi sa zmluvy o poskytnutí NFP, so základnými povinnosťami prijímateľa NFP, s realizovaním aktivít projektu, monitorovaním a zmenami projektu, zabezpečením záväzkov poskytovateľa či spôsobom ukončenia zmluvy o poskytnutí NFP. Na seminári odznejú tiež informácie k žiadosti o platbu a s ňou súvisiacich povinností a kontrole verejného obstarávania.

Predmetné výzvy s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11 boli vyhlásené v rámci prioritnej osi  1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry a je zameraná na špecifický cieľ:

 • 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Pozvánku na informačný seminár nájdete tu.

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Vzdelávací program technik energetických zariadení budov

06.06.2017 - 09.06.2017 Prešov


Cieľom pilotných školení, ktoré sú pripravené v rámci medzinárodného projektu BUILD UP SKILLS - STAVEDU, je sprostredkovať účastníkom základné poznatky, skúsenosti a umožniť získať praktické zručnosti pre prácu súvisiacu s inštaláciou a využitím technológií na výrobu tepla a teplej vody pre domácnosti a rôzne prevádzky.

Školenia sú primárne určené inštalatérom, prevádzkovateľom, podnikovým energetikom, údržbárom s ukončeným úplným stredným odborným vzdelaním technického zamerania s dôrazom na elektrotechniku. Účastník tohto kurzu musí mať spôsobilosť na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.
Účasť na pilotných školeniach je bezplatná.

Absolvent získa odborné poznatky a praktické zručnosti z týchto oblastí:

 • spotreba energie v budovách,
 • montáž a oprava rozvodov technického zabezpečenia budov,
 • armatúry,
 • zásady BOZP pri montáži potrubia a výkopových prácach,
 • čítanie výkresovej dokumentácie,
 • zdroje energie,
 • energetická efektívnosť,
 • stanovenie vzduchovej priepustnosti budov - Blower-Door test,
 • kombinovaná výroba elektriny a tepla (kogenerácia),
 • energetický manažment,
 • ovládanie ekvitermickej regulácie a nastavenie servisných funkcii kotla,
 • inštalácia kotla,
 • bezpečnostné pokyny pri uvedení kotlov do prevádzky.
Viac informácií: www.siea.sk
Organizátor:Slovenská inovačná a energetická agentúra