Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Ekofotografia 2021

01.12.2021 - 31.12.2021 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, Liptovský Mikuláš


14. ročník medzinárodnej fotografickej výstavy EKOFOTOGRAFIA

Viac informácií: https://www.smopaj.sk/sk

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Operačný program Slovensko: Priority, ciele, poučenia

09.12.2021 - 09.12.2021 Online podujatie


Príprava programového obdobia 2021 až 2027 speje do koncovky. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spustilo konzultácie so zainteresovanými aktérmi ohľadom podoby budúceho Operačného programu Slovensko, ktorý nahradí doterajších deväť operačných programov. Operačný program je zároveň základným dokumentom, ktorým sa budú riadiť investície z eurofondov.

Ministerstvo predpokladá začiatok čerpania v prvom polroku 2022. Dovtedy treba jednak pripraviť operačný program, ale aj uzavrieť Partnerskú dohodu s Európskou komisiou.

Hlavné témy: 

  • Ako sa zmení implementačná štruktúra v eurofondoch oproti súčasnosti? 
  • V akom stave je príprava Operačného programu Slovensko a ako ju hodnotia zainteresovaní aktéri?
  • Aké sú národné priority v operačnom programe a ako v ňom budú zohľadnené priority zadané Európskou úniou?
  • Ako budú eurofondy zosúladené s investičnými zámermi v rámci Národného plánu obnovy a odolnosti?

REGISTRÁCIA

Organizátor:Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

APEL 2021

09.12.2021 - 09.12.2021 Hotel Devín, Bratislava


Piaty ročník konferencie APEL 2021 – Aktuálne požiadavky envirolegislatívy ponúka ucelený prehľad legislatívnych zmien v oblasti životného prostredia za rok 2021, ako aj informácie o legislatívnych zámeroch MŽP SR na rok 2022.

Viac informácií: https://www.ekonferencie.sk/apel

Organizátor:EKOS plus