Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

INSPIRE ESPUS konferencia

07.12.2022 - 08.12.2022


Témy konferencie:

  • Harmonizácia údajov nielen v INSPIRE
  • Životné prostredie a energia
  • Úloha priestorových údajov v e-governmente
  • Inovácie
  • Architektúra a súvislosti
  • Zlepšenie komunikácie

Viac informácií: https://inspirujmese.cz/#o-konferenci

Organizátor:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Česká informační agentura životního prostředí
E-mail:inspire@enviro.gov.sk

APEL 2022

08.12.2022 - 08.12.2022 Hotel Devín, Bratislava


6. ročník konferencie APEL 2022 – Aktuálne požiadavky enviro-legislatívy

Program konferencie: 

1. Aktuálny stav Informačného systému OH – funkcionality, termíny spustenia, povinnosti (zástupca sekcie obehového hospodárstva MŽP SR)
2. Nová legislatíva v oblasti ochrany ovzdušia (Zuzana Kocúnová | MŽP SR, odbor ochrany ovzdušia, riaditeľka odboru)
3. Legislatívne zámery MŽP SR na rok 2023 (Janette Smažáková | MŽP SR, odbor legislatívy, riaditeľka odboru)
4. Potrebné legislatívne zmeny z pohľadu priemyslu (Michaela Hletková Ploszeková | Asociácia priemyselných zväzov a dopravy)
5. Stav prípravy nového zákona o EIA (Michaela Seifertová | MŽP SR, sekcia posudzovania vplyvov na ŽP, generálna riaditeľka sekcie)
6. Novela zákona o IPKZ a integrácia procesov EIA, IPKZ a stavebného konania (zástupca sekcie EIA | IPKZ MŽP SR)
7. Panelová diskusia

PROGRAM PDF, 319 kB

https://www.ekosplus.sk/apel

Organizátor:EKOS plus

Významné osobnosti ochrany prírody a jaskyniarstva

08.12.2022 - 08.11.2022 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva


Slávnostné predstavenie publikácie z edície z galérie významných osobností ochrany prírody a jaskyniarstva. Táto časť je venovaná moravskému učiteľovi, speleológovi a objaviľovi Demänovskej jaskyne slobody Alojsovi Královi. 

V rámci programu podujatia si môžete pozrieť historický film Demänová (1928), na ktorom sa podieľal aj Alois Král.

Viac informácií: https://www.smopaj.sk/sk/clanok/487-uvedenie-publikacie

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva