Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Determinácia lariev a kukiel Simuliidae

07.09.2022 - 09.09.2022 Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava


Kurz sa zameria na morfológiu, ekológiu, ochranný status a výskyt lariev a kukiel Simuliidae a charakteristické taxóny rôznych biotopov.

Viac informácií: https://www.vuvh.sk

Organizátor:Výskumný ústav vodného hospodárstva

Akčný plán ochrany vôd v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov

08.09.2022 - 09.09.2022 Bratislava


Cieľ konferencie

 • Prezentovať aktuálne výsledky prác odborných skupín na príprave akčného plánu.
 • Predstaviť a prediskutovať navrhované ciele a opatrenia akčného plánu.
 • Vytvoriť predpoklady pre efektívnu ochranu vodných zdrojov CHVO Žitný ostrov.

Cieľové skupiny

 • Kľúčoví aktéri v území: okresné úrady, orgány samosprávy, regionálny úrad verejného zdravotníctva, vodárenské spoločnosti, poľnohospodárske a priemyselné prevádzky pôsobiace na území CHVO Žitný ostrov a v Bratislave.
 • Dotknutá verejnosť: obyvatelia Žitného ostrova, mimovládne organizácie, odborná verejnosť.
 • Dotknuté riadiace a odborné organizácie rezortov životného prostredia, zdravotníctva, pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja.

Formát konferencie

 • Konferencia bude pozostávať z prezentácií, panelovej diskusie, interaktívnej časti a exkurzie. V interaktívnej časti (okrúhle stoly – World caffe) budú mať účastníci možnosť aktívne participovať na špecifikácii opatrení akčného plánu.

Témy konferencie

 • Ochrana vodných zdrojov a zabezpečenie pitnej vody v celoslovenskom kontexte
 • Proces spracovanie Akčného plánu CHVO Žitný ostrov
 • Panelová diskusia: Aktéri pôsobiaci v území Žitného ostrova
 • Predstavenie cieľov a opatrení Akčného plánu CHVO Žitný ostrov
 • Interaktívna časť formou World caffe – diskusia o návrhoch cieľov a opatrení Akčného plánu ochrany vôd v CHVO Žitný ostrov

POZVÁNKA (PDF, 884 kB)