Vyhľadávanie

Školenie pre malé a stredné podniky v oblasti chemickej legislatívy

07.06.2018 - 08.06.2018 Hotel Dixon, Banská Bystrica


Školenie je zamerané na poskytnutie aktuálnych informácií v oblasti chemickej legislatívy na úrovni EÚ a na úrovni SR pre malé a stredné podniky, ktoré nemajú dostatočné technické a odborné vybavenie na zvládnutie tak rozsiahlych legislatívnych požiadaviek.
Viac informácií: Program, Prihláška
 

Organizátor:Slovenská agnetúra životného prostredia, Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR