Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Aký dopad má elektroodpad?

08.04.2021 - 08.04.2021


Témy webinára:

  • Aké sú povinnosti dovozcov a vývozcov elektrospotrebičov? 
  • Kde končí vytriedený odpad a kde nevytriedený?
  • Prečo treba recyklovať a čo tým získame?
  • Prečo samotná recyklácia nestačí?
  • Aké je ideálne riešenie problému s rastúcim množstvom elektroodpadu vo svete?
  • Ako je možné, že stále približne 3,5 % elektroodpadu končí ilegálne v rozvojových krajinách?

Webinár dopĺňa pôsobivý dokument VITAJTE V SODOME, ktorý opisuje život na najväčšej skládke elektroodpadu na svete pri meste Akkra v Ghane.

Odpovede na tieto aj na otázky položené v diskusii budú: 

  • Daniela Laluhová z neziskovej organizácie Repairably, ktorá udeľuje certifikáty opraviteľnosti produktom a
  • Jozef Kozák, riaditeľ spoločnosti SEWA, a. s., ktorá ošetruje povinnosti dovozcov a vývozcov elektrozariadení a tiež ich recykláciu.

Viac informácií: https://www.facebook.com/events/130763812342655/

Organizátor:Zelená škola

Circular Plastic Conference

08.04.2021 - 08.04.2021 Online priestor


Výskum a vývoj v oblasti recyklácie plastov rýchlo napredujú. Séria online stretnutí predstaví technologické, regulačné a socio-ekonomické možnosti a predpokladané výhľady v oblasti nakladania s odpadom. Medzi prednášajúcimi budú zástupcovia vedeckej a výskumnej obce, biznisu a mimovládnych organizácií.
Online semináre budú prebiehať v anglickom jazyku.

Termíny online stretnutí: 18. marca, 8. apríla, 29. apríla, 20. mája

Viac infomrácií:https://ispt.eu/events/circular-plastics-conference/

Organizátor:The Institute for Sustainable Process Technology