Vyhľadávanie

Technické kreslenie v zrkadle času

19.09.2018 - 21.03.2019 Slovenské banské múzeum-Berggericht,výstavné priestory


Slovenské banské múzeum a Slovenské technické múzeum srdečne pozývajú na vernisáž výstavy Technické kreslenie v zrkadle času, ktorá sa uskutoční 19.septembra 2018 o 16:00 hod. v Berggerichte- výstavné priestory, Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica. Zámerom výstavy je prezentovať vývoj, spôsoby a metódy technického kreslenia od najstarších čias až po súčasnosť. Trvanie výstavy: 20.septembe 2018-21.marec 2019 Info: technika@muzeumbs.sk, www.muzeumbs.sk Vstupenky: Informačné centrum, Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica
Viac informácií: https://www.muzeumbs.sk/article/sk/vystava-technicke-kreslenie-v-zrkadle-casu
 

Geobádateľňa pre všetkých - marec 2019

06.03.2019 - 31.03.2019 Slovenské banské múzeum-Berggericht,Mineralogická expozícia

Slovenské banské múzeum - Mineralogická expozícia pozýva do Geobádateľne, miesta určeného na laboratórne, ale aj zábavné pokusy a aktivity pre malých i veľkých bádateľov. Zaujímavé aktivity je možné zažiť každú stredu vždy o 13:00 hod. Kontakt: geobadatelna@muzeumbs.sk, 045 692 05 36 Informácie/ponuka aktivít: www.muzeumbs.sk
https://www.muzeumbs.sk/sk/aktualne-podujatia

Ako obstarávať nazeleno

08.03.2019 - 08.03.2019 Ministerstva životného prostredia SR, Bratislava


Seminár si kladie za cieľ priblížiť prínosy zeleného verejného obstarávania a oboznámiť s možnosťami uplatňovania environmentálnych charakteristík v súťažných podkladoch. Budú predstavené podporné nástroje zeleného verejného obstarávania a tiež praktické príklady na inšpiráciu. Seminár Vám tiež pred každoročným procesom monitorovania úrovne zeleného verejného obstarávania pomôže ľahšie sa zorientovať v požiadavke, s ktorou sa na Vás už čoskoro obráti Slovenská agentúra životného prostredia.

Viac informácií: http://www.sazp.sk
Organizátor:SAŽP, MŽP SR, Úrad pre verejné obstarávanie