Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Vyhľadávanie

Environmentálne dáta, informácie a hodnotenia (workshop)

07.11.2023 - 07.11.2023 Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia si Vás dovoľujú pozvať na workshop, ktorý sa uskutoční dňa 07. novembra v priestoroch Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave.

Témou workshopu sú ENVIRONMENTÁLNE DÁTA, INFORMÁCIE A HODNOTENIA.

Cieľom workshopu je:

  • prezentovať nové štúdie a publikácie v životnom prostredí,
  • sprístupniť podrobnejšie informácie o vývoji kvality vybraných zložiek životného prostredia,
  • prezentovať nové on-line informačné nástroje v rezorte životného prostredia,
  • informovať o kľúčových zisteniach týkajúcich sa životného prostredia v zmysle návrhu Správy o stave životného prostredia SR v roku 2022,
  • získať spätnú väzbu ku kľúčovým zisteniam a k formám a nástrojom pre aktívnejšie zapojenie mladej generácie do diania v oblasti starostlivosti o životné prostredie.

V prípade Vášho záujmu sa registrujte na: https://globus.enviroportal.sk/prihlaska/

Termín na prihlásenie je do 2. novembra, počet účastníkov je limitovaný. Účasť na workshope je bezplatná. Cestovné si účastníci hradia na vlastné náklady.

Pozvánka s programom.

Organizátor:Ministerstvo životného prostredia SR, SAŽP