Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Vyhľadávanie

Determinácia lariev a kukiel Simuliidae

07.09.2022 - 09.09.2022 Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava


Kurz sa zameria na morfológiu, ekológiu, ochranný status a výskyt lariev a kukiel Simuliidae a charakteristické taxóny rôznych biotopov.

Viac informácií: https://www.vuvh.sk

Organizátor:Výskumný ústav vodného hospodárstva

Aktuálne možnosti grantov a dotácií

07.09.2022 - 07.09.2022


Spoločnosť Grantexpert detailne predstaví výzvu na budovanie a obnovu občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch. Z tejto výzvy môžu byť financované napríklad turistické chodníky, cyklotrasy, rozhľadne či prístrešky v lesoch.

Bližšie sa pozriú aj na Grant na popularizáciu vedy a techniky formou súťaží. Účast níci webináru sa dozvedia, kto sa môže uchádzať o granty a dotácie, aké sú podmienky ich získania či aktivity, na ktoré môžete získať financie.

VIAC INFORMÁCIÍ

Organizátor:Grantexpert