Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Energetický manažment 2021

06.09.2021 - 07.09.2021 Grand Hotel Permon, Podbanské, Vysoké Tatry


Konferencia je určená odborníkom architektom, projektantom, výrobcom zariadení a technológií, energetikom, ochranárom, prevádzkovateľom, audítorom, zodpovedným zástupcom osôb podnikajúcim v energetike a tepelnej energetike, odborne spôsobilým osobám pre energetickú certifikáciu budov, ako i zástupcom štátnej a verejnej správy, vedy a výskumu, školstva a tiež laickej verejnosti.

Témy konferencie:

  • legislatívny rámec a podpora energetickej efektívnosti,
  • perspektíva využívania obnoviteľných zdrojov energie,
  • garantované energetické služby,
  • energetická efektívnosť v priemysle,
  • energetická efektívnosť a vnútorné prostredie budov.

Súčasťou bohatého programu bude aj diskusné fórum Obnoviteľné zdroje energie – ako ďalej v ich efektívnom využívaní?

Viac informácií: https://www.energie-portal.sk

Organizátor:Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia