Vyhľadávanie

Geobádateľňa pre všetkých

04.09.2019 - 30.09.2019 Slovenské banské múzeum-Mineralogická expozícia,Berggericht


Slovenské banské múzeum- Mineralogická expozícia pozýva do Geobádateľne, miesta určeného na laboratórne, ale aj zábavné pokusy a aktivity pre malých i veľkých bádateľov. Zaujímavé aktivity je možné zažiť každú stredu vždy o 13:00 hod.
Informácie: www.muzeumbs.sk
 

Telefón:045 692 05 36
E-mail:geobadatelna@muzeumbs.sk

REACH konferencia

05.09.2019 - 06.09.2019 Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, Bratislava, Slovakia


Konferencia REACH 2019 sa koná 12-krát za účasti odborníkov z rôznych sektorov priemyslu, predstaviteľov štátnej správy a európskych inštitúcií, akademickej obce a ďalších zainteresovaných strán. Legislatíva REACH dosiahla na európskom trhu dôležitý medzník dokončenia registrácie látok nad 1 tonu ročne. Kvalita dokumentácie je však stále výzvou.

Následné clá pre následných užívateľov v dodávateľskom reťazci sú v procese implementácie. Expozičné scenáre a e-SDS sú čoraz častejšie a vytvárajú nové úlohy pre všetkých zúčastnených. Aj proces autorizácie je plne funkčný – kandidátsky zoznam teraz obsahuje celkovo 181 záznamov a autorizáčný zoznam obsahuje 43 jedinečných látok / záznamov. Ďalšie reštrikcie sa uplatňujú prostredníctvom revízie prílohy XVII. Prekrývanie sa REACH nariadenia s ďalšími legislatívnymi nástrojmi je predmetom širokých diskusií. Veľmi dôležité je prehodnocovanie REACH a CLP REFIT (REACH and CLP Review 2017).
 

Najdôležitejšie okruhy:

  • Chemická legislatíva REACH – vplyv a stratégie priemyselných sektorov REACH / CLP
  • REACH Autorizácia
  • REACH & Výrobky
  • REACH vs iné sektory
  • Priemysel vs chemická legislatíva
  • KBÚ / E-KBÚ a expozičné scenáre
  • Naslední užívatelia – povinnosti & komunikácia
  • Kontroly
  • Nástroje a riešenia
  • Chemická legislatíva po roku 2018
Viac informácií: https://reachconference.eu/

 

Organizátor:Ekotox Centrá