Vyhľadávanie

Výstava Ecce terra... (Hľa krajina...)

03.12.2019 - 31.03.2020 Slovenské banské múzeum-Berggericht,výstavné priestory

Slovenské banské múzeum si Vás dovoľuje pozvať na výstavu v budove Berggerichtu, ktorej hlavnou témou sú zmeny banskoštiavnickej krajiny a mesta vplyvom banskej a hutníckej činnosti v priebehu 17.-21. st. Na výstave sú prezentované kópie starých banských máp, originálne veduty, na ktorých sú zachytené panoramatické pohľady na jednotlivé lokality spolu s vyobrazeniami banských a hutníckych objektov na povrchu a tiež banského podzemia. Mgr. Adriana Matejková, PhD., kurátorka výstavy Info: 045/6949430; archiv@muzeumbs.sk, www.muzeumbs.sk Výstava je pre verejnosť otvorená od 3.12.2019 a potrvá do 31.3.2020.
 

https://www.muzeumbs.sk/article/sk/vystava-ecce-terra-hla-krajina-3-12-2019-berggericht-vystavne-priestory

Výtvarná súťaž MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS 2020 vyhlásená!

05.02.2020 - 17.04.2020 Slovenské banské múzeum-Galéria Jozefa Kollára
Slovenské banské múzeum – Galéria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici, BBSK - Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom - pracovisko Banská Štiavnica, Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, Mesto Banská Štiavnica vyhlasujú XXII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS so zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu – téma ročníka: MODRÁ PLANÉTA HORÍ – NESTAČÍ ČAKAŤ! Uzávierka súťaže: 17.4.2020 Vyhodnotenie súťaže a vernisáž výstavy súťažných prác bude: 19.5.2020 o 11.00 hod., vo výstavných priestoroch Berggerichtu, Námestie Sv. Trojice č.6, Banská Štiavnica. Kontakt a propozície: Galéria J. Kollára, 045/6913431, 0918 990 449, galeria@muzeumbs.sk, www.muzeumbs.sk Tešíme sa na Vašu kreativitu!
https://www.muzeumbs.sk/article/sk/vytvarna-sutaz-my-sa-nevieme-stazovat-nahlas-vyhlasena-1

Engaging citizens for good governance in Cohesion Policy

06.02.2020 - 06.02.2020 Brusel, Belgicko


In her political guidelines for the future Commission, President-elect Ursula von der Leyen expressed her will for European citizens to play a leading and active part in building the future of our Union. The importance of more citizen engagement has been recognised and strengthened in the Lisbon Treaty with the European citizens’ initiative and in a number of documents and political declarations, such as the Commission contribution to the Sibiu Declaration for a “new strategic agenda for the EU 2019-2024”.

With this in mind, the European Commission’s Directorate-General for Regional and Urban Policy is organising a conference on engaging citizens and civil society in Cohesion Policy. The conference will focus on how to ensure closer cooperation with citizens and civil society in the governance and implementation of Cohesion Policy and management of dedicated EU funds. Through a more active citizens’ engagement, institutions will become even more transparent and accountable, while investments will bring more and bigger results on the ground.

Some key questions to address through the conference are:

  • How can citizens and civil society contribute to good governance in EU Cohesion Policy?
  • How do we bring Cohesion Policy closer to citizens?
  • What are the experiences from cooperation between authorities and citizens across Europe?

Register here for this event. Draft agenda.

Organizátor:Európska komisia