Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

TOTO! JE KABINET ILUSTRÁCIE X.-Traja kamoši

04.10.2019 - 12.01.2020 Slovenské banské múzeum-Galéria Jozefa Kollára

Slovenské banské múzeum- Galéria Jozefa Kollára a TOTO! je galéria srdečne pozývajú na vernisáž výstavy TOTO! JE KABINET ILUSTRÁCIE X. KATARÍNA SLANINKOVÁ- Traja kamoši ..., ktorá sa uskutoční 4.októbra 2019 o 17:00 hod., Nám. Sv. Trojice 8, Banská Štiavnica. Katarína Slaninková je chameleón. Premieňa sa v čase, ale nie v každej knihe, chytí sa jednej formy, a potom ju ťahá, vzájomne prepletá technické riešenia ilustrácie, opakuje v detailoch postupy a až vtedy, keď ju unavia (alebo otrávia), ich opustí a vyberie sa úplne iným smerom. Práca s ceruzkou je v jej ilustrátorskom diele dominantná: pozeráte sa a vidíte ako tancuje na papieri. Ide totiž v páre so spisovateľom – vo vášnivých textoch vášnivo, v tých silových tlačí do papiera linku, v jednoduchých detských ju len tak, lenivo ťahá. Kašle na to, že ilustrácia pre dospelých by mala vyzerať dôležito a dôstojne. Jej ilustrácie súčasných autorov ako Peter Pišťanek či Peter Krištúfek stierajú hranicu medzi detským a dospelým čitateľským svetom. A ilustrátorku to baví – balansovať, skúšať, koľko unesie čitateľ. Deti ťahá do dospeláckej štylizácie, do pátosu, jemnosti, naopak dospelých necháva prekvapených v detskej zjednodušenej kresbe, v kolotočiarskej farebnosti… Originály týchto ilustrácií stojí za to vidieť. Od 4. 10. 2019 do 12. 1. 2020 v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

https://www.muzeumbs.sk/article/sk/vystava-kabinet-ilustracie-x-od-4-oktobra-2019-v-galerii-j-kollara

SMOPAJ: Chránené územia v miniatúrach

01.11.2019 - 08.11.2019 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, Liptovský Mikuláš

Miniatúry ako zmenšené podoby chránených častí prírody Slovenska na poštových známkach, nálepkách, minciach, maľbách a ďalších predmetoch zo zbierok múzea.
Viac informácií: www.smopaj.sk

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Týždeň vedy a techniky v Slovenskom banskom múzeu

04.11.2019 - 08.11.2019 Slovenské banské múzeum-expozícia Handlová


Slovenské banské múzeum sa aj v roku 2019 zapojí do Týždňa vedy a techniky na Slovensku prostredníctvom programu v Expozícii uhoľného baníctva na Slovensku, Handlová. Počas Týždňa vedy a techniky odhalia návštevníci tajomstvá o moderných výdobytkoch a zabavia sa pri výrobe netradičného „huntíka”. Program je vhodný pre všetky vekové kategórie.
Viac informácií: www.muzeumbs.sk

Manažer chemickej bezpečnosti v podniku

05.11.2019 - 06.11.2019 Bratislava


Dvojdňový kurz má za úlohu oboznámiť účastníkov s relevantnými aspektami legislatívy REACH, ROHS, WEEE, Štokholmský dohovor a CLP, z pohľadu priemyselného podniku, čiže subjektu zodpovedného za dodržiavanie požiadaviek legislatívy. Hlavné oblasti: Prehľad aktuálnych legislatívnych požiadaviek Identifikácia povinností Plánovanie plnenia Interné pravidlá Externá komunikácia Kurz sa krok za krokom zaoberá rôznymi druhmi reálnych situácií. Účastníkom to pomôže získať potrebné informácie, predchádzať zbytočným nákladom pri plnení povinností a umožní účastníkom vyvážiť plnenie požiadaviek s podnikateľskými potrebami. Koncepcia školenia je založená na interakcii účastníkov a školiteľov. Súčasťou kurzu sú cvičenia a záverečné testy, ktorými musia účastníci prejsť. Účastníci kurzu budú mať možnosť precvičiť si získané vedomosti, ktoré budú odborne vyhodnotené. Na základe praktických testov znalostí dostanú účastníci certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu.
Viac informácií: https://reachtraining.eu

Organizátor:Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.

Ekoinovačné Slovensko 2019: Digitalizácia a inovácie pre obehové hospodárstvo

05.11.2019 - 06.11.2019 Bratislava

Cieľom konferencie je diskutovať o možnostiach digitalizácie pre podporu obehového hospodárstva na Slovensku, podmienkach pre rozvoj digitalizácie na úrovni štátnej a verejnej správy, v podnikateľskom sektore a eventuálnych prekážkach a rizikách rozvoja digitalizácie pre podporu obehového hospodárstva a zavádzania inovácií.

Tematické zameranie konferencie:
  • Strategický a koncepčný rámec  pre obehové hospodárstvo (so zameraním na digitalizáciu)
  • Digitalizácia pre podporu obehového hospodárstva v podnikoch -  dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky (EMAS , Ecolabel, GPP)
  • Príklady dobrej praxe, riešenia a skúsenosti
  • Informačné platformy pre vzdelávanie a osvetovú činnosť v oblasti obehového hospodárstva – programy, aktivity a skúsenosti
  • Financovanie inovácií pre obehové hospodárstvo
Viac informácií: https://www.sazp.sk/
Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia, Ministerstvo životného prostredia SR