Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Vyhľadávanie

Circular Week 2022

03.10.2022 - 09.10.2022


Medzinárodná kampaň zaoberajúca sa témou cirkulárnej ekonomiky.

VIAC INFORMÁCIÍ

Organizátor:The Institute of Innovation and Responsible Development

CARBON DAY 2022

05.10.2022 - 05.10.2022 Hotel Park Inn Bratislava


Odborná konferencia prinesie aktuálne témy z oblastí nových pravidiel a pripravovaných zmien v schéme EU ETS, aktuálnej situácie na trhu s emisnými kvótami v kontexte platných a nadchádzajúcich pravidiel a legislatívnych zmien, v obchodovaní s emisnými kvótami vo štvrtom obchodovacom období.

Tematické okruhy:

  • aktuálna klimaticko-energetická politika,
  • prehľad finančných nástrojov,
  • stratégia obchodovania s emisiami,
  • ESG a nefinančný reporting,
  • dopady zmien EÚ ETS na priemysel,
  • výpočet uhlíkovej stopy a 
  • nízkouhlíkové riešenia pre dopravu.

 VIAC INFORMÁCIÍ 

Organizátor:EKOS PLUS, s. r. o.
Telefón:0917 900 501
E-mail:krakornikova@ekosplus.sk