Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Výstava Mini ZOO v múzeu IX.

01.10.2020 - 25.10.2020 Slovenské banské múzeum-Berggericht,výstavné priestory

Vernisáž výstavy MINI ZOO IX. sa uskutoční 1.októbra 2020 o 14:00 hod. vo výstavných priestoroch Mineralogickej expozície v Berggerichte. Výstava predstaví exotické druhy živočíchov (hmyz, plazy, článkonožce), ale aj kolekciu motýľov zo súkromnej zbierky Michala Zachara. 

Pozvánka

Informačný deň: Green Deal Call 2020

05.10.2020 - 05.10.2020


Národná kancelária Horizontu 2020 pripravila informačný deň k najväčšej tematicky zameranej výzve programu Horizont 2020 Green Deal Call 2020. Pôjde o virtuálne podujatie s dôrazom na výskumné témy a výzvu European Green Deal Call.

Cieľom Informačného dňa je predstaviť témy a špecifiká výzvy, ktorá má prispieť ku konkrétnym riešeniam hlavných priorít Európskej zelenej dohody s rozpočtom jednej miliardy eur.

Témy:

  • pilotné aplikácie, demonštračné projekty a inovatívne produkty
  • inovácie pre lepšie riadenie ekologického a digitálneho prechodu
  • sociálne inovácie a inovácie hodnotového reťazca

Registrácia: do 1. októbra 2020
Program podujatia

Organizátor:Národná kancelária Horizont 2020
E-mail:katarina.simkova@cvtisr.sk

Lesnícke dni – lesy a biodiverzita

05.10.2020 - 18.10.2020 Lesy SR, š. p., Lesnícke a drevárske múzeum

Výstava ponúka odpovede odborníkov na aktuálne celospoločenské otázky ako napr.:
  • Ktoré ekosystémové služby poskytujú lesy ľudskej spoločnosti?
  • Ako zmena klímy ovplyvní lesné spoločenstvá?
  • Vážime a chránime si dostatočne naše zelené bohatstvo – lesy a ich biodiverzitu?
  • Vedieme i mladšie generácie k úcte a láske k našim lesom?
Sprievodným programom výstavy sú aktivity lesnej pedagogiky.

Viac informácií: https://web.nlcsk.org

Organizátor:Lesy SR, š. p.
Telefón:0918 828 710