Vyhľadávanie

Slovakia Going Zero Waste

05.05.2018 - 05.05.2018 Ekonomická univerzita, Bratislava


Na Slovensku sa ročne vyprodukujú takmer dva milióny ton komunálneho odpadu, čo predstavuje 359 kilogramov (kilogram denne (!)) na každého jedného z nás. Z tohto množstva sa vytriedi a zrecykluje len 12%: tým sa radíme na posledné priečky v rámci EÚ. Množstvo cenných a zhodnotiteľných materiálov tak končí na skládkach a zamoruje naše životné prostredie.
Viac informácií: http://zero-waste.sk/

 

Organizátor:Zero Waste