Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

ODPADY 2020

04.02.2020 - 05.02.2020 Holiday Inn, Žilina


Konferencia sa bude venovať legislatíve v oblasti odpadového hospodárstva, osobitne s dôrazom na aktuálne schvalenú transpozičnú novelu zákona o odpadoch, ktorou sa zavádzajú zásady tzv. Odpadového balíčka Európskej komisie. Súčasťou programu bude aj téma prípravy Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky pre roky 2021 - 2025 vrátane odbornej diskusie za účasti zástupcov MŽP SR.

Tematické okruhy:

  • Aktuálna legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva
  • Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky pre roky 2021 - 2025
  • Odborná diskusia za účasti zástupcov MŽP SR
  • Workshop - praktické ukážky s vedenia elektronickej evidencie a zasielania ročných ohlásení v novom informačnom systéme odpadového hospodárstva
  • Aktuálne projekty OH v Slovenskej republike
  • Moderné trendy - technológie v oblasti zhodnocovanie odpadov
Viac informácií: http://ekonferencia.sk/odpady2020/

Organizátor:EKOS plus