Vyhľadávanie

Technické kreslenie v zrkadle času

19.09.2018 - 21.03.2019 Slovenské banské múzeum-Berggericht,výstavné priestory


Slovenské banské múzeum a Slovenské technické múzeum srdečne pozývajú na vernisáž výstavy Technické kreslenie v zrkadle času, ktorá sa uskutoční 19.septembra 2018 o 16:00 hod. v Berggerichte- výstavné priestory, Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica. Zámerom výstavy je prezentovať vývoj, spôsoby a metódy technického kreslenia od najstarších čias až po súčasnosť. Trvanie výstavy: 20.septembe 2018-21.marec 2019 Info: technika@muzeumbs.sk, www.muzeumbs.sk Vstupenky: Informačné centrum, Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica
Viac informácií: https://www.muzeumbs.sk/article/sk/vystava-technicke-kreslenie-v-zrkadle-casu
 

TOTO! je Kabinet ilustrácie VII.

05.10.2018 - 06.01.2019 Slovenské banské múzeum-Galéria Jozefa Kollára


Slovenské banské múzeum a TOTO! je galéria pozývajú na vernisáž výstavy TOTO! je Kabinet ilustrácie VII., ktorá sa uskutoční 5. októbra 2018 o 17:00 hod. v Galérii Jozefa Kollára, Nám. sv. Trojice 8, Banská Štiavnica. Príbehy sú len málokedy čierno-biele. Ale knihy, do ktorých tie (ľudské či zvieracie) príbehy autori preniesli a prerozprávali, paradoxne áno. Biele strany sú posypané čiernymi písmenkami, ktoré na niektorých miestach pretínajú ilustrácie. Výstava ponúkne diela Jozefa Cesnaka, Miroslava Cipára, Štefana Cpina, Jarmily Čihánkovej, Mariána Čunderlíka, Viery Gergeľovej, Dušana Kállaya, Jany Kiselovej-Sitekovej, Miloša Koptáka, Jozefa Kostku, Jána Lebiša, Vladimíra Machaja, Petra Ondreičku, Ľuba Paľa, Teodora Schnitzera, Kataríny Slaninkovej, Kolomana Sokola, Kamily Štanclovej, Jana Trojana a Petra Uchnára. Trvanie výstavy: 5.10.2018 – 6.1.2019 Kontakt: galeria@muzeumbs.sk, 045/691 34 31, 0918 990 449 Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Viac informácií: https://www.muzeumbs.sk/article/sk/vystava-toto-je-kabinet-ilustracie-vii-5-10-2018-6-1-2019-galeria-j-kollara

APEL 2018

04.12.2018 - 04.12.2018 Hotel Devín, Bratislava


Program konferencie:

  • EIA - Informácia o stave prípravy nového zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (Ing. Roman Skorka, riaditeľ Odboru posudzovania vplyvov na ŽP MŽP SR)
  • Ovzdušie I. - Novela zákona č. 137/2010 o ovzduší účinná od 1. 7. 2018 (Ing. Zuzana Kocunová, riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia MŽP SR)
  • Ovzdušie II. - Návrh Národného programu znižovania emisií a Stratégie na zlepšenie kvality ovzdušia (Ing. Zuzana Kocunová, riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia MŽP SR)
  • Odpady I. - Novela Zákona č. 79/2015 o odpadoch účinná od 1. 1. 2019 (Ing. Peter Šimurka, riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva MŽP SR)
  • IPKZ - Novela Zákona o IPKZ č. 39/2013 účinná od 1. 7. 2018 (odbor IPKZ MŽP SR)
  • Odpady II. - Nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadu účinný od 1. 1. 2019 (Mgr. Janette Smažáková, Odbor legislatívy MŽP SR)
  • Legislatíva - Legislatívne zámery MŽP na rok 2019 (JUDr. Daniela Medžová, generálna riaditeľka Sekcie legislatívy a práva MŽP SR)
Viac informácií: Program, http://www.ekonferencia.sk/

Organizátor:EKOS plus
Telefón:0948 013 089,
E-mail:vincent.susol@ekosplus.sk