Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Udržateľná doprava v mestách

04.05.2022 - 04.05.2022


Cieľom workshopu je nájsť inovatívne riešenie pre podporu environmentálne udržateľnej dopravy v mestách, s využitím technologických inovácií (elektromobilita, vodíkové pohony), sociálnych inovácií (odklon od osobnej automobilovej dopravy k udržateľným alternatívam), organizačných inovácií (udržateľná doprava v mestskom plánovaní a rozvoji), aj inovatívnych podnikateľských modelov (car-sharingové schémy a pod.).

Workshop je určený pre študentov / študentky a mladých ľudí vo veku do 30 rokov. 

Viac informácií: https://euractiv.sk/event/udrzatelna-doprava-v-mestach/

Organizátor:Žilinská univerzita v Žiline, občianske združenie EuroPolicy