Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Trendy v udržateľnom podnikaní malých a stredných podnikov: Obalový dizajn

04.05.2021 - 04.05.2021


Webinár odpovie na otázky: 

  • Aké sú materiálové trendy v udržateľnom obalovom dizajne? (Václav Kšandr, matériO Prague)
  • Akú úlohu zohráva v udržateľnosti ekodizajn? (Michaela Thomas, Butterflies & Hurricanes)
  • Ako zistíme, či je obal naozaj ekologický? (Vladimír Kočí, Vysoká škola chemicko-technologická)
  • Aká je cesta k udržateľnosti obalu? (Radmila Svobodová, Sonnentor)

Viac informácií: http://www.czechinvest.org/

Organizátor:Agentura pro podporu podnikání a investic

Workshop o kvalite ovzdušia

04.05.2021 - 04.05.2021


Prvý workshop zo série pripravovaných jednodňových workshopov pre zástupcov samosprávnych orgánov Prešovského a Košického samosprávneho kraja k manažmentu kvality ovzdušia. 

Cieľom workshopu je poskytnúť informácie a rozvíjať znalosti subjektov s rozhodovacou právomocou na lokálnej a regionálnej úrovni vo vzťahu  k zabezpečeniu kvalitného ovzdušia, podčiarknuť úlohu samospráv pri vytváraní a vykonávaní opatrení na dosiahnutie dobrej kvality ovzdušia. Zároveň budovať povedomie o možných riešeniach na základe pozitívnych skúseností s ich implementáciou v iných oblastiach s problémami s kvalitou ovzdušia.

Okruhy tém:

  • Kvalita ovzdušia a príčiny znečistenia ovzdušia v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji
  • Proces vytvárania programov riadenia kvality ovzdušia a úloha samosprávy
  • Využitie nástrojov samosprávnych orgánov na zlepšenie kvality ovzdušia
  • Finančné zdroje vhodné na realizáciu opatrení pre zlepšenie kvality ovzdušia na lokálnej a regionálnej úrovni
  • Príklady osvedčených postupov – realizované opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia 

Viac informácií a registrácia: https://www.populair.sk/sk/event/221

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia