Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

ZOOM s vedcami SAV

16.04.2021 - 04.04.2021


Podujatie je určené mladým ľuďom, diplomantkám a diplomantom, absolventkám a absolventom 2. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí uvažujú nad rozbehnutím vedeckej kariéry. Na internetovej stránke http://tod.sav.sk sú zverejnené prezentácie a videá z tridsiatich vedeckých pracovísk SAV. 

Viac informácií: https://www.sav.sk/?doc=educ-dod

Organizátor:Slovenská akadémia vied