Vyhľadávanie

Výstava Ecce terra... (Hľa krajina...)

03.12.2019 - 31.03.2020 Slovenské banské múzeum-Berggericht,výstavné priestory

Slovenské banské múzeum si Vás dovoľuje pozvať na výstavu v budove Berggerichtu, ktorej hlavnou témou sú zmeny banskoštiavnickej krajiny a mesta vplyvom banskej a hutníckej činnosti v priebehu 17.-21. st. Na výstave sú prezentované kópie starých banských máp, originálne veduty, na ktorých sú zachytené panoramatické pohľady na jednotlivé lokality spolu s vyobrazeniami banských a hutníckych objektov na povrchu a tiež banského podzemia. Mgr. Adriana Matejková, PhD., kurátorka výstavy Info: 045/6949430; archiv@muzeumbs.sk, www.muzeumbs.sk Výstava je pre verejnosť otvorená od 3.12.2019 a potrvá do 31.3.2020.
 

https://www.muzeumbs.sk/article/sk/vystava-ecce-terra-hla-krajina-3-12-2019-berggericht-vystavne-priestory

Cleantechsummit

04.02.2020 - 04.02.2020 Východoslovenská galéria, Košice

Konferencia Cleantechsummit sa zameriava na prezentáciu aktuálnych trendov a informácií z ekologických technológií, zlepšenie verejného prostredia a medzinárodnú výmenu know-how.

Hlavné témy:
  • Inovatívne energetické služby
  • Lokálne energetické trhy
  • Opatrenia pre zapojenie OZE
  • ICT a B2B riešenia pre smart a udržateľnú mobilitu v mestách
Viac informácií: www.techsummitevents.sk

ODPADY 2020

04.02.2020 - 05.02.2020 Holiday Inn, Žilina


Konferencia sa bude venovať legislatíve v oblasti odpadového hospodárstva, osobitne s dôrazom na aktuálne schvalenú transpozičnú novelu zákona o odpadoch, ktorou sa zavádzajú zásady tzv. Odpadového balíčka Európskej komisie. Súčasťou programu bude aj téma prípravy Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky pre roky 2021 - 2025 vrátane odbornej diskusie za účasti zástupcov MŽP SR.

Tematické okruhy:

  • Aktuálna legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva
  • Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky pre roky 2021 - 2025
  • Odborná diskusia za účasti zástupcov MŽP SR
  • Workshop - praktické ukážky s vedenia elektronickej evidencie a zasielania ročných ohlásení v novom informačnom systéme odpadového hospodárstva
  • Aktuálne projekty OH v Slovenskej republike
  • Moderné trendy - technológie v oblasti zhodnocovanie odpadov
Viac informácií: http://ekonferencia.sk/odpady2020/

Organizátor:EKOS plus