Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

S centrálnym zásobovaním teplom k čistejšiemu ovzdušiu

31.05.2022 - 31.05.2022 VÚC Trenčín


Zabezpečenie dobrého fungovania centrálneho zásobovania teplom (CZT) je jedným z účinných opatrení na zlepšenie lokálneho znečistenia ovzdušia v obciach a mestách. Využívaním dodávky tepla z CZT sa minimalizuje počet miest vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia v danom území. Zdroje CTZ sú ľahšie a účinnejšie ovládateľné z pohľadu minimalizovania znečisťovania ovzdušia.

Workshop je určený predovšetkým pre zástupcov samospráv a koncových užívateľov CZT z Bratislavského, Trenčianskeho a Trnavského kraja.

Viac informácií: Prihlasovací formulár

 

Organizátor:Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia

SMART CITY SUMMIT

31.05.2022 - 31.05.2022 AC Hotel Bratislava Old Town, Bratislava, Vysoká 2A


Tézy konferencie:

  • Smart riešenia pre každé mesto
  • Inteligentné mestské štvrte
  • Financie pre udržateľnosť

Viac informácií: https://smekonferencie.sk

Organizátor:Smart Cities Klub a denník SME