Vyhľadávanie

Toto! Je kabinet ilustrácie VIII. - Jan Trojan

06.04.2019 - 16.06.2019 Slovenské banské múzeum, Galéria Jozefa Kollára

Jana Trojana dobre poznáme z knižiek pre deti – stačí si spomenúť na Kocúra v čižmách od bratov Grimmovcov, na útle formáty Ako šlo vajce na vandrovku a Červená čiapočka alebo na Tartarinove dobrodružstvá Alphonse Daudeta či dobrodružstvá Jerryho z ostrovov od Jacka Londona. Ilustroval však aj pre dospelých – humoresku Traja muži v člne od Jerome Klapka, historickú feériu Antona Vantucha Príbeh o Jane z Arcu alebo zádumčivý príbeh Matthewa G. Lewisa Mních. Tie ilustrácie spája už z diaľky poznateľný maliarsky rukopis (autor vytvára doslova “obrazy v knihách”), ale aj jasná, čitateľná línia, ktorá bez zbytočných detailov “stavia”, konštruuje v mysli čitateľa to, čo sa v príbehu deje, aké tváre majú jeho hrdinovia, ako vyzerá priestor.
Viac informácií: www.muzeumbs.sk

ENVIRO 2019

29.05.2019 - 31.05.2019 Kursalon, Trenčianske Teplice

Štvrtý ročník Československej environmentálnej konferencie – ENVIRO 2019 je prirodzeným pokračovaním predošlých podujatí, ktoré sa konali v SR a ČR. Hlavným cieľom konferencie je výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch krajín.
Témy konferencie:
  • Nový zákon o EIA, postavenie verejnosti a povoľujúce konania
  • Odpady
  • Ovzdušie
  • Odpadové vody
  • IPPC
  • BREF/BAT
Viac informácií: pozvánka, www.ekonferencia.sk

Organizátor:EKOS PLUS, s. r. o.

EnergyCamp 2019

30.05.2019 - 31.05.2019 AquaCity Poprad

EnergyCamp 2019 je dvojdňová konferencia plná príkladov z praxe o príprave a realizácii energetických stavieb, implementácii IT a IoT technológií a skúseností z energetického manažmentu.
Viac informácií: www.energycamp.sk/Program

Organizátor:CHASTIA s.r.o., TERMOKLIMA s.r.o.

Krajina - človek - kultúra

30.05.2019 - 31.05.2019 Historická radnica mesta Banská Bystrica

XXIII. ročník konferencie je súčasťou podujatí pre podporu implementácie Európskeho dohovoru o krajine na Slovensku a je organizovaný ako sprievodné podujatie medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2019.

Konferencia Krajina – Človek – Kultúra je zameraná na hľadanie východísk integrácie záujmov ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva krajiny SR. Snahou konferencie je poskytnúť priestor na prezentáciu úspešných realizácií zameraných na zachovanie hodnôt krajiny, záchranu významných lokalít a objektov.

Viac informácií: www.sazp.sk

Organizátor:SAŽP, MŽP SR, TU Zvolen

Seminár o environmentálnych záťažiach

31.05.2019 - 31.05.2019 CIKKEROVA SIEŇ RADNICE, Nám. SNP 1, Banská Bystrica

Odborná verejnosť zo súkromného, verejného i neziskového sektora a akademickej obce, zástupcovia štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy, držitelia EZ. Seminár je určený štátnej správe a odbornej verejnosti, pracujúcej v oblasti environmentálnych záťaží, ale aj ostatným záujemcom.Seminár sa organizuje ako sprievodná aktivita k MFF EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2019.
Viac informácií: www.sazp.sk/projekty-eu/infoaktivity/kalendar-udalosti-hap5-environmentalne-zataze/seminar-o-environmentalnych-zataziach.html

Organizátor:SAŽP