Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Čo sa stalo s lesmi v roku 2020?

31.03.2021 - 31.03.2021


Svet sa v roku 2020 zastavil. Aký mala lobálna pandémia a zmätená ekonomika dopad lesy? V ktorých častiach sveta boli lesy najviac postihnuté požiarmi a inými dôsledkami zmeny podnebia?

Rok 2020 bol tiež cieľovým rokom pre mnohé, dnes už nesplnené záväzky týkajúce sa ukončenia odlesňovania. Boli v roku 2020 zaznamenané náznaky, že krajiny alebo spoločnosti môžu začať brať tieto sľuby vážne?

Rokovací jazyk: angličtina
Registrácia: https://wri.zoom.us/webinar
Viac informácií: https://www.wri.org/events/2021/03/what-happened-world-s-forests-2020?

Organizátor:World Resource Institute