Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Vyhľadávanie

EastGIS 2023 – Potenciál využitia GIS pre regionálny rozvoj / 1. deň

30.11.2023 - 30.11.2023


Na konferencii vystúpia experti z domáceho a medzinárodného prostredia  na témy:

  • Geografické informačné systémy (GIS)
  • Územné plánovanie a urbanizmus
  • Klimatické zmeny a Diaľkový prieskum Zeme
  • Otvorené dáta

Súčasťou konferencie budú aj interaktívne praktické workshopy.

Viac informácií: www.facebook.com

Organizátor:Košický samosprávny kraj