Vyhľadávanie

Efektívne riadenie kvality ovzdušia 2020

29.09.2020 - 30.09.2020 Hotel Dixon, Banská Bystrica


Jedným z cieľov organizátorov konferencie je predstaviť projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia relevantným zástupcom orgánov štátnej správy a samosprávy.

Účastníkom podujatia bude prezentovaný legislatívny, strategický a koncepčný rámec na dosiahnutie dobrej kvality ovzdušia na Slovensku a v Českej republike, monitoring, modelovanie a hodnotenie kvality ovzdušia, metodické prístupy k vymedzovaniu oblastí riadenia kvality ovzdušia a programov na zlepšenie kvality ovzdušia. Zaujímavé budú aj prednášky zamerané na možnosti financovania opatrení, prácu s verejnosťou, vhodné metódy a formy komunikácie a hlavne príklady realizovaných projektov z vybraných slovenských a českých miest. Viac informácii nájdete na webovej stránke projektu (https://www.populair.sk/sk/event/101).

Registrácia: do 15. 9. 2020

Organizátor:Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia