Vyhľadávanie

Regióny a mestá v kontexte udržateľnej energetiky a klimatických zmien

03.10.2019 - 03.10.2019 Univerzitná knižnica TUKE, Košice


Na konferencii sa bude diskutovať aj o tom, aké skúsenosti máme s posudzovaním vplyvov zmeny klímy na regionálnej a miestnej úrovni, aký typ vedeckej a politickej podpory je potrebný na zabezpečenie toho, aby regióny/mestá mali prístup k aktuálnym vedeckým informáciám o rizikách a dopadoch na miestnej úrovni alebo aké sú dostupné formy financovania prípravy a implementácie regionálnych a miestnych projektov, orientovaných na minimalizáciu zmien klímy a zmierňovanie jej vplyvov na spoločnosť.
Viac informácií: https://web.vucke.sk/sk/kalendar-podujati/regiony-mesta-kontexte-udrzatelnej-energetiky-klimatickych-zmien.html

Organizátor:Košický samosprávny kraj, Európska komisia

30. medzinárodná konferencia slovenskej baníckej spoločnosti - Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie

03.10.2019 - 04.10.2019 Hotel Repiská, Demänovská dolina


Analýza súčasného stavu baníctva a geológie, východiská pre jeho oživenie vo vzťahu ku životnému prostrediu.

Viac informácií: http://www.banickaspolocnost.sk/akcie-sbs.html

Organizátor:Slovenská banícka spoločnosť