Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

TOTO! JE KABINET ILUSTRÁCIE X.-Traja kamoši

04.10.2019 - 12.01.2020 Slovenské banské múzeum-Galéria Jozefa Kollára

Slovenské banské múzeum- Galéria Jozefa Kollára a TOTO! je galéria srdečne pozývajú na vernisáž výstavy TOTO! JE KABINET ILUSTRÁCIE X. KATARÍNA SLANINKOVÁ- Traja kamoši ..., ktorá sa uskutoční 4.októbra 2019 o 17:00 hod., Nám. Sv. Trojice 8, Banská Štiavnica. Katarína Slaninková je chameleón. Premieňa sa v čase, ale nie v každej knihe, chytí sa jednej formy, a potom ju ťahá, vzájomne prepletá technické riešenia ilustrácie, opakuje v detailoch postupy a až vtedy, keď ju unavia (alebo otrávia), ich opustí a vyberie sa úplne iným smerom. Práca s ceruzkou je v jej ilustrátorskom diele dominantná: pozeráte sa a vidíte ako tancuje na papieri. Ide totiž v páre so spisovateľom – vo vášnivých textoch vášnivo, v tých silových tlačí do papiera linku, v jednoduchých detských ju len tak, lenivo ťahá. Kašle na to, že ilustrácia pre dospelých by mala vyzerať dôležito a dôstojne. Jej ilustrácie súčasných autorov ako Peter Pišťanek či Peter Krištúfek stierajú hranicu medzi detským a dospelým čitateľským svetom. A ilustrátorku to baví – balansovať, skúšať, koľko unesie čitateľ. Deti ťahá do dospeláckej štylizácie, do pátosu, jemnosti, naopak dospelých necháva prekvapených v detskej zjednodušenej kresbe, v kolotočiarskej farebnosti… Originály týchto ilustrácií stojí za to vidieť. Od 4. 10. 2019 do 12. 1. 2020 v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

https://www.muzeumbs.sk/article/sk/vystava-kabinet-ilustracie-x-od-4-oktobra-2019-v-galerii-j-kollara

Clean Air Forum 2019

28.11.2019 - 29.11.2019


Čistý vzduch je pre zdravý život nevyhnutný. Napriek tomu, že za posledné desaťročia sa kvalita ovzdušia v EÚ zlepšila, znečistené ovzdušie naďalej spôsobuje respiračné a kardiovaskulárne ochorenia a patrí medzi najčastejšie príčiny predčasných úmrtí v Európe.

S cieľom hľadať účinné riešenia tohto závažného problému zorganizovala Európska komisia v Paríži v roku 2017 historicky prvé Európske fórum pre čistejšie ovzdušie (EU Clean Air Forum), na ktorom sa zúčastnilo vyše tristo zástupcov ministerstiev, akademickej obce, starostov, zástupcov priemyslu a občianskej spoločnosti.


Program fóra bude rozdelený do štyroch panelov k nasledujúcim témam:

1. Zdravie
Čo nám prinesie zlepšenie kvality ovzdušia? Ako vplýva znečistené ovzdušie na zdravie? Aké opatrenia je potrebné z tohto hľadiska obsiahnuť v národných programoch znižovania znečistenia ovzdušia, ktoré majú členské štáty vypracovať v roku 2019?

2. Energia
Používanie fosílnych palív a dreva na vykurovanie a varenie v domácnostiach predstavuje v mnohých častiach EÚ významný zdroj znečisťovania ovzdušia jemnými suspendovanými časticami (PM10, PM2,5). Ako dosiahnuť modernizáciu vykurovacích zariadení a zlepšenie energetickej efektívnosti?

3. Poľnohospodárstvo
Akú úlohu má poľnohospodárstvo pri zlepšovaní kvality ovzdušia v kontexte zmien v poľnohospodárskej politike a trhovom dopyte?

4. Mechanizmy financovania
Dôležitým nástrojom na implementáciu environmentálnych politík v oblasti kvality ovzdušia na miestnej a regionálnej úrovni sú mechanizmy financovania z fondov Európskej únie. Rovnako umožňujú i podporu výskumu a vývoja v tejto oblasti.

Viac informácií: https://www.minzp.sk/clean-air-forum-2019/
 

Organizátor:Európska komisia, Ministerstvo životného prostredia SR