Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Ekotofilm – Envirofilm

25.09.2023 - 29.09.2023 Bratislava, Banská Bystrica


Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. Každoročne slovenskému divákovi prinášame najnovšie dokumentárne filmy z celého sveta z oblasti ochrany životného prostredia a udržateľnosti.

Viac informácií: www.ekotopfilm.sk

Festival HUBY

28.09.2023 - 30.09.2023 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, Liptovský Mikuláš

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pozýva na FESTIVAL HUBY – 5. ročník výstavy živých húb oslavujúcej krásu, tajomnosť a rozmanitosť tejto nevšednej ríše.

Festival HUBY sa uskutoční v dňoch 28. – 30. septembra 2023 v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláš a Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s OZ Agarikon.

Okrem tradičnej výstavy živých húb spojenej s mykologickou poradňou vás čaká bohatý program zahŕňajúci prednášky, exkurziu, umenie, gastro a pestrý program pre malých hubárov a hubárky.

Podrobný program festivalu

Organizátor:Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, SZOPK ZO SMOPaJ, o.z. Agarikon

Jaskyne Slovenska – svetové prírodné dedičstvo UNESCO

29.09.2023 - 29.09.2023 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva , Školská 4, Liptovský Mikuláš


Súčasné a historické dokumenty o slovenských jaskyniach zaradených do svetového prírodného dedičstva UNESCO. Dobšinská ľadová, Ochtinská aragonitová jaskyňa a Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu. 

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva