Vyhľadávanie

Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe 2020

29.09.2020 - 29.09.2020 Kongresová sála SLSP, Tomášikova 48, Bratislava


Konferencia prinesie nielen inšpiráciu od renomovaných prednášajúcich, ale predovšetkým konkrétne nápady. Zameria sa na špecifiká procesu navrhovania a manažovania výstavby, ktorej výsledkom má byť udržateľná architektúra. Aktuálne trendy, príklady úspešných projektov, priestor pre otázky.

Témy konferencie: 

  • Konkrétne príklady– cirkulárne budovy, zelený urbanizmus, infraštruktúra
  • Dizajnový koncept Cradle to Cradle
  • Ako projektovať budovy, ktoré generujú svoju vlastnú energiu
  • Nevyhnutné úpravy stavebných predpisova klimatické zmeny 
  • Ako môže biofíliapretransformovať budovy

Prednášajúci:

  • CARLO BATTISTI, Taliansko
  • MICHAEL BRAUNGART, Nemecko
  • HANS HAMMINK, Holandsko
  • CHARLES KIBERT, USA
  • MICHAL KRIŠTOF, Česká republika a ďalší

Viac informácií: http://skgbc.eu/portal/event/11420/

Organizátor:Slovenská rada pre zelené budovy

Efektívne riadenie kvality ovzdušia 2020

29.09.2020 - 30.09.2020 Hotel Dixon, Banská Bystrica


Jedným z cieľov organizátorov konferencie je predstaviť projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia relevantným zástupcom orgánov štátnej správy a samosprávy.

Účastníkom podujatia bude prezentovaný legislatívny, strategický a koncepčný rámec na dosiahnutie dobrej kvality ovzdušia na Slovensku a v Českej republike, monitoring, modelovanie a hodnotenie kvality ovzdušia, metodické prístupy k vymedzovaniu oblastí riadenia kvality ovzdušia a programov na zlepšenie kvality ovzdušia. Zaujímavé budú aj prednášky zamerané na možnosti financovania opatrení, prácu s verejnosťou, vhodné metódy a formy komunikácie a hlavne príklady realizovaných projektov z vybraných slovenských a českých miest. Viac informácii nájdete na webovej stránke projektu (https://www.populair.sk/sk/event/101).

Registrácia: do 15. 9. 2020

Organizátor:Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia