Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Kurz vzorkovania povrchových vôd

28.03.2023 - 29.03.2023 Online priestor


Kurz je určený pre zamestnancov vodárenských spoločností, podnikov povodí, úradov verejného zdravotníctva a ostatných pracovníkov zaoberajúcich sa kvalitou a ochranou životného prostredia.

Jeho cieľom je získanie poznatkov o všeobecných zásadách pri odbere, logistike odberu vzoriek povrchových vôd, zabezpečenia a kontrole kvality pri odbere, príprave programov vzorkovania a monitorovania, o zásadách odberu mikrobiologických, biologických, fyzikálno-chemických a rádiologických ukazovateľov povrchovej vody.

Kurz bude zameraný na techniky odberov povrchových vôd (mikrobiológia, fytoplanktón, stanovenie obsahu chlorofylu-a, fytobentos, makrozoobentos, chemické ukazovatele stanovené na mieste odberu).

Cena: 180 €

Viac informácií: https://www.vuvh.sk/default.aspx?pid=122

Organizátor:Výskumný ústav vodného hospodárstva
Telefón:02/59 343 286 (465)
E-mail:zuzana.velicka@vuvh.sk

Fenomén krasu Malých Karpát

29.03.2023 - 29.03.2023 PriF UK v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava


Malé Karpaty si z pohľadu geológie prešli dlhou a náročnou cestou. Procesy, ktoré ich formovali, sa ostro vpísali do zložitosti, ale zároveň aj výnimočnosti Malokarpatského krasu. Tá spočíva v rôznorodosti a speleogenéze jednotlivých jaskýň a povrchových krasových  javov.

Kras je tu viazaný do ôsmich krasových území (Devínsky kras, Borinský kras, Cajlanský kras, Kuchynsko-orešanský kras, Plavecký kras, Smolenický kras, Dobrovodský kras a Čachtický kras). Krasové oblasti tvoria až tretinu územia geomorfologického celku Malých Karpát, evidovaných je tu viac ako 360 jaskýň a 650 závrtov (krasových jám).

Prednášať bude RNDr. Alexander Lačný, PhD.

Prednáška bude prebiehať prezenčne aj online.

Viac informácií: https://fns.uniba.sk/2023-03-29-geovedy/

Organizátor:Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV