Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Klimatická spravodlivosť

02.07.2021 - 29.08.2021 Slovenské banské múzeum-Banské múzeum v prírode


Putovná výstava – séria 44 emotívnych snímok z 28 krajín a 6 kontinentov o klimatickej zmene, jej prejavoch, príčinách a dôsledkoch so zdôraznením aspektu klimatickej spravodlivosti si môžu návštevníci múzea prezrieť v objektoch povrchovej expozície Banského múzea v prírode – skanzenu. 

Viac ifnormácií: https://www.muzeumbs.sk

Otvorené hranice pre voľne žijúcu divú zver v Karpatoch

27.07.2021 - 28.07.2021 Humenné

Exkurzia je zameraná na mapovanie bariér na ekologických koridoroch veľkých šeliem. V teréne bude predstavená metóda mapovania cieľových druhov, ktorými sú medveď hnedý, vlk dravý a rys ostrovid a bariér, ktoré im znemožňujú pohybovať sa krajinou a na predstavenie metodológie mapovania ekologických koridorov. Cieľom exkurzie je poukázať na význam zachovania koridorov veľkých šeliem na lokálnej aj nadnárodnej úrovni.

Viac informácií: http://vtaky.sk