Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Medzinárodný deň Dunaja v Bratislave

28.06.2023 - 28.06.2023 Meracia stanica SHMÚ Bratislava – Devín

Slovenský hydrometeorologický ústav pozýva na zaujímavé, edukačné podujatie – oslavu Medzinárodného dňa Dunaja, ktorá sa uskutoční 28. júna 2023 (v stredu) o 10.00 hod. pri meracej stanici Bratislava – Devín na nábreží pod sútokom Dunaja s Moravou, priamo pod hradom Devín.

Program

  • Prezentácia vodomernej stanice Devín, riečny kilometer 1879.78 na Dunaji. V tomto objekte v 15 minútovom kroku SHMÚ meria vodný stav, prietok, teplotu vody. Údaje sú online zobrazené na webe. Priamo v objekte SHMÚ uvidíte prezentáciu histórie meraní a ukážku všetkých meracích zariadení používaných na Slovensku.
  • Od 10:00 hod. každú pol hodinu sa odmeria prietok z člna priamo na Dunaji, celý priebeh merania môžete sledovať na monitore vedľa meracej stanice.
  • Zistíte, aká je kvalita vody v Dunaji a aké živočíchy v nej žijú.
  • Súčasťou prezentácie bude aj ukážka vzorkovania kvality vôd a ukážka merania základných parametrov kvality in situ (pH, teplota vody, vodivosť a množstvo kyslíka).
  • Môžete byť účastníkmi prezentácie a súťaže v určovaní vodných organizmov žijúcich v povrchových vodách priamo v okolí vodomernej stanice v Devíne.
  • Urobí sa aj tzv. zadažďovací pokus – meranie vzniku povrchového odtoku (koľko vody odtečie) pri známej intenzite dažďa. Sami si môžete nasimulovať dážď a uvidíte, koľko a ako rýchlo odtečú spadnuté zrážky zo svahu.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke SHMÚ.

Organizátor:Slovenský hydrometeorologický ústav