Vyhľadávanie

OK/XII. Trienále malého objektu a kresby

22.06.2018 - 16.09.2018 Slovenské banské múzeum-Galéria Jozefa Kollára
Slovenské banské múzeum srdečne pozýva na vernisáž výstavy #OK/XII. Trienále malého objektu a kresby, ktorá sa uskutoční 22. júna 2018 o 18:00 hod. v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici. Kurátori: Mária Janušová & Erik Vilím Architekt výstavy: Jakub Kopec Vizuálna identita výstavy: pinchof_ Miesto konania: Galéria Jozefa Kollára, Nám. Sv. Trojice 8, 969 01 Banská Štiavnica Hlavný organizátor: Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica Vernisáž výstavy: piatok, 22. júna 2018, 18:00 hod. Výstava potrvá do 16.9.2018 Info/Kontakt: www.muzeumbs.sk, galeria@muzeumbs.sk, 045/691 34 31, 0918 990 449
https://www.muzeumbs.sk/article/sk/ok-xii-trienale-maleho-objektu-a-kresby-2018

Deň Dunaja

28.06.2018 - 28.06.2018 Kinosála SHMÚ, Bratislava

Program seminára:
  1. Vyhodnotenie znečisťujúcich látok v povrchovej vode v povodí Dunaja
  2. Vyhodnotenie znečisťujúcich látok v podzemnej vode v povodí Dunaja
  3. Vyhodnotenie trendov v podzemných vodách
  4. Emisie znečisťujúcich látok vo vypúšťaných odpadových vodách v povodí Dunaja
  5. ČOV - zdroj znečistenia povrchových vôd farmaceutikami
  6. Diskusia
Viac informácií: www.shmu.sk


Organizátor:SHMÚ