Vyhľadávanie

Týždeň zelených budov na Slovensku 2020

21.09.2020 - 29.09.2020 Kongresová sála SLSP, Tomášikova 48, Bratislava

Súčasťou desiateho ročníka podujatia Týždeň zelených budov bude 6  samostatných tematických aktivít zameraných na rôzne cieľové skupiny – odbornú a laickú verejnosť, médiá i študentov stredných škôl.

Konferencia Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe (29. 9.) prinesie nielen inšpiráciu od renomovaných prednášajúcich, ale predovšetkým konkrétne nápady. Zameria sa na špecifiká procesu navrhovania a manažovania výstavby, ktorej výsledkom má byť udržateľná architektúra. Aktuálne trendy, príklady úspešných projektov, priestor pre otázky.

Témy konferencie: 

 • Konkrétne príklady– cirkulárne budovy, zelený urbanizmus, infraštruktúra
 • Dizajnový koncept Cradle to Cradle
 • Ako projektovať budovy, ktoré generujú svoju vlastnú energiu
 • Nevyhnutné úpravy stavebných predpisova klimatické zmeny 
 • Ako môže biofíliapretransformovať budovy

Prednášajúci:

 • CARLO BATTISTI, Taliansko
 • MICHAEL BRAUNGART, Nemecko
 • HANS HAMMINK, Holandsko
 • CHARLES KIBERT, USA
 • MICHAL KRIŠTOF, Česká republika a ďalší

Viac informácií: http://skgbc.eu/portal/event/11420/

Organizátor:Slovenská rada pre zelené budovy

1. Tatranský hackathon

24.09.2020 - 27.09.2020 f)ITcubator, Poprad


Hlavným cieľom hackathonu je podpora vzdelávania, motivácia mladých ľudí v IT aktivitách a zapojenie sa do spoločenských výziev. Hackathon (tiež známy ako hack day, hackfest alebo codefest) je udalosť, na ktorej sa softvéroví inžinieri a programátori spoja do skupín s účelom intenzívne spolupracovať na vybraných projektoch. Tieto si účastníci vyberajú na základe vopred určenej témy. Na podujatí sú vítaní kóderi, programátori, študenti (vysoké a stredné školy), mladí podnikatelia, IT experti či IT nadšenci. Tri najlepšie skupiny programátorov budú okrem vecných cien motivované aj finančnými výhrami.

Témy a projekty hackathonu:
 • Sm(Art) doprava,
 • Sm(Art) turizmus a
 • Sm (Art) logistika.

Účastníci budú mať zabezpečené bezplatné ubytovanie, stravu i technické zabezpečenie, zúčastniť sa podujatia je možné aj online. Registrácia je možná do 23. septembra 2020 cez online platformu https://tatrahack.sk/.

Organizátor:Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Slovakia Going Zero Waste

25.09.2020 - 27.09.2020 Online podujatie


Konferencia je určená širokej verejnosti, zástupcom firiem, samosprávy aj tvorcom legislatívy. Vystúpi počas nej 14 rečníkov v štyroch tematických blokoch, ktoré predstavujú celkový prierez problematikou – od globálneho problému s odpadom vrátane nastavenia systematických zmien, inovatívnych riešení, dobrých príkladov z praxe, až po zero waste fungovanie úspešnej celosvetovej firmy.

Počas prestávok bude pre účastníkov pripravených 9 moderovaných diskusií o detailoch života bez odpadu, ako aj o udržateľnosti a ďalších súvislostiach, ktorým čelí naša spoločnosť v téme životného prostredia.

http://zero-waste.sk/